Lưu ý:

Các chương trình giải trí trên chuyến bay phụ thuộc vào các chặng bay và loại máy bay thực tế.