Skip to Main Content

Giới hạn chuyến bay

Bởi vì các quy định về nhập cảnh và xuất cảnh của mỗi quốc gia có thể thay đổi bất cứ lúc nào tùy theo tình hình dịch bệnh, chúng tôi khuyến nghị hành khách vui lòng kiểm tra các quy định liên quan về nhập cảnh hoặc quá cảnh tại mỗi quốc gia trước khi thực hiện chuyến bay và tuân thủ các quy định mới nhất. quy định chính thức được ban hành bởi chính phủ của các quốc gia khác nhau.

Tất cả hành khách có trách nhiệm xuất trình giấy tờ thông hành hợp lệ và phù hợp (bao gồm cả giấy chứng nhận sức khỏe liên quan) khi quá cảnh và đến nơi.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều kiện vận chuyển ,Điềuv14 — Thủ tục hành chính .

TRAVELDOC

Trang web "TRAVELDOC" không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và có thể không tuân theo các chính sách về quyền riêng tư, bảo mật hoặc khả năng truy cập. Khi bạn truy cập một trang web như vậy, bạn phải tuân theo các chính sách của trang web đó.