直接跳至主頁面

ข้อเสนอพิเศษสำหรับบัตรโดยสารแต่ละประเภท

แนะนำประเภทบัตรโดยสาร ข้อเสนอพิเศษสำหรับบัตรโดยสารแต่ละประเภท สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

ข้อเสนอพิเศษสำหรับ Fare Family

เปิดประสบการณ์ Wi-Fi ฟรี กับ EVA

ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ (หมายเหตุ 1) ที่ซื้อบัตรโดยสารประเภท Up, Standard, Basic และผู้โดยสารในชั้นประหยัดพรีเมียมหรือชั้นประหยัดที่ซื้อบัตรโดยสารประเภท Up สามารถรับบริการ Wi-Fi ฟรีในเส้นทางบินระยะไกลที่ดำเนินการโดย EVA Air

สมัครรับบริการ EVA Wi-Fi ฟรี ลงทะเบียนเพื่อรับบริการฟรีได้ตั้งแต่ 48ชั่วโมง ถึง30นาทีก่อนเวลาเดินทางออก หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้โดยสารจะได้รับรหัสคูปองเพื่อเปิดใช้บริการ Wi-Fi ฟรี

  • เดินทางในเที่ยวบินระยะไกลที่มีการติดตั้งบริการ EVA Wi-Fi: ระหว่างไต้หวันและอเมริกา/แคนาดา/ยุโรป (ยกเว้นเที่ยวบิน ไทเป-กรุงเทพฯ, กรุงเทพฯ-ไทเป) /ออสเตรเลีย หรือในเส้นทางระหว่างประเทศไทยและยุโรป
  • ระยะเวลาออกบัตรโดยสาร: จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2021
  • ประเภทบัตรโดยสาร: เมื่อคุณได้ซื้อบัตรโดยสารดังที่ระบุอยู่ในเงื่อนไขและเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย EVA Air ที่มีหมายเลขบัตรโดยสารที่ขึ้นต้นด้วย 695 หรือ 525

Fare Familyรหัสชั้นการจอง (หมายเหตุ 2)Wi-Fi ฟรี
Fare FamilyUp ในชั้นธุรกิจรหัสชั้นการจอง (หมายเหตุ 2)CWi-Fi ฟรี100MB
Fare FamilyStandard ในชั้นธุรกิจรหัสชั้นการจอง (หมายเหตุ 2)JWi-Fi ฟรี75MB
Fare FamilyBasic ในชั้นธุรกิจรหัสชั้นการจอง (หมายเหตุ 2)DWi-Fi ฟรี50MB
Fare FamilyUp ในชั้นประหยัดพรีเมียมรหัสชั้นการจอง (หมายเหตุ 2)KWi-Fi ฟรี50MB
Fare FamilyUp ในชั้นประหยัดรหัสชั้นการจอง (หมายเหตุ 2)Y,BWi-Fi ฟรี30MB

หมายเหตุ 1: ประเภทชั้นโดยสารบนบัตรโดยสาร ชื่อเรียกอาจต่างกันไปตามประเภทของเครื่องบินโดยสาร เช่น ชั้นรอยัลลอเรล ชั้นพรีเมียมลอเรล และชั้นธุรกิจ

หมายเหตุ 2: รหัสชั้นการจองที่ระบุอยู่บนบัตรโดยสาร

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆให้ถือตามข้อมูลล่าสุดว่าด้วยเรื่องคำแนะนำผู้ใช้ที่ได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของ EVA Air ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ใช้งานและผลิตภัณฑ์ กรุณาดูที่ถาม-ตอบ EVA Wi-Fi

คำถามที่ถามบ่อย

Notes

  • สมัครใช้บริการ EVA Wi-Fi ฟรี กรุณาเข้าไปที่จัดการการเดินทางของคุณเพื่อรับรหัสคูปอง Wi-Fi โปรดทำรายการแลกให้เสร็จก่อนขึ้นเครื่อง
  • เมื่อเดินทางด้วยสายการบินร่วมไม่สามารถสมัครใช้บริการนี้ได้
  • บัตรโดยสารสำหรับทารกไม่สามารถสมัครใช้บริการนี้ได้
  • เมื่อนำรหัสคูปอง Wi-Fi ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ถือว่ารหัสคูปองนี้ได้นำมาใช้ตามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถยกเลิก ขอคืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้บุคคลอื่น
  • บริการ Wi-Fi ในเที่ยวบินถือเป็นบริการที่มอบให้โดยไม่มีค่าบริการ EVA Air จะไม่รับรองในเรื่องคุณภาพ หรือการชดเชย หรือการให้ชดใช้เป็นเงินสดหรือไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม เมื่อมีเหตุพิพาทใดๆ อันเนื่องมาจากการใช้หรือคุณภาพการใช้งาน (การเชื่อมต่อที่ไม่เสถียร หรือสัญญาณเชื่อมต่อขาดหายระหว่างเดินทาง) ของบริการ Wi-Fi
  • EVA Air มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะทำการตัดสินให้เป็นที่สิ้นสุดเมื่อมีข้อขัดแย้งในเรื่องของการตีความ EVA Air ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าด้วยเรื่องบริการ Wi-Fi บนเที่ยวบิน