TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP AN NINH CỦA CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ CÁ NHÂN CHO CÁC CHUYẾN BAY ĐẾN MỸ

Theo TSA, quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 17 tháng 7 năm 2017. Các thiết bị điện tử mang theo như hành lý xách tay sẽ được kiểm tra cho tất cả chuyến bay đến Mỹ. Hãng hàng không EVA xin khuyến cáo hành khách nên đặt các thiết bị điện tử vào hành lý ký gửi, ngoại trừ điện thoại và phải đảm bảo các thiết bị đã được tắt. Xin cảm ơn.