Skip to Main Content

แผนการเดินทางอย่างปลอดภัย

เดินทางอย่างปลอดภัยด้วยแผน"การเดินทางที่ปลอดภัย" กับ EVA Air!

EVA Air ให้ความสำคัญเรื่องความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผู้โดยสารเหนือสิ่งอื่นใด นี่คือเหตุผลที่ทำให้เราได้กำหนดแผน"การเดินทางที่ปลอดภัย" ไว้ เพื่อที่จะได้มั่นใจถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารในแต่ละขั้นตอนในการเดินทางของคุณ เริ่มตั้งแต่การเตรียมการก่อนเที่ยวบิน เมื่อเที่ยวบินออกและประสบการณ์ขณะโดยสาร ไปจนถึงเมื่อเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางของคุณ ใช่ เพราะเราห่วงใย!!

c-travel-for_travel1

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง EVA Air การรับประกันในความปลอดภัยเป็นค่านิยมหลักที่สำคัญที่สุดของเราเสมอมา อันเนื่องมาจากความเชื่อที่ละเอียดถี่ถ้วนของเราที่ว่า "ถ้าไม่มีความปลอดภัย ก็จะไม่มีการบริการ" การรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานของ EVA Air และเป็นความรับผิดชอบของพนักงานต้อนรับและภาคพื้นทุกคน เราทำงานร่วมกับผู้โดยสารเพื่อให้มั่นใจในการเดินทางที่ปลอดภัย และด้วยความร่วมมือของคุณ เราจึงจะประสบความสำเร็จ เดินทางด้วยความปลอดภัยไปกับ EVA Air

การเตรียมการก่อนเที่ยวบิน

c-travel-for_travel1

 1. เราขอแนะนำให้ซื้อบัตรโดยสารทางออนไลน์หรือผ่านแอป EVA Air(iOS/Android) ซึ่งสามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา และรองรับวิธีการชำระเงินที่หลากหลาย ช่วยให้คุณสะดวกสบายและประหยัดเวลายิ่งขึ้น
 2. หากคุณจำเป็นต้องจัดการเรื่องการบริการต่างๆที่เคาน์เตอร์ เราได้ติดตั้งฉากกั้นเพื่อความปลอดภัยไว้ที่เคาน์เตอร์บัตรโดยสารในสำนักงาน EVA Air ที่ไทเปซิตี้, ซินจู๋, ไทจง และ เกาสง เพื่อลดโอกาสในการสัมผัสน้อยลง
 3. เราขอแนะนำให้คุณเช็คอินด้วยบริการ "เช็คอินออนไลน์" บนหน้าเว็บไซต์หรือโมไบล์แอปของ EVA Air(iOS/Android) ได้ตั้งแต่ 48 ชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาออกของเที่ยวบิน ผู้โดยสารที่เช็คอินผ่านทางโมไบล์จะสามารถบันทึกบัตรผ่านขึ้นเครื่องไว้ใน Google Pay หรือ Apple Wallet เพื่อความสะดวกสบายและเป็นการรวมการจัดการเกี่ยวกับบัตรโดยสารเข้าไว้ในที่เดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาที่สนามบินได้
 4. กรุณาเตรียมสิ่งของต่างๆเพื่อสุขอนามัยส่วนตัว รวมถึง หน้ากาก ถุงมือ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ (ขนาดบรรจุน้อยกว่า 100 มล.) ทิชชู่แอลกอฮอล์แบบเปียก และเครื่องนุ่งห่มที่อบอุ่น
 5. ลดจำนวนสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องและลดการใช้ข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นของหนักให้น้อยสุด
 6. ก่อนเดินทาง ควรตรวจสอบระเบียบข้อบังคับในการหยุดแวะและเดินทางเข้าของแต่ละประเทศ และให้แน่ใจที่จะแจ้งประวัติการเดินทางที่ถูกต้องของคุณ ผู้โดยสารที่ปกปิดประวัติการเดินทางต้องรับผิดชอบต่อการชดใช้ค่าธรรมเนียมหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดย EVA Air อันเป็นผลมาจากการกระทำนั้น รวมถึงความรับผิดชอบอื่นๆทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่ข่าวสาร

กลับไปที่คู่มือการเดินทางที่ปลอดภัย


ที่สนามบิน

c-travel-for_airport_new

 1. ผู้โดยสารทุกคนจำเป็นต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิที่ทางเข้าของสนามบินหรือก่อนขึ้นเครื่อง ซึ่งจะมีการเตรียมอุปกรณ์สำหรับฉีดพ่นทำความสะอาดมือไว้ให้ EVA Air จะปฎิเสธการขึ้นเครื่องสำหรับผู้โดยสารที่ป่วยหรือมีไข้ 
 2. โปรดแน่ใจที่จะรักษาระยะห่างทางสังคม 1.5 ม. จากผู้โดยสารท่านอื่นๆ ภายในสนามบิน 
 3. เพื่อปฎิบัติตามกฎระเบียบของประเทศปลายทาง ผู้โดยสารจำเป็นต้องแสดงผลตรวจ COVID-19 ที่เป็นลบภายในกรอบเวลาที่กำหนดก่อนออกเดินทาง และ/หรือหนังสือรับรองการฉีดวัคซีน COVID-19 ท่านสามารถกดคลิกเข้าไปที่ข้อจำกัดการเดินทางเพื่อตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ COVID-19 ที่เกี่ยวข้องกับกฎข้อบังคับในการเข้าประเทศ
 4. เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของศูนย์สั่งการส่วนกลางเกี่ยวกับโรคระบาดของไต้หวัน ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าไต้หวันจำเป็นต้องกรอกแบบสำแดงทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการกักกันตัวเพื่อเดินทางเข้า
 5. เจ้าหน้าที่ของ EVA Air ที่สนามบิน ต้องใส่หน้ากากและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอื่นๆ ที่จำเป็น

กลับไปที่คู่มือการเดินทางที่ปลอดภัย


ห้องรับรองพิเศษ (ห้องรับรอง EVA Air - สนามบินเถาหยวน)

c-travel-for_貴賓室

 1. มีการเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดมือให้ผู้โดยสาร 
 2. จัดที่นั่งตามมาตราการเว้นระยะห่าง
 3. ส่วนประกอบในเมนูอาหารและการเสิร์ฟอาหารจะถูกปรับตามนโยบายป้องกันโรคระบาดของรัฐบาลเพื่อลดการสัมผัสที่ไม่จำเป็น
 4. หลังจากที่ผู้โดยสารลุกออกไป บริเวณที่นั่งจะได้รับการฆ่าเชื้อโดยทันที ภายในห้องรับรองทั้งหมดยังได้รับการฆ่าเชื้อเป็นปกติในทุกวัน

กลับไปที่คู่มือการเดินทางที่ปลอดภัย


ขณะโดยสาร

c-travel-for_On-board

 1. ผู้โดยสารทุกคนจะต้องใส่หน้ากากตลอดเที่ยวบิน ยกเว้นขณะมื้ออาหาร 
  ไม่อนุญาตให้ใช้หน้ากากชนิดที่มีลิ้นปิดเปิดหรือช่องระบายลมหายใจออกเนื่องจากเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสภายในห้องโดยสาร
 2. จะจัดที่นั่งให้ผู้โดยสารในที่ที่เป็นไปได้ เพื่อเป็นการรักษาระยะห่างให้เพียงพอจากผู้โดยสารท่านอื่น ขอให้ผู้โดยสารทุกคนหลีกเลี่ยงที่จะย้ายที่นั่งของตนเองโดยการสุ่ม 
 3. ผู้โดยสารจำเป็นต้องรักษาระยะปลอดภัยทางสังคม 1.5 ม. ขณะขึ้นเครื่องและรอบริการรถรับส่ง
 4. ก่อนเข้ารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานลูกเรือทุกคน พนักงานต้อนรับบนเครื่องต้องใส่หน้ากาก หน้ากากใสคลุมหน้า ถุงมือ และเสื้อคลุมยาวแบบป้องกันน้ำ
 5. จะมีการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ยาฆ่าเชื้อ แผ่นเช็ดทำความสะอาดผสมแอลกอฮอล์ไว้บนเครื่องโดยสาร และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือไว้ในห้องน้ำสำหรับผู้โดยสาร นอกจากนี้ผู้โดยสารที่เดินทางตั้งแต่ 20 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป จะได้รับแจกผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดจาก อีกด้วย
 6. ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 อาหารเสิร์ฟร้อนจะมีบริการในทุกชั้นโดยสารสำหรับทุกเส้นทาง ยกเว้นชั้นโดยสารแบบประหยัดในเส้นทางสำหรับฮ่องกงและมาเก๊าซึ่งจะบริการอาหารแบบเสิร์ฟเย็น เพื่อเป็นการลดการสัมผัสตามคำแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการให้บริการ
 7. ของที่ให้บริการ เช่น นิตยสารและหนังสือพิมพ์จะไม่มีให้บริการในเที่ยวบินอีกต่อไป บริการสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องจะกลับมาให้บริการอีกครั้งสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ EVA AIR และ UNI AIR ที่ออกจากสนามบินเถาหยวนและไทเปตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เพื่อที่จะเป็นการสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยระหว่างการแพร่ระบาดของโรค เราจะรับชำระเงินบนเครื่องด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น ยกเว้นเที่ยวบินที่ออกจาก/กลับมาสนามบินเกาสงซึ่งคุณสามารถสั่งสินค้าปลอดภาษีทางออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อรับสินค้าบนเครื่องได้ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดโอกาสในการสัมผัสทางอ้อม
 8. ระบบปรับอากาศบนเครื่องบินโดยสารของ EVA Air มีอัตราการถ่ายเทอากาศที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถระบายอากาศในห้องโดยสารทั้งหมดภายใน 2-3 นาทีโดยเฉลี่ย ช่วยให้ผู้โดยสารแต่ละท่านได้รับอากาศบริสุทธิ์อย่างสบาย ระบบกรองอากาศติดตั้งแผ่นกรอง HEPA ประสิทธิภาพสูงที่มีอัตราการกำจัดถึง 99.97% ซึ่งสามารถกรองไวรัส แบคทีเรีย และอนุภาคต่างๆที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางจนถึง 0.3 ไมครอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลับไปที่คู่มือการเดินทางที่ปลอดภัย


การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในห้องโดยสาร

c-travel-for_機艙消毒與清潔

 1. EVA Air เอาใจใส่ในการดูแลความสะอาดภายในห้องโดยสารเป็นอย่างยิ่ง เครื่องบินโดยสารทั้งหมดจะได้รับการทำความสะอาดอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนออกเดินทาง รวมถึงที่นั่ง โต๊ะ จอทีวี ทางเดิน ห้องน้ำ และพื้นที่จัดเก็บเหนือที่นั่งและบริเวณโดยรอบ ระหว่างโดยสาร จะมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในห้องน้ำทุก 30 นาที 
 2. หลังจากที่เครื่องบินกลับเข้าไต้หวัน จะมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างละเอียดอีกครั้งโดยทีมทำความสะอาดโดยเฉพาะด้วยการใช้ยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับเครื่องบินระดับมืออาชีพ Calla 1452 บริเวณที่พ่นยาฆ่าเชื้อรวมถึง: โต๊ะวางถาดอาหาร ที่พักแขน เข็มขัดนิรภัย จอภาพ รีโมทคอนโทรล ตู้เก็บสัมภาระ ช่องระบายอากาศ ไฟส่องสว่างสำหรับอ่านหนังสือ แผ่นกั้นด้านข้าง หน้าต่าง ห้องน้ำ ผนังกั้น ชั้นวางนิตยสาร ผนังตกแต่งต่างๆ  
 3. หากที่นั่งของผู้โดยสารท่านใดซึ่งเป็นผู้ที่ถูก"สงสัย" หรือ "ยืนยัน" ว่าได้รับเชื้อ COVID-19 ที่นั่งทั้งหมดในแถวเดียวกัน ตลอดจนในแถวหน้า แถวหลัง และบริเวณห้องน้ำจะได้รับการฆ่าเชื้อเพิ่มเติมโดยละเอียด

กลับไปที่คู่มือการเดินทางที่ปลอดภัย


เมื่อเดินทางมาถึงและขณะต่อเครื่อง

c-travel-for_抵達目的地

 1. ผู้โดยสารแวะต่อเครื่องเมื่อเดินทางมาถึงสนามบินเถาหยวนจำเป็นต้องตรวจวัดอุณหภูมิ ฆ่าเชื้อทำความสะอาดมืออีกครั้ง และให้รอต่อเครื่องในบริเวณที่กำหนด โดยดูจากป้ายบอกทางที่พนักงานภาคพื้นจะคอยถือไว้
 2. จะมีการพ่นฆ่าเชื้อกระเป๋าสัมภาระที่มาถึงสนามบินเถาหยวน ซงซาน และเกาสง ก่อนที่จะส่งต่อไปยังสายพานลำเลียงสัมภาระ 
 3. ผู้โดยสารต้องรักษาระยะห่างทางสังคม 1.5 ม. ที่เคาน์เตอร์กระเป๋าสัมภาระ ผู้โดยสารซึ่งไม่สามารถรักษาระยะห่างทางสังคมได้ จำเป็นต้องสวมหน้ากาก
 4. เพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับในการระมัดระวังของไต้หวัน ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป การฆ่าเชื้อและการทำความสะอาดเครื่องบินที่กำลังจะบินเข้ามาทั้งหมดจะต้องมีความเข้มงวดยิ่งขึ้น
  ระยะเวลาในการรอที่จุดรับกระเป๋าสัมภาระจะเพิ่มขึ้น ขอขอบคุณสำหรับความอดทนของทุกท่าน

กลับไปที่คู่มือการเดินทางที่ปลอดภัยสำหรับข้อมูลการเปลี่ยนเที่ยวบินล่าสุดและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการคืนและเปลี่ยนบัตรโดยสาร กรุณาดูที่เว็บไซต์ EVA Air "ข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"