ในช่วงเทศกาลตรุษจีน (26 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2562) เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินอีวีเอแอร์ ณ สนามบินนานาชาติเถาหยวน (TPE) จะปิดรับเช็คอินอย่างช้าที่สุด 1 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง

เนื่องจากมีจำนวนผู้โดยสารเดินทางเป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ เคาน์เตอร์เช็คอินของเรา จะเปิดทำการในเวลา 04.15 น. สำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากสนามบินเถาหยวน ที่ดำเนินการโดย สายการบินอีวีเอแอร์ และยูนิแอร์ ในช่วงวันดังกล่าวเคาน์เตอร์เช็คอินจะปรับเวลาทำการ จากเดิมปิดรับเช็คอิน 40 นาที เป็น 60 นาทีก่อนเวลาเที่ยวบินออก

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเช็คอินและการโหลดสัมภาระของท่านจะดำเนินการได้เรียบร้อยก่อน 1 ชั่วโมงจากกำหนดการเดินทางออกของเที่ยวบิน

และรีบดำเนินการตามขั้นตอนของการขึ้นเครื่องบินโดยเร็วที่สุด

หากท่านเลือกที่จะทำการเช็คอินออนไลน์ เราขอแนะนำให้ดำเนินการเช็คอินให้เสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่ 1.5 - 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางด้วยแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของเรา และเพื่อให้แน่ใจว่าท่านสามารถขึ้นเครื่องได้ตามกำหนดการ โปรดจัดสรรเวลาให้เพียงพอเพื่อดำเนินการในขั้นตอนของการเช็คอินสัมภาระ การตรวจสอบความปลอดภัย และการตรวจสอบเอกสาร