Skip to Main Content

Dịch vụ giải trí trên chuyến bay

This Month Phim ảnh This Month Chương trình truyền hình Game Kết nối và điện Tạp chí điện tử trên máy bay Đặt trước hàng miễn thuế Tạp chí giải trí trên máy bay
Và Cứ Như Thế... (Phần 2 Tập 1)

Và Cứ Như Thế... (Phần 2 Tập 1)

Chương mới của loạt phim được yêu thích, Carrie, Miranda và Charlotte hướng tới tình bạn, gia đình và New York ở tuổi 50.

Duration:
45min
Rating:
R
Và Cứ Như Thế... (Phần 2 Tập 2)

Và Cứ Như Thế... (Phần 2 Tập 2)

Chương mới của loạt phim được yêu thích, Carrie, Miranda và Charlotte hướng tới tình bạn, gia đình và New York ở tuổi 50.

Duration:
45min
Rating:
R
Và Cứ Như Thế... (Phần 2 Tập 3)

Và Cứ Như Thế... (Phần 2 Tập 3)

Chương mới của loạt phim được yêu thích, Carrie, Miranda và Charlotte hướng tới tình bạn, gia đình và New York ở tuổi 50.

Duration:
44min
Rating:
R
Và Cứ Như Thế... (Phần 2 Tập 4)

Và Cứ Như Thế... (Phần 2 Tập 4)

Chương mới của loạt phim được yêu thích, Carrie, Miranda và Charlotte hướng tới tình bạn, gia đình và New York ở tuổi 50.

Duration:
45min
Rating:
R
Và Cứ Như Thế... (Phần 2 Tập 5)

Và Cứ Như Thế... (Phần 2 Tập 5)

Chương mới của loạt phim được yêu thích, Carrie, Miranda và Charlotte hướng tới tình bạn, gia đình và New York ở tuổi 50.

Duration:
43min
Rating:
R
Và Cứ Như Thế... (Phần 2 Tập 6)

Và Cứ Như Thế... (Phần 2 Tập 6)

Chương mới của loạt phim được yêu thích, Carrie, Miranda và Charlotte hướng tới tình bạn, gia đình và New York ở tuổi 50.

Duration:
45min
Rating:
R
Và Cứ Như Thế... (Phần 2 Tập 7)

Và Cứ Như Thế... (Phần 2 Tập 7)

Chương mới của loạt phim được yêu thích, Carrie, Miranda và Charlotte hướng tới tình bạn, gia đình và New York ở tuổi 50.

Duration:
45min
Rating:
R
Và Cứ Như Thế... (Phần 2 Tập 8)

Và Cứ Như Thế... (Phần 2 Tập 8)

Chương mới của loạt phim được yêu thích, Carrie, Miranda và Charlotte hướng tới tình bạn, gia đình và New York ở tuổi 50.

Duration:
42min
Rating:
R
Và Cứ Như Thế... (Phần 2 Tập 9)

Và Cứ Như Thế... (Phần 2 Tập 9)

Chương mới của loạt phim được yêu thích, Carrie, Miranda và Charlotte hướng tới tình bạn, gia đình và New York ở tuổi 50.

Duration:
45min
Rating:
R
Và Cứ Như Thế... (Phần 2 Tập 10)

Và Cứ Như Thế... (Phần 2 Tập 10)

Chương mới của loạt phim được yêu thích, Carrie, Miranda và Charlotte hướng tới tình bạn, gia đình và New York ở tuổi 50.

Duration:
44min
Rating:
R
Và Cứ Như Thế... (Phần 2 Tập 11)

Và Cứ Như Thế... (Phần 2 Tập 11)

Chương mới của loạt phim được yêu thích, Carrie, Miranda và Charlotte hướng tới tình bạn, gia đình và New York ở tuổi 50.

Duration:
43min
Rating:
R
Chiến Binh (Phần 3 Tập 1)

Chiến Binh (Phần 3 Tập 1)

Lấy cảm hứng từ tác phẩm của Bruce Lee, loạt phim hành động đi sâu vào thế giới tàn nhẫn của Khu Phố Tàu ở San Francisco cuối thế kỷ 19.

Duration:
53min
Rating:
R
Chiến Binh (Phần 3 Tập 2)

Chiến Binh (Phần 3 Tập 2)

Lấy cảm hứng từ tác phẩm của Bruce Lee, loạt phim hành động đi sâu vào thế giới tàn nhẫn của Khu Phố Tàu ở San Francisco cuối thế kỷ 19.

Duration:
58min
Rating:
R
Chiến Binh (Phần 3 Tập 3)

Chiến Binh (Phần 3 Tập 3)

Lấy cảm hứng từ tác phẩm của Bruce Lee, loạt phim hành động đi sâu vào thế giới tàn nhẫn của Khu Phố Tàu ở San Francisco cuối thế kỷ 19.

Duration:
53min
Rating:
R
Chiến Binh (Phần 3 Tập 4)

Chiến Binh (Phần 3 Tập 4)

Lấy cảm hứng từ tác phẩm của Bruce Lee, loạt phim hành động đi sâu vào thế giới tàn nhẫn của Khu Phố Tàu ở San Francisco cuối thế kỷ 19.

Duration:
47min
Rating:
R
Chiến Binh (Phần 3 Tập 5)

Chiến Binh (Phần 3 Tập 5)

Lấy cảm hứng từ tác phẩm của Bruce Lee, loạt phim hành động đi sâu vào thế giới tàn nhẫn của Khu Phố Tàu ở San Francisco cuối thế kỷ 19.

Duration:
56min
Rating:
R
Chiến Binh (Phần 3 Tập 6)

Chiến Binh (Phần 3 Tập 6)

Lấy cảm hứng từ tác phẩm của Bruce Lee, loạt phim hành động đi sâu vào thế giới tàn nhẫn của Khu Phố Tàu ở San Francisco cuối thế kỷ 19.

Duration:
56min
Rating:
R
Chiến Binh (Phần 3 Tập 7)

Chiến Binh (Phần 3 Tập 7)

Lấy cảm hứng từ tác phẩm của Bruce Lee, loạt phim hành động đi sâu vào thế giới tàn nhẫn của Khu Phố Tàu ở San Francisco cuối thế kỷ 19.

Duration:
52min
Rating:
R
Chiến Binh (Phần 3 Tập 8)

Chiến Binh (Phần 3 Tập 8)

Lấy cảm hứng từ tác phẩm của Bruce Lee, loạt phim hành động đi sâu vào thế giới tàn nhẫn của Khu Phố Tàu ở San Francisco cuối thế kỷ 19.

Duration:
52min
Rating:
R
Chiến Binh (Phần 3 Tập 9)

Chiến Binh (Phần 3 Tập 9)

Lấy cảm hứng từ tác phẩm của Bruce Lee, loạt phim hành động đi sâu vào thế giới tàn nhẫn của Khu Phố Tàu ở San Francisco cuối thế kỷ 19.

Duration:
45min
Rating:
R
Chiến Binh (Phần 3 Tập 10)

Chiến Binh (Phần 3 Tập 10)

Lấy cảm hứng từ tác phẩm của Bruce Lee, loạt phim hành động đi sâu vào thế giới tàn nhẫn của Khu Phố Tàu ở San Francisco cuối thế kỷ 19.

Duration:
54min
Rating:
R
VIVANT (Tập 1)

VIVANT (Tập 1)

Yusuke Nogi, bị đổ lỗi chuyển nhầm tiền, truy tìm tỷ yên ở Balka, trốn tránh những kẻ khủng bố và chính quyền với sự trợ giúp của Nozaki và Kaoru.

Duration:
90min
Rating:
PG
VIVANT (Tập 2)

VIVANT (Tập 2)

Yusuke Nogi, bị đổ lỗi chuyển nhầm tiền, truy tìm tỷ yên ở Balka, trốn tránh những kẻ khủng bố và chính quyền với sự trợ giúp của Nozaki và Kaoru.

Duration:
67min
Rating:
PG
VIVANT (Tập 3)

VIVANT (Tập 3)

Yusuke Nogi, bị đổ lỗi chuyển nhầm tiền, truy tìm tỷ yên ở Balka, trốn tránh những kẻ khủng bố và chính quyền với sự trợ giúp của Nozaki và Kaoru.

Duration:
58min
Rating:
PG
VIVANT (Tập 4)

VIVANT (Tập 4)

Yusuke Nogi, bị đổ lỗi chuyển nhầm tiền, truy tìm tỷ yên ở Balka, trốn tránh những kẻ khủng bố và chính quyền với sự trợ giúp của Nozaki và Kaoru.

Duration:
45min
Rating:
PG
VIVANT (Tập 5)

VIVANT (Tập 5)

Yusuke Nogi, bị đổ lỗi chuyển nhầm tiền, truy tìm tỷ yên ở Balka, trốn tránh những kẻ khủng bố và chính quyền với sự trợ giúp của Nozaki và Kaoru.

Duration:
59min
Rating:
PG
VIVANT (Tập 6)

VIVANT (Tập 6)

Yusuke Nogi, bị đổ lỗi chuyển nhầm tiền, truy tìm tỷ yên ở Balka, trốn tránh những kẻ khủng bố và chính quyền với sự trợ giúp của Nozaki và Kaoru.

Duration:
45min
Rating:
PG
VIVANT (Tập 7)

VIVANT (Tập 7)

Yusuke Nogi, bị đổ lỗi chuyển nhầm tiền, truy tìm tỷ yên ở Balka, trốn tránh những kẻ khủng bố và chính quyền với sự trợ giúp của Nozaki và Kaoru.

Duration:
45min
Rating:
PG
VIVANT (Tập 8)

VIVANT (Tập 8)

Yusuke Nogi, bị đổ lỗi chuyển nhầm tiền, truy tìm tỷ yên ở Balka, trốn tránh những kẻ khủng bố và chính quyền với sự trợ giúp của Nozaki và Kaoru.

Duration:
45min
Rating:
PG
VIVANT (Tập 9)

VIVANT (Tập 9)

Yusuke Nogi, bị đổ lỗi chuyển nhầm tiền, truy tìm tỷ yên ở Balka, trốn tránh những kẻ khủng bố và chính quyền với sự trợ giúp của Nozaki và Kaoru.

Duration:
66min
Rating:
PG
VIVANT (Tập 10)

VIVANT (Tập 10)

Yusuke Nogi, bị đổ lỗi chuyển nhầm tiền, truy tìm tỷ yên ở Balka, trốn tránh những kẻ khủng bố và chính quyền với sự trợ giúp của Nozaki và Kaoru.

Duration:
68min
Rating:
PG
Người thân yêu nhất của tôi (EP1)

Người thân yêu nhất của tôi (EP1)

“Tôi sẽ không bao giờ kết hôn”, một người đàn ông ngang ngược tuyên bố tránh xa hôn nhân kịch liệt và bất lực khi yêu một người phụ nữ đã trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại mà vẫn mơ về tình yêu.

Duration:
62min
Rating:
PG13
Người thân yêu nhất của tôi (EP2)

Người thân yêu nhất của tôi (EP2)

“Tôi sẽ không bao giờ kết hôn”, một người đàn ông ngang ngược tuyên bố tránh xa hôn nhân kịch liệt và bất lực khi yêu một người phụ nữ đã trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại mà vẫn mơ về tình yêu.

Duration:
81min
Rating:
PG13
Người thân yêu nhất của tôi (EP4)

Người thân yêu nhất của tôi (EP4)

“Tôi sẽ không bao giờ kết hôn”, một người đàn ông ngang ngược tuyên bố tránh xa hôn nhân kịch liệt và bất lực khi yêu một người phụ nữ đã trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại mà vẫn mơ về tình yêu.

Duration:
62min
Rating:
PG13
Người thân yêu nhất của tôi (EP5)

Người thân yêu nhất của tôi (EP5)

“Tôi sẽ không bao giờ kết hôn”, một người đàn ông ngang ngược tuyên bố tránh xa hôn nhân kịch liệt và bất lực khi yêu một người phụ nữ đã trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại mà vẫn mơ về tình yêu.

Duration:
75min
Rating:
PG13
Người thân yêu nhất của tôi (EP6)

Người thân yêu nhất của tôi (EP6)

“Tôi sẽ không bao giờ kết hôn”, một người đàn ông ngang ngược tuyên bố tránh xa hôn nhân kịch liệt và bất lực khi yêu một người phụ nữ đã trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại mà vẫn mơ về tình yêu.

Duration:
71min
Rating:
PG13
Người thân yêu nhất của tôi (EP7)

Người thân yêu nhất của tôi (EP7)

“Tôi sẽ không bao giờ kết hôn”, một người đàn ông ngang ngược tuyên bố tránh xa hôn nhân kịch liệt và bất lực khi yêu một người phụ nữ đã trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại mà vẫn mơ về tình yêu.

Duration:
70min
Rating:
PG13
Người thân yêu nhất của tôi (EP8)

Người thân yêu nhất của tôi (EP8)

“Tôi sẽ không bao giờ kết hôn”, một người đàn ông ngang ngược tuyên bố tránh xa hôn nhân kịch liệt và bất lực khi yêu một người phụ nữ đã trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại mà vẫn mơ về tình yêu.

Duration:
66min
Rating:
PG13
Người thân yêu nhất của tôi (EP9)

Người thân yêu nhất của tôi (EP9)

“Tôi sẽ không bao giờ kết hôn”, một người đàn ông ngang ngược tuyên bố tránh xa hôn nhân kịch liệt và bất lực khi yêu một người phụ nữ đã trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại mà vẫn mơ về tình yêu.

Duration:
77min
Rating:
PG13
Người thân yêu nhất của tôi (EP10)

Người thân yêu nhất của tôi (EP10)

“Tôi sẽ không bao giờ kết hôn”, một người đàn ông ngang ngược tuyên bố tránh xa hôn nhân kịch liệt và bất lực khi yêu một người phụ nữ đã trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại mà vẫn mơ về tình yêu.

Duration:
84min
Rating:
PG13
Cậu Bé Vàng

Cậu Bé Vàng

Cậu bé vàng là bộ phim tài liệu hai phần lột tả chân thực tầng lớp võ sĩ huyền thoại Oscar De La Hoya.

Duration:
78min
Rating:
PG
Angel City

Angel City

Phim tài liệu ba phần ghi lại nguồn gốc của Câu lạc bộ bóng đá Angel City và mùa giải đầu tiên trong Giải bóng đá nữ quốc gia.

Duration:
60min
Rating:
PG
Holiday Wars Phần 4

Holiday Wars Phần 4

Năm đội bậc thầy làm bánh cạnh tranh trong các thử thách lễ hội, tạo ra những món ăn có thể trưng bày trong ngày lễ. Đội chiến thắng sẽ mang về nhà giải thưởng trị giá $25.000 .

Duration:
42min
Rating:
G
Under the Roof - Bali

Under the Roof - Bali

Không có nơi nào trên thế giới giống như Bali. Sự pha trộn kỳ diệu giữa văn hóa, con người, thiên nhiên, ẩm thực, cuộc sống về đêm và nơi ở tuyệt đẹp. Chuyến đi tốt nghiệp của nhóm Muyao4 tại Bali!

Duration:
89min
Rating:
G
Million Dollar Buffet

Million Dollar Buffet

Người chủ nhà tiến vào bếp, tìm hiểu bí quyết chế biến món ăn ngon với số lượng tàu Titanic trước khi phục vụ bữa tiệc tự chọn, đổ đầy đĩa của mình và cố gắng tìm ra các thủ thuật buôn bán.

Duration:
43min
Rating:
G
Mark Rober là Kỹ sư cải tiến

Mark Rober là Kỹ sư cải tiến

Revengineers chính xác là sự trả thù ngọt ngào đối với những người mua mê hàng mẫu miễn phí tại quầy chợ. Sau đó, họ bố trí xe đẩy rô-bốt cho những người lười tại một cửa hàng tạp hóa địa phương.

Duration:
21min
Rating:
G
Gia Đình Stallone

Gia Đình Stallone

Sau khi vào vai một số nhân vật huyền thoại nhất trong lịch sử điện ảnh, Sylvester Stallone sẵn sàng cung cấp cho khán giả thấy những điều anh coi là vai diễn vĩ đại nhất trong đời mình: làm cha.

Duration:
26min
Rating:
G
Ngài Bí Ẩn Lagerfeld

Ngài Bí Ẩn Lagerfeld

Khám phá 40 năm bí ẩn của Karl Lagerfeld trong làng thời trang, nhà thiết kế Chanel mang tính biểu tượng. Hãy theo dõi cuộc sống xa hoa, những phát ngôn gây tranh cãi và di sản mà ông để lại.

Duration:
88min
Rating:
G
I Love Wine

I Love Wine

Dan là một người Mỹ yêu thích rượu vang. Trong mỗi tập, Dan đi đến vùng rượu vang mới cùng với một người bạn hoặc thành viên gia đình để khám phá bản chất của vùng đất.

Duration:
52min
Rating:
G
Thực Khách Sành Ăn! Ẩm Thực Đài Loan P.4

Thực Khách Sành Ăn! Ẩm Thực Đài Loan P.4

Đài Nam là trung tâm ẩm thực của Đài Loan. Thưởng thức các món ăn địa phương trong cái nôi ẩm thực với những thực khách sành ăn của Đài Loan, mang đến hương vị khó quên của Đài Nam.

Duration:
47min
Rating:
G
Have A Nice Dream

Have A Nice Dream

Đường mòn Syakaro hiện là thiên đường đi bộ đường dài. Những người yêu thiên nhiên đổ về đây hàng năm để tận hưởng những tán lá mùa thu. Nhóm cũng khám phá trạm Tô Nguyên và cầu Bạch Thạch.

Duration:
44min
Rating:
G
Da-Win Dining

Da-Win Dining

Anpu đã giành được giải Bài hát của năm trong Golden Melody cho "A Flash and How It Lasts". Điều gì đã truyền cảm hứng cho bài hát? Hãy cùng nghe cô chia sẻ quan điểm và sự phát triển của bản thân.

Duration:
44min
Rating:
G
NhiệmVụBấtKhảThi: TìmLạiCáiChết Phần1

NhiệmVụBấtKhảThi: TìmLạiCáiChết Phần1

Tập này đưa chúng ta đến hậu trường và cho biết về hành động cũng như những bí mật đằng sau quá trình Nhượng quyền thương mại bộ phim Nhiệm vụ bất khả thi mới nhất, "Tìm lại cái chết".

Duration:
24min
Rating:
G
Bering Sea Gold Special

Bering Sea Gold Special

Ở Alaska, cơn sốt vàng đang diễn ra. Thợ mỏ điều khiển tàu nạo vét và lặn bằng vòi để hút vàng từ đáy Biển Bering băng giá, khó lường.

Duration:
42min
Rating:
G
The Fast History Of…

The Fast History Of…

Cuộc phiêu lưu ly kỳ kéo dài 30 phút xuyên suốt lịch sử về cuộc sống bí mật của những người giàu nhất thế giới và tất cả những cách gây sốc nhất khi họ sử dụng tài sản!

Duration:
19min
Rating:
G
The Legend of the 81-Point Game

The Legend of the 81-Point Game

Hãy xem trận đấu Kobe Bryant ghi 81 điểmtrong 2006 giúp Lakers từ thua 18 điểm đã vượt lên đánh bại Raptors. Trong và ngoài sân đấu, Kobe cho thấy lý do tại sao anh luôn là một cầu thủ vĩ đại.

Duration:
74min
Rating:
G
Giải vô địch UEFA 2022/23

Giải vô địch UEFA 2022/23

Nhà vô địch Anh Manchester City mong muốn giành danh hiệu châu Âu đầu tiên khi đối đầu với Inter Milan ở Istanbul. Inter chơi trận chung kết đầu tiên kể từ khi giành chức vô địch châu Âu năm 2010.

Duration:
47min
Rating:
G
TechStorm Insights

TechStorm Insights

Khám phá bối cảnh tài chính kỹ thuật số đang phát triển và những hiểu biết sâu sắc về tương lai trong cuộc trò chuyện với các nhà quản lý và lãnh đạo cấp cao.

Duration:
23min
Rating:
G
The Circuit: Microsoft & OpenAI CEOs

The Circuit: Microsoft & OpenAI CEOs

Trên The Circuit, Emily Chang trò chuyện AI với Satya Nadella Microsoft Sam Altmancủa OpenAI, khám phá tầm nhìn của họ và cập nhật ChatGPT.

Duration:
24min
Rating:
G
Forever Young? Rise of Injectables

Forever Young? Rise of Injectables

Khám phá tâm lý đằng sau sự gia tăng của thuốc tiêm trong quá trình theo đuổi tuổi trẻ và sự hoàn hảo không ngừng.

Duration:
58min
Rating:
G
Non Reading Club

Non Reading Club

Sau khi biết Feifei sắp kết hôn, Wu Ji bị tổn thương nặng nề về thể chất và tinh thần. Anh vô cùng lo lắng vì những cơn ác mộng và chỉ có nhân viên hiệu sách Dương Xuân mới sẵn lòng giúp đỡ.

Duration:
83min
Rating:
G
Inkigayo

Inkigayo

NewJeans biểu diễn "ETA" đầy kịch tính; Jungkook trình diễn solo ca khúc "Seven"; NMIXX lên sân khấu với ""Party O’Clock""; và NCT DREAM hát "ISTJ," cùng với những màn trình diễn thú vị khác.

Duration:
52min
Rating:
G
Mariah Carey: Giáng sinh vui vẻ

Mariah Carey: Giáng sinh vui vẻ

Người thắng giải Grammy năm lần Mariah Carey tổ chức buổi hòa nhạc đặc biệt có tác phẩm kinh điển về Giáng sinh “All I Want For Christmas Is You” cũng như danh sách các tác phẩm Kinh điển Giáng sinh.

Duration:
86min
Rating:
G
Bossy Bear Phần 1

Bossy Bear Phần 1

Bossy Bear-hướng ngoại và nhiệt tình, Turtle -hướng nội và chu đáo, là bạn thân nửa mùa cùng những cuộc phiêu lưu thời thơ ấu ngớ ngẩn ở thành phố Pleasantburg lấy cảm hứng từ Koreatown.

Duration:
21min
Rating:
G