Những chuyến bay bán vượt số lượng ghế hiện có

Đôi khi EVA AIR cho phép bán vượt quá số lượng ghế thực có trên chuyến bay. Trong trường hợp này, EVA sẽ tiến hành thủ tục bồi thường cho hành khách bị từ chối lên máy bay (Denied Boarding Compensation) đúng theo qui định.

Qui định bồi thường cho hành khách bị từ chối lên máy bay trong các chuyến bay từ Mỹ

Những quy định này chỉ áp dụng cho các chuyến bay của EVA hoặc các chặng bay của EVA có điểm xuất phát từ Mỹ. EVA AIR căn cứ theo mục số 250, khoản 14CFR của bộ luật" Tăng cường bảo vệ quyền lợi hành khách hàng không" (Enhacing Airlines Passenger Protections) của bô Giao thông vận tải (DOT) qui định: nếu một chuyến bay bán vượt quá số lượng ghế thực có (số lượng hành khách được xác nhận có chỗ nhiều hơn số lượng ghế còn trống trên máy bay), không ai có thể bị từ chối lên máy bay ,cho đến khi nhân viên hàng không yêu cầu các tình nguyện viên- những người tự nguyện hủy bỏ chỗ đã đặt trên chuyến bay, để đổi lấy một khoản thanh toán bồi thường từ phía hãng hàng không. Nếu không có đủ tình nguyện viên, những hành khách khác có thể bị từ chối lên máy bay theo các thứ tự ưu tiên dựa theo hồ sơ đặt chỗ của EVA. 


Thứ tự hành khách bị từ chối lên máy bay

Trong trường hợp không có đủ tình nguyện viên, những hành khách khác có thể bị từ chối lên máy bay theo thứ tự từ chối sau đây:

  • Hành khách có vé miễn phí hoặc vé giảm giá được cấp bởi hãng hàng không khác.
  • Hành khách có vé miễn phí hoặc vé giảm giá được cấp bởi hãng hàng không EVA.
  • Khách hàng không phải là nhân viên hãng hàng không, có vé miễn phí hoặc giảm giá với tình trạng chỗ được xác nhận, ngoại trừ thanh tra hay giám sát viên của chính phủ
  • Dựa theo doanh thu :(trừ những hành khách tình nguyện) bằng cách từ chối những hành khách mua vé hạng thấp trước , rồi đến những hạng vé cao hơn.


Hình thức thanh toán khoản bồi thường

EVA AIR sẽ thanh toán bồi thường cho mỗi hành khách miễn cưỡng bị từ chối lên máy bay bằng tiền mặt hoặc séc, ngạy tại ngày và nơi xảy ra sự việc từ chối lên máy bay . Nếu EVA AIR có thể sắp xếp chuyến bay thay thế cho hành khách và hành khách khởi hành trước khi nhận được thanh toán, khoản thanh toán đó sẽ được gửi đến hành khách trong vòng 24 giờ. EVA AIR có thể tài trợ miễn phí các dịch vụ di chuyển hoặc giảm giá cho hành khách thay vì thanh toán bằng tiền mặt. Trong trường hợp đó, EVA AIR sẽ báo cho hành khách biết về một số hạn chế của các gói cước vận chuyển miễn phí hoặc giảm giá đó, trước khi hành khách quyết định có nên chấp nhận giải pháp này thay cho cho thanh toán tiền mặt hoặc bằng séc hay không. Hành khách có thể yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt / séc hoặc từ chối tất cả bồi thường và khởi kiện.