แผนบริการลูกค้า

Baggage Information

Regarding to the transportation of musical instruments and lost or damage baggage, please click Excess Baggage and Other Optional Fees and Delayed / Missing / Damaged Baggage.

การจัดที่นั่งสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 14ปี

ว่าด้วยระเบียบข้อบังคับของ Canadian Transportation Agency (CTA) APPR สายการบิน EVA Air/UNI Air จะพยายามจัดที่นั่งของผู้โดยสารที่มีอายุต่ำกว่า 14ปีและเดินทางไป/กลับจากแคนาดาในเที่ยวบินที่บริการโดยสายการบิน EVA Air/UNI Air ให้ใกล้กับผู้ปกครอง ผู้ดูแล หรือพี่เลี้ยงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

  • เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องที่นั่งที่มีอยู่จำกัดในวันเดินทาง เราแนะนำให้คุณเลือกที่นั่งทันทีที่ได้ออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว ผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารประเภทราคาประหยัดพรีเมียม Basic, ประหยัด Basic หรือ Discount จะไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ระหว่างทำการจอง กรุณาติดต่อศูนย์สำรองที่นั่งสายการบิน EVA Air เราจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะให้ผู้โดยสารที่เป็นเด็กได้นั่งใกล้กับผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทางด้วย 1ท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรุณาทำรายการจองของคุณและเด็กไปพร้อมๆกันเพื่อให้อยู่ในรหัสการจองเดียวกัน ในกรณีที่ไม่ได้ทำการจองพร้อมกัน ควรจะแจ้งรหัสการจองของแต่ละรายการไว้สำหรับใช้อ้างอิงถึงกัน
  • เงื่อนไขในการจัดที่นั่งให้ใกล้กันนี้จะขึ้นอยู่กับอายุของผู้โดยสารที่เป็นเด็กดังต่อไปนี้ อนึ่ง ในการจัดที่นั่งให้ผู้โดยสารโดย EVA Air นั้นจะคำนึงถึงผู้โดยสารที่ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนที่นั่ง สำหรับที่นั่งในชั้นประหยัด เราจะจัดที่นั่งให้ในโซนที่นั่งมาตรฐาน
    • อายุต่ำกว่า 5ปี: ที่นั่งจะติดกับผู้โดยสารผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทางด้วย
    • อายุระหว่าง 5 ถึง 11ปี: ที่นั่งจะอยู่ในแถวเดียวกันกับผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทางด้วยและอาจจะนั่งห่างกันออกไปไม่เกิน 1ที่นั่ง
    • อายุระหว่าง 12 ถึง 13ปี: ที่นั่งอาจจะแยกออกจากผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทางด้วยไม่เกิน 1แถว
  • หากคุณต้องการเลือกที่นั่งเฉพาะสำหรับคุณและครอบครัว คุณอาจจะพิจารณาซื้อบริการเลือกที่นั่งล่วงหน้าโดยชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม หรือเลือกซื้อประเภทราคาบัตรโดยสารที่กำหนดให้สามารถเลือกที่นั่งได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
  • หากยังคงไม่สามารถหาที่นั่งใกล้กัน เมื่อคุณได้ติดต่อศูนย์สำรองที่นั่งของเราแล้ว เราจะพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดที่นั่งให้ขณะเช็คอิน ที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง หรือก่อนนำเครื่องโดยสารออก อย่างไรก็ตาม อาจจะเป็นไปได้ที่มีที่นั่งว่างเหลืออยู่จำกัดเมื่อใกล้ถึงวันเดินทางหรือในวันเดินทาง ในกรณีดังกล่าว คุณสามารถติดต่อศูนย์สำรองที่นั่งของเราเพื่อเปลี่ยนการจองไปยังเที่ยวบินอื่นซึ่งยังคงมีที่นั่งว่างใกล้กันอยู่ หรือขอยกเลิกการเดินทาง โดยจะได้รับการยกเว้นค่าเปลี่ยนแปลง/ค่าขอคืนบัตรโดยสาร


คุณสามารถคลิกที่ลิงค์เพื่ออ่านเงื่อนไขการขนส่งของ EVA Air