Skip to Main Content

สัมภาระล่าช้า / สูญหาย / เสียหายและข้อจำกัดต่างๆ

สัมภาระล่าช้า/หาย/เสียหาย ข้อจำกัด

ข้อมูลทั่วไป

รายการสิ่งของที่ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องหรือกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง:

 • สิ่งของที่ถูกห้ามโดยกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือข้อจำกัดของประเทศที่อยู่ในแผนการเดินทางของคุณ และ/หรือรายการสิ่งของที่กำหนดโดย EVA Air ว่าไม่เหมาะสมสำหรับการขนส่งเนื่องจากน้ำหนัก ขนาด หรือลักษณะ
 • สัตว์ที่มีชีวิต ยกเว้นสุนัข แมว กระต่าย และสุนัขช่วยเหลือ/สุนัขให้ความช่วยเหลือทางอารมณ์ซึ่งจะสามารถนำขึ้นเครื่องอย่างปลอดภัยตามข้อกำหนดของ EVA Air
 • สิ่งของที่ไม่เหมาะสำหรับการขนส่งทางเครื่องบิน เนื่องจากข้อจำกัดด้านลักษณะ น้ำหนัก ปริมาตร และปริมาณ

ห้ามพกพาสินค้าอันตรายไว้ในกระเป๋าสัมภาระที่โหลดแล้วหรือสัมภาระถือขึ้นเครื่องของคุณ

สินค้าอันตรายที่ทำให้เกิดอันตรายต่อเครื่องบิน ผู้คน หรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน

 • แก๊สบีบอัด: เช่น บิวเทนบรรจุกระป๋อง ถังออกซิเจนสำหรับดำน้ำ ถังบรรจุอากาศสำหรับดำน้ำ กระป๋องสีสเปรย์ ยาฆ่าแมลง แก๊สโพรเพน ไฮโดรเจน อะเซทิลีน ถังออกซิเจน ไนโตรเจนเหลว ฯลฯ
 • สารกัดกร่อน: เช่น กรด ด่าง ปรอท และอุปกรณ์ที่มีส่วนผสมของปรอท และแบตเตอรี่แบบเปียก
 • วัตถุระเบิด: อาวุธ กระสุน ดอกไม้ไฟ ประทัด พลุสัญญาณ ฯลฯ
 • ของเหลวและของแข็งประเภทไวไฟ: เช่น เคโรซีน (เตาแก็สเคโรซีน) น้ำมันไฟแช็ก ไฟแช็ก"เปลวไฟสีฟ้า” หรือสำหรับ"จุดซิการ์” ไม้ขีดไฟ สี ทินเนอร์ อาหารอุ่นร้อนด้วยตัวเอง และของแข็งไวไฟต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 • วัตถุกัมมันตรังสี
 • กระเป๋าและกล่องเอกสารที่มีอุปกรณ์แจ้งเตือนในตัว
 • สารออกซิไดซ์ต่างๆ: เช่น ผงฟอกขาว เปอร์ออกไซด์ ฯลฯ
 • สารพิษและสารติดเชื้อ: เช่น สารอาร์เซนิก ยาฆ่าวัชพืช ยาฆ่าแมลง และวัสดุบรรจุไวรัสที่มีชีวิต
 • สิ่งของอันตรายอื่นๆ เช่น แร่ใยหิน วัสดุที่เป็นแม่เหล็ก สารอันตราย หรือทำให้ระคายเคือง (เช่น ก๊าซน้ำตา สเปรย์พริกไทย เครื่องช็อตไฟฟ้า ปืนช็อตไฟฟ้า ฯลฯ)

ห้ามพกพาสินค้าอันตรายไว้ในกระเป๋าสัมภาระที่โหลดแล้วหรือสัมภาระถือขึ้นเครื่องของคุณ

ประกาศสำคัญ!

เมื่อคุณเดินทางไปยัง มาจาก หรือผ่านสหรัฐอเมริกา คุณต้องสำแดงรายการสารที่เป็นอันตรายหรือสินค้าอันตรายให้สายการบินทราบ การไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าวเป็นการละเมิดต่อกฎหมายรัฐบาลกลางแห่งสหรัฐอเมริกา ผู้ฝ่าฝืนอาจถูกลงโทษสูงสุดด้วยการจำคุกเป็นเวลา 5 ปี และปรับสูงสุด $250,000 (49 U.S.C. 5124)

หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎระเบียบสำหรับวัตถุอันตราย โปรดดูที่ Pack Safe ในเว็บไซต์ FAA (เปิดในหน้าต่างใหม่)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาและแบตเตอรี่สำรอง

 • หากมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา (PED): เช่น นาฬิกา เครื่องคิดเลข กล้อง โทรศัพท์มือถือ แล็บท็อบ กล้องวิดีโอ โดรน ฯลฯ อยู่ในกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง คุณต้องดำเนินการตามมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันอุปกรณ์จากการเปิดทำงานโดยไม่ตั้งใจ และป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ รวมทั้งต้องปิดสวิตซ์อุปกรณ์ให้เรียบร้อย (ห้ามอยู่ในโหมดพักเครื่องหรือประหยัดพลังงาน) เว้นแต่ว่าอุปกรณ์นั้นบรรจุเฉพาะแบตเตอรี่ลิเธียมที่ไม่เกิน:
  • สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมเมทัล มีปริมาณบรรจุลิเธียม 0.3g; หรือ
  • สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน มีอัตราวัตต์-ชั่วโมงอยู่ที่ 2.7Wh
 • ผู้โดยสารแต่ละคนสามารถพกพาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้สูงสุด 15 ชิ้น และ/หรือแบตเตอรี่สำรองได้ไม่เกิน 20 ชิ้นเมื่อจำนวนอัตราวัตต์-ชั่วโมงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 Wh หากผู้โดยสารพกพา PED มากกว่า 15 ชิ้น และ/หรือแบตเตอรี่สำรองมากกว่า 20 ชิ้น จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ดำเนินการบิน
 • โดยการอนุมัติจากสายการบิน: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำรองขนาด 100Wh-160Wh (รวมอุปกรณ์จ่ายไฟแบตเตอรี่แบบพกพาและแบตสำรอง) สามารถพกไว้ในกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้สูงสุด 2 ก้อนต่อผู้โดยสาร 1 คน
 • ไม่อนุญาตให้ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีขนาดเกิน 160Wh บนเครื่องบิน
 • แบตเตอรี่ลิเธียมต้องเป็นแบตเตอรี่ประเภทที่ตรงตามข้อกำหนดใน UN Manual of Tests and Criteria, Part III, Subsection 38.3
 • แบตเตอรี่สำรองต้องได้รับการจัดเก็บเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการลัดวงจรโดยเก็บไว้ในกล่องบรรจุเดิมแยกออกจากกันหรือใช้วิธีป้องกันที่ขั้วต่อฉนวน เช่น โดยการติดเทปปิดส่วนขั้วไฟฟ้าที่โผล่ออกมา หรือเก็บไว้ในถุงพลาสติกหรือกระเป๋าแยกออกจากกันและให้พกติดตัวในกระเป๋าสัมภาระที่หิ้วขึ้นเครื่องได้เท่านั้น แต่จะไม่ได้รับอนุญาตให้หิ้วขึ้นเครื่อง หากแบตเตอรี่สำรองไม่ได้ระบุข้อมูลจำเพาะหรือกำลังไฟฟ้าให้เห็นอย่างชัดเจน
  • การคำนวณวัตต์แท้คือ: Wh = mAh / 1000 x โวลต์
  • ตัวอย่าง: แบตสำรองขนาด 20,000 mAh ที่มีอัตราแรงดันไฟฟ้า 3.7V ดังนั้น วัตต์แท้คือ 20,000mAh/1,000* 3.7V=74Wh
 • สำหรับเครื่องช่วยพยุงเดิน/รถเข็นที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่บริการความช่วยเหลือพิเศษต่างๆและถามตอบ 
 • บนพื้นฐานด้านความปลอดภัยในเที่ยวบิน ห้ามไม่ให้นำพัดลมมือถือแบบพกพา (ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนติดตั้งในตัว) เก็บไว้ในกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง นอกจากจะพกไว้ในกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องหรือพกติดตัวได้เท่านั้น
 • บุหรี่ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบไม่เผาไหม้ อุปกรณ์จุดติดบุหรี่ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ผลิตนิโคตินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้โดยสารนำติดตัวไปด้วยต้องจัดเก็บไว้ในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องและห้ามใส่ไว้ในกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง ระหว่างโดยสารห้ามใช้บุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบไม่เผาไหม้ องค์การอาหารและยา (FDA) และศุลกากรของไต้หวันไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำอุปกรณ์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ (บุหรี่ไฟฟ้า) และน้ำยา (e-liquids) และผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบไม่เผาไหม้เข้าไต้หวัน
 • เราขอแนะนำไม่ให้ผู้โดยสารพกพาหรือเช็คอินสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่แบบตะกั่ว-กรดโดยเด็ดขาด เนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกปฏิเสธระหว่างการตรวจรักษาความปลอดภัยที่สนามบิน (เช่น ไฟ LED ไฟฉาย และเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่แบบตะกั่ว-กรดที่ชาร์จใหม่ได้) ในการพกพาอุปกรณ์การแพทย์หรืออุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ (เช่น รถเข็นไฟฟ้า) ที่มีแบตเตอรี่แบบตะกั่ว-กรด โปรดติดต่อสำนักงานสำรองที่นั่งของ EVA Air เพื่อขอการอนุมัติก่อนเดินทาง

ยานพาหนะขนาดเล็กที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

ยานพาหนะขนาดเล็กเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แอร์วีล โซโลวีล โฮเวอร์บอร์ด สเกตบอร์ดไฟฟ้า โรลเลอร์สเก็ตไฟฟ้า มินิเซกเวย์ บาลานซ์วีล ฯลฯ เนื่องจากอาจเกิดอันตรายจากไฟไหม้ของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่จ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ EVA Air ห้ามไม่ให้ขนส่งสิ่งของเหล่านี้ -ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีแบตเตอรี่- เป็นกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องหรือกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่อง(รวมถึงแบตเตอรี่ลิเธียมที่ถอดออก โดยไม่คำนึงถึงอัตราวัตต์ต่อชั่วโมง)

กระเป๋าสัมภาระอัจฉริยะ

กระเป๋าสัมภาระอัจฉริยะพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมในตัว และ/หรือที่เป็นระบบไฟฟ้า: กระเป๋าสัมภาระที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ซึ่งเรียกกันว่าเป็น “กระเป๋าสัมภาระอัจฉริยะ” คืออุปกรณ์ที่ติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียม มอเตอร์ แบตสำรอง และเทคโนโลยี GPS, GSM, Bluetooth, RFID หรือ Wi-Fi ในตัว หากคุณเดินทางพร้อมกับกระเป๋าสัมภาระอัจฉริยะ โปรดปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านล่างนี้

 • ห้ามพกพาอุปกรณ์ที่มีอัตราวัตต์-ชั่วโมงของแบตเตอรี่ลิเธียมเกิน 160 Wh
 • กระเป๋าสัมภาระซึ่งสามารถถอดแบตเตอรี่ลิเธียมออกได้ หากเป็น:
 • กระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่อง:
 • -- การทำงานส่งสัญญาณทั้งหมดของอุปกรณ์ต้องเป็นไปตาม “กฎข้อบังคับควบคุมการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” ในนิตยสารบนเที่ยวบิน
 • -- กระเป๋าสัมภาระต้องเป็นไปตามข้อบังคับกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่อง
 • กระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง:
 • -- ต้องนำแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนออกจากกระเป๋าสัมภาระอัจฉริยะและนำติดตัวไว้ในห้องโดยสาร แล้วจึงนำกระเป๋าสัมภาระเป็นกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องได้
 • -- หากกระเป๋าสัมภาระอัจฉริยะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย สัมภาระอาจถูกปฏิเสธเมื่อเช็คอิน
 • กระเป๋าสัมภาระที่ไม่สามารถถอดแบตเตอรี่ลิเธียมออกได้ หากเป็น:
 • -- มีส่วนประกอบโลหะลิเธียมไม่เกิน 0.3 กรัม หรืออัตราวัตต์-ชั่วโมงไม่เกิน 2.7 Wh อนุญาตให้เป็นกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องหรือถือขึ้นเครื่องได้ (เช่น แบตเตอรี่แห้ง ถ่านก้อนกระดุม)
 • -- มีส่วนประกอบโลหะลิเธียมเกิน 0.3 กรัม หรืออัตราวัตต์-ชั่วโมงเกิน 2.7 Wh: ไม่อนุญาตให้มีการขนส่ง (เช่น แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จใหม่ได้ แบตสำรอง)

ห้ามนำแบตเตอรี่ลิเธียมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ผลิต/ผู้ขายเรียกคืนเนื่องจากข้อกังวลด้านความปลอดภัยขึ้นเครื่องบินหรือบรรจุไว้ในกระเป๋าสัมภาระ

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎระเบียบล่าสุดเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียม โปรดดูข้อมูลได้ที่ DOT Safe TravelFAA Pack Safe หรือ IATA Passenger Dangerous Goods Corner (เปิดในหน้าต่างใหม่)

ไฟแช็กและไม้ขีดไฟ

 • เมื่อคุณเดินทางไปยัง มาจาก หรือผ่านสหรัฐอเมริกา โปรดดูข้อมูลว่าด้วยเรื่องการพกพาไฟแช็กที่ให้ไว้โดยองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา(FAA)
 • ห้ามพกพาไฟแช็กทุกชนิดและไม้ขีดไฟไว้ในกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องและกระเป๋าสัมภาระสำหรับเช็คอินในเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากมาเก๊า จีน และฟิลิปปินส์

อื่นๆ

 • เมื่อพกพาวัตถุดิบหรือสสารที่เป็นสารเคมี คุณต้องเตรียมเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) เพื่อยืนยันว่าเป็นสินค้าที่ไม่เป็นอันตรายและต้องได้รับการอนุมัติจาก EVA ล่วงหน้า โดยต้องนำเอกสารประกอบติดตัวไปพร้อมกับสินค้าด้วย สิ่งต่างๆนี้ ต้องเก็บมิดชิดอยู่ในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมของโรงงานและมีการระบุฉลากที่ชัดเจน ไม่อนุญาตให้บรรจุเองหรือแยกบรรจุ โปรดติดต่อพนักงานสำรองที่นั่งเป็นเวลา 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
 • เพื่อความปลอดภัย สิ่งของที่เป็นอันตรายบางประเภท เช่น มีด กรรไกร วัตถุมีคม ไม้เท้า เครื่องมือต่าง ๆ อุปกรณ์การกีฬา เป็นต้น ห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องและจะอนุญาตให้โหลดไปกับกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องเท่านั้น โปรดดูที่ลิสต์รายการวัตถุต้องสงสัยที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของเที่ยวบิน ของTaiwan CAA (สำนักงานบริหารการบินพลเรือนไต้หวัน) ขอแจ้งเตือนว่าแต่ละประเทศจะมีข้อกำหนดในการตรวจสอบด้านความปลอดภัยที่ต่างกันออกไป คุณสามารถเช็คข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของสนามบินในท้องถิ่นเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางของคุณได้
 • สิ่งของที่มีลักษณะพองออก รวมถึงอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกบอลหรือลูกโป่ง และอื่น ๆ ต้องเอาลมออกก่อนถือขึ้นเครื่องหรือโหลดเป็นกระเป๋าสัมภาระ เพื่อมั่นใจในความปลอดภัยของเที่ยวบินโดยเป็นการป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแรงกดอากาศระหว่างบิน
 • อนุญาตให้พกพาปืนพกเพื่อการกีฬา ปืนลูกโม่ และอาวุธในกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องได้ โปรดติดต่อ EVA Air สำหรับรายละเอียด
 • ห้ามมิให้พกพาปืนช็อตไฟฟ้า กระป๋องแก๊สสเปรย์บีบอัด และกระบองแบบปรับได้ ฯลฯ ไว้ในทั้งกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องและถือขึ้นเครื่อง เมื่อเดินทางไปยัง มาจาก หรือผ่านฮ่องกงและมาเก๊าโดยเด็ดขาด หากเจ้าหน้าที่รัฐบาลของฮ่องกง/มาเก๊าพบสิ่งของดังกล่าวติดตัวคุณ คุณอาจต้องประสบกับการถูกสอบสวนโดยละเอียดและเคร่งครัด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่ง (TSA) เพื่อดูกฎระเบียบล่าสุดเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้าม (เปิดในหน้าต่างใหม่)

นอกจากนี้ คุณยังสามารถอ้างอิงตามกฎข้อบังคับที่เผยแพร่โดย Taiwan CAA (สำนักงานบริหารการบินพลเรือนไต้หวัน) ว่าด้วยบทบัญญัติสำหรับสินค้าอันตรายที่พกพาโดยผู้โดยสารและลูกเรือ (Provisions for Dangerous Goods Carried by Passengers & Crew) และสำนักงานบริหารการบินพลเรือนประเทศจีน ซึ่งสอดคล้องตามกฎของ ICAO (องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ)

ข้อกำหนดเกี่ยวกับของเหลว/สเปรย์/เจล (LAGs)

ข้อกำหนดเกี่ยวกับของเหลว/สเปรย์/เจล (LAGs)

 • อนุญาตให้นำของเหลว สเปรย์ และเจลเก็บไว้ในสัมภาระห้องโดยสารได้ หากบรรจุอยู่ในภาชนะที่มีปริมาตรไม่เกิน 100 มล. (3 ออนซ์) ต่อชิ้น
 • ภาชนะเหล่านี้ต้องบรรจุไว้ในถุงพลาสติกใสที่ปิดผนึกซ้ำได้ ปริมาตรรวมของถุงบรรจุต้องไม่เกิน 1 ลิตร (1 ควอร์ต)
 • ผู้โดยสารแต่ละคนจะได้รับอนุญาตให้พกพาถุงพลาสติกได้เพียงหนึ่งถุงเท่านั้น
 • ที่จุดตรวจสอบความปลอดภัย ผู้โดยสารต้องนำถุงดังกล่าวออกจากกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องและแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อให้สามารถตรวจสอบด้วยสายตาได้

ความต้องการพิเศษด้านยาและอาหาร รวมถึงสูตรอาหารอ่อนสำหรับทารก

 • อนุญาตให้พกพาเป็นสัมภาระห้องโดยสารได้
 • ต้องนำออกจากสัมภาระห้องโดยสารและสำแดงให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จุดตรวจทราบ
 • ขอแนะนำให้ลูกค้าที่มีใบสั่งยานำเอกสารประกอบมาด้วย (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบรับรองแพทย์)

การซื้อสินค้าปลอดภาษี

 • สินค้าปลอดภาษีนั้นอยู่ภายใต้กฎเดียวกันกับของเหลว สเปรย์ และเจล ผู้โดยสารจะไม่สามารถนำสิ่งของส่วนตัวที่เกินกว่า 100 มล. (3 ออนซ์) ผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัยได้ รายการเหล่านี้จะถูกทิ้งที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัย รวมถึงที่จุดเปลี่ยนเครื่อง/ต่อเครื่องด้วย
 • หากรายการซื้อสินค้าปลอดภาษีของคุณเป็นประเภทของเหลว สเปรย์ และเจล (เช่น น้ำหอม สเปรย์ฉีดร่างกาย และสุรา) โปรดซื้อของเหล่านี้หลังจากผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัยแล้ว
 • เมื่อคุณเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางระหว่างประเทศที่มีเที่ยวบินต่อ การซื้อสินค้าปลอดภาษีในเที่ยวสุดท้ายของการเดินทางเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัยใดๆ อีก

กฎระเบียบข้อบังคับของยุโรป

ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางผ่านสนามบินยุโรปที่ซื้อ LAG จากร้านค้าปลอดภาษีของสนามบินจะถูกตรวจสอบจากฝ่ายการควบคุมความปลอดภัยว่าด้วย LAG LAG ต้องเก็บอยู่ในถุงพลาสติกปิดผนึกและต้องปิดผนึกไว้อย่างเรียบร้อย (STEB: Security Tamper Evident Bag หรือถุงบ่งชี้ร่องรอยการแกะ) ผู้โดยสารทุกคนต้องแสดง STEB ที่ฝ่ายการควบคุมความปลอดภัย (เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์) ซึ่งรวมถึง LAG ที่ซื้อบนเครื่องบินด้วย โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดและเพื่อให้แน่ใจว่าถุง LAG ของคุณเป็นไปตามมาตรฐานถุงปิดผนึกของ ICAO ที่มีเส้นขอบสีแดง (เปิดในหน้าต่างใหม่)

หน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่ง (TSA) — การเปลี่ยนแปลงสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศขาเข้า

ผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาโดยมีเที่ยวบินต่อเนื่องจะได้รับอนุญาตให้พกของเหลวที่มีน้ำหนักเกินกว่า 100 มล. (3 ออนซ์) ไว้ในกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องซื้อที่ร้านค้าปลอดภาษีและใส่ไว้ในถุงบ่งชี้ร่องรอยการแกะอย่างปลอดภัย (STEB) โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด (เปิดในหน้าต่างใหม่)

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอาจช่วยให้ผู้โดยสารเก็บของเหลวเหล่านี้ไว้ในกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องให้เห็นสิ่งของขณะบรรจุไว้ใน STEB และต้องสามารถถูกกลั่นกรองและตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งที่จุดตรวจได้

ของเหลวที่ไม่สามารถกลั่นกรองและตรวจสอบได้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เก็บไว้ในกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องของผู้โดยสาร ผู้โดยสารอาจเลือกที่จะเก็บสิ่งของเหล่านี้ไว้ในกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องได้ หากมี หรืออาจถูกริบไว้ก่อนที่จะเข้าสู่บริเวณตรวจสอบความปลอดภัยของสนามบิน ซึ่งอาจรวมถึงของเหลวในขวดทึบแสง ขวดเซรามิกหรือโลหะ หรือภาชนะอื่นๆ ที่ไม่สามารถสแกนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กฎระเบียบของการต่อเครื่องภายในแคนาดาว่าด้วยการซื้อสินค้าปลอดภาษี:

หน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งทางอากาศของแคนาดา (Canadian Air Transport Security Authority) ให้การยอมรับสินค้าปลอดภาษีประเภทของเหลว สเปรย์ และเจล ซึ่งซื้อจากสายการบินหรือร้านค้าในสนามบินโดยปิดผนึกไว้เรียบร้อยในถุงเพื่อความปลอดภัยที่ให้ใช้กันอย่างเป็นทางการ (ที่เรียกว่า STEB) พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับการกลั่นกรอง เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คอาจเปิดถุงเพื่อความปลอดภัย เพื่อทำการคัดกรองสิ่งที่บรรจุอยู่ภายใน และจากนั้นค่อยปิดผนึกใหม่หลังจากตรวจสอบแล้ว

อย่างไรก็ตาม คุณอาจถูกขอให้ทิ้งสินค้าปลอดภาษี หาก:

 • ไม่สามารถผ่านการคัดกรองรักษาความปลอดภัยได้
 • ตัวแทนจำหน่ายไม่ได้ใช้ถุงเพื่อความปลอดภัยที่ให้ใช้กันอย่างเป็นทางการ
 • พนักงานบรรจุสินค้าในหีบห่อไม่เหมาะสม ณ จุดขาย หรือไม่แนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงิน
 • ผู้โดยสารได้เปิดถุงด้วยตนเองหลังจากซื้อและก่อนการคัดกรอง

ผู้โดยสารได้ซื้อสินค้ามานานกว่า 48 ชั่วโมงแล้ว (ถุงเพื่อความปลอดภัยที่ให้ใช้กันอย่างเป็นทางการจะมีอายุการใช้งานเพียงสองวันตามปฏิทิน) กฎเหล่านี้มีผลบังคับใช้เฉพาะในภูมิภาคแคนาดาเท่านั้น โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูกฎระเบียบสินค้าปลอดภาษีบนเว็บไซต์ของรัฐบาลแคนาดา

 • ผู้เดินทางที่เดินทางมาจากหลากหลายประเทศควรตรวจสอบกฎระเบียบของท้องถิ่นเนื่องจากข้อจำกัดของ LAG อาจแตกต่างกัน คุณสามารถคลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมจากสำนักงานบริหารการบินพลเรือนไต้หวันได้ (เปิดในหน้าต่างใหม่)

ห้ามบรรจุสิ่งของต่อไปนี้ในกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องของคุณ

ห้ามบรรจุสิ่งของต่อไปนี้ไว้ในกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องของคุณ: สิ่งของที่แตกหักง่ายหรือเน่าเสียได้ สิ่งของมีค่าพิเศษ เช่น เงิน เครื่องเพชร โลหะมีค่า คอมพิวเตอร์ใดๆ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัว เอกสารที่เปลี่ยนมือได้ หลักทรัพย์ หรือของมีค่าอื่นๆ เอกสารสำคัญทางธุรกิจอื่นๆ หนังสือเดินทาง และเอกสารบัตรประจำตัวอื่นๆ หรือสินค้าตัวอย่าง

สิ่งของที่ห้ามใช้ในห้องโดยสาร

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ความปลอดภัยบนเที่ยวบิน หากคุณมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาพนักงานต้อนรับบนเครื่องก่อนใช้งาน