ประหยัดถึง 25,000 ไมล์เมื่อแลกรับรางวัลบัตรโดยสาร!

โปรโมชั่นแลกรับรางวัลอัพเกรด--ประหยัดถึง 50% เมื่ออัพเกรดชั้นโดยสารกับ EVA Air!

รับไมล์เพิ่ม - จองตอนนี้ รับไมล์สะสมเพิ่มถึง 3,900 ไมล์!