Skip to Main Content

Vertraagde / ontbrekende / beschadigde bagage en beperkingen

Vertraagde/ontbrekende/beschadigde bagage Beperkingen

Bagage volgen

Als uw bagage niet op de bestemming is aangekomen, zullen wij uw bagage lokaliseren via het wereldwijde bagagetraceersysteem en deze zo snel mogelijk bij u afleveren. Met de onderstaande opties kunt u de status van uw bagage controleren:

Als uw bagage na vijf (5) dagen nog steeds ontbreekt, sturen we u een bagageclaim-/inventarisformulier om in te vullen. Met dit claimformulier kunnen wij uw bagage vinden en eventuele bijbehorende vergoedingen verwerken. Wij verzoeken u het formulier zo spoedig mogelijk in te vullen en terug te sturen naar EVA Air.

De International Air Transport Association (IATA) raadt passagiers aan ontbrekende bagage te melden bij de laatste luchtvaartmaatschappij waarmee hij/zij heeft gevlogen voor reizen waarbij meer dan één luchtvaartmaatschappij is betrokken. In geval van late levering, schade of ontbrekende bagage, kunt u contact opnemen met de laatste vervoerder waarmee u vloog om uw bestemming te bereiken.

Schade aan bagage

EVA en haar agenten behandelen alle bagage zorgvuldig. Toch kan er onder bepaalde omstandigheden schade ontstaan tijdens het vervoer. Om u rechten te beschermen, dient u direct na aankomst de staat van u bagage te controleren wanneer u deze van de band haalt. In geval van schade, neem aub direct contact op met het grondpersoneel. 

EVA zal echter de graad, de tijdfactoren en de afschrijvingspercentages van bagage beoordelen, en een andere behandeling dan reparatie kan worden aangeboden.

Als u merkt dat er schade is ontstaan na het verlaten van de luchthaven, behoudt EVA AIR zich het recht om deze te accepteren in overeenstemming met de relevante documenten. 

Tenzij anders bepaald door relevante verdragen of andere wet- of regelgevig is EVA is echter niet aansprakelijk voor de vernietiging, het verlies of de schade van bagage veroorzaakt door:

  • gebreken in het materiaal van de bagage zelf of veroudering na gebruik;
  • kleine deuken, sneden, krassen, deuken, vuil en vlekken;
  • uitstekende onderdelen zoals hoezen/draagriemen/haken/riemen/sloten/naamplaatjes;
  • schade als gevolg van oververpakking of onjuiste verpakking van bagage;
  • schade of diefstal als gevolg van willekeurige zoekopdrachten door de Transportation Security Administration (TSA) of andere veiligheidsinspecties van elk land.
  • De bagage is beschadigd wanneer deze van de band wordt gehaald en dit niet direct gemeld wordt bij het grondpersoneel.

Claims

Zodra u vaststelt dat uw bagage is vertraagd, volledig of gedeeltelijk wordt vermist of is beschadigd, dient u onmiddellijk bij aankomost contact op te nemen met het luchthavenpersoneel van EVA of het grondpersoneel om en een claimrapport indienen.  Mocht u de luchthaven hebben verlaten neem dan contact op met het EVA Air bagage kantoor (Deze vind u hier) of klik hier (Alleen in Engels) om het claimrapport in te vullen.  Houd er rekening mee dat claims voor gedeeltelijk vermiste of beschadigde bagage moeten worden ingediend binnen zeven (7) dagen (vanaf de dag na de dag waarop de bagage door de klant is geclaimd). Claims voor vertraagde of volledig vermiste bagage moeten worden ingediend binnen eenentwintig (21) dagen (vanaf de dag na de dag waarop de bagage had moeten aankomen).

Compensatie voor bagage

De aansprakelijkheid van EVA Air kan beperkt zijn voor het verlies van, schade aan of vertraging bij de levering van breekbare of bederfelijke voorwerpen, geneesmiddelen, geld, juwelen, kostbaar erts, zilverwerk, verhandelbare papieren, waardepapieren, zakelijke/persoonlijke documenten, optiek, sleutels, kunstwerken, geluidsweergaveapparatuur, foto's, natuurlijke bontproducten, antiek, erfstukken, verzamelobjecten, computerhardware/software of elektronische onderdelen/apparatuur.
 
EVA AIR raadt u ten zeerste aan geen waardevolle voorwerpen, belangrijke documenten of geld in uw ingecheckte bagage mee te nemen. Ook breekbare of bederfelijke voorwerpen mogen niet in de ingecheckte bagage worden vervoerd. Terugbetaling van bagageservicekosten van/naar Canada is toegestaan als passagiers hebben betaald voor een of meer ingecheckte bagagestukken en de ingecheckte bagage vertraagd, verloren of beschadigd was. 
 

Ingecheckte bagage:

De aansprakelijkheid voor ingecheckte bagage is beperkt in overeenstemming met het relevante verdrag dat van toepassing is op internationale vliegreizen. Het relevante verdrag is onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke Verdrag van Warschau of Verdrag van Montreal en de voorwaarden van de Algemene Vervoersvoorwaarden van EVA Air.
 

Handbagage:

Handbagage (niet ingecheckte) omvat items die u met u meeneemt in de cabine van het vliegtuig en die tijdens de vlucht onder uw hoede blijven. EVA Air is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan handbagage tenzij dit verlies of deze schade is veroorzaakt door nalatigheid van EVA Air. In een dergelijke omstandigheid is de aansprakelijkheid van EVA Air beperkt in overeenstemming met het relevante verdrag dat van toepassing is op internationale vliegreizen. Het relevante verdrag is onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke Verdrag van Warschau of Verdrag van Montreal en de voorwaarden van de Algemene Vervoersvoorwaarden van EVA Air. 

Niet-opgeëiste bagage

Ingecheckte bagage:

Als passagier hebt u recht op het ophalen van uw eigen bagage bij de bagageband op de luchthaven. Als bagage niet wordt opgehaald en een passagier niet binnen 30 dagen bagage claimt, valt de verwijdering ervan onder de verantwoordelijkheid van EVA.

Niet-opgeëiste artikelen:

Afhankelijk van wat het is, zullen niet-opgeëiste artikelen die in de cabine worden gevonden 20 dagen lang door het EVA-bagagekantoor of de lokale luchthavenautoriteiten worden bewaard. Als u persoonlijke voorwerpen hebt gevonden die zijn achtergelaten in de vliegtuigcabine, neem dan onmiddellijk contact op met het EVA-bagagekantoor. Klik op "Luchthavens wereldwijd".

Codeshares

Voor sommige services hebben we afspraken met andere vervoerders, die bekendstaan als codeshares. Dit betekent dat zelfs als u een boeking bij ons heeft en een ticket heeft waar onze naam of de code van de vliegmaatschappij als vervoerder is aangegeven, een andere luchtvaartmaatschappij de vlucht mag uitvoeren. Voor passagiers die reizen op een vlucht die door een andere luchtvaartmaatschappij wordt uitgevoerd, kunnen voorwaarden van toepassing zijn en wij of een geautoriseerde medewerker zullen u op het moment van boeking op de hoogte stellen van de feitelijke luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert, de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert die afwijken van die van ons, inclusief de vergoeding van eventuele schade die de verantwoordelijkheid van de werkelijke uitvoerende luchtvaartmaatschappij is.