รหัสส่วนลดพิเศษ: ฉลองครบรอบ 30ปี คิง เพาเวอร์

ร่วมฉลอง 30ปี คิง เพาเวอร์ ด้วยบัตรโดยสารราคาพิเศษ จากกรุงเทพฯสู่ทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และไต้หวัน รับรหัสส่วนลดพิเศษได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ 1-20 ต.ค.นี้เท่านั้น

ระยะเวลาการจอง
01-31 ต.ค. 62

ระยะเวลาออกเดินทาง
อเมริกาเหนือ/ไต้หวัน: ภายใน 15 ก.ย. 63
ยุโรป: 1 ต.ค.-20 ธ.ค. 62, 11 ม.ค.-31 มี.ค. 63ราคาเริ่มต้น ไป-กลับ (รวมภาษี)
ทวีปอเมริกาเหนือ
ยุโรป
ไต้หวัน
ชั้นรอยัลลอเรล, พรีเมียมลอเรล
95,570
75,495
19,420
ชั้นประหยัดพรีเมียม
51,395
36,435
14,770
ชั้นประหยัด
21,635
17,835
8,260


พิเศษสำหรับสมาชิก คิง เพาเวอร์

ราคาเริ่มต้น ไป-กลับ (รวมภาษี)เวียนนา    
ลอนดอน
ชั้นรอยัลลอเรล, พรีเมียมลอเรล78,850
85,770
ชั้นประหยัดพรีเมียม-
40,890
ชั้นประหยัด19,010
21,395


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • สำหรับราคาบัตรโดยสารที่ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ที่ให้บริการโดยสายการบินอีวีเอแอร์ ไปยังเส้นทางที่ระบุไว้เท่านั้น
  • สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียวหรือไป-กลับจากจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในเส้้นทางการเดินทางที่มีการหยุดแวะพักหลายเมือง
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆ
  • อาจจะไม่มีบริการชั้นโดยสารแบบประหยัดพรีเมี่ยมในบางเที่ยวบินของเส้นทางที่คุณเลือก สายการบินขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนส่วนต่างของราคาดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  • การขอคืนบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้ทั้งหมดหรือได้ใช้ไปแล้วบางส่วน ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการขอคืนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของราคาบัตรโดยสารนั้นๆ
  • ในกรณีที่ไม่ได้มาแสดงตัวในเที่ยวบินที่จองไว้/เปลี่ยนวันเดินทาง เที่ยวบิน และ/หรือ จุดหมายปลายทางที่ระบุอยู่บนบัตรโดยสารอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม นอกเหนือจากส่วนต่างของราคาบัตรโดยสารที่ต้องชำระเพิ่ม กรุณาอ่านเงื่อนไขของราคา ก่อนตัดสินใจชำระเงิน
  • อาจจะไม่มีที่นั่งว่างในเที่ยวบินหรือช่วงเวลาที่คุณต้องการ ในระหว่างที่รายการโปรโมชั่นส่วนลดนี้ยังไม่สิ้นสุด
  • การสะสมไมล์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของราคาบัตรโดยสารนั้น กรุณาศึกษาและทำความเข้าใจเงื่อนไขต่างๆ ก่อนตัดสินใจชำระเงิน
  • การอัปเกรดชั้นโดยสารด้วยไมล์สะสมสามารถทำได้เฉพาะบัตรโดยสารประเภทราคา Standard และ Up เท่านั้น
  • สายการบินอีวีเอแอร์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง ยกเลิก รายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินใจของสายการบินให้ถือเป็นอันสิ้นสุด