直接跳至主頁面

Vertraagde / ontbrekende / beschadigde bagage en beperkingen

Vertraagde/ontbrekende/beschadigde bagage Beperkingen

Algemene informatie

Er zijn voorwerpen die niet door het vliegtuig kunnen worden vervoerd, of het nu gaat om handbagage of ingecheckte bagage:

 • Voorwerpen die verboden zijn door wetten, voorschriften of beperkingen van landen in uw reisplan en/of voorwerpen die door EVA Air zijn geïdentificeerd als ongeschikt voor vervoer vanwege gewicht, grootte of aard.
 • Levende dieren, met uitzondering van honden, katten, konijnen en hulphonden of hulphonden voor mentale support die veilig worden vervoerd in overeenstemming met de eisen van EVA Air.
 • Items die ongeschikt zijn voor vervoer in het vliegtuig vanwege de aard, het gewicht, het volume en de maximale hoeveelheid.

Vervoer geen gevaarlijke goederen in uw ingecheckte of handbagage

Gevaarlijke goederen die het vliegtuig, de personen of de eigendommen aan boord van het vliegtuig in gevaar brengen

 • Samengeperste gassen: bijv. butaanflessen, zuurstofflessen voor diepzeeduiken, duikflessen, verf in spuitbussen, insecticiden, propaan, waterstof, acetyleen, zuurstofflessen, vloeibare stikstof, enz.
 • Bijtende stoffen: bijv. zuren, alkaliën, kwik- en kwikhoudende voorwerpen en natte-celbatterijen.
 • Explosieven: bijv. munitie, vuurwerk, lichtkogels, enz.
 • Ontvlambare vloeistoffen en vaste stoffen: bijv. kerosine (kerosine-fornuis), aanstekerbrandstof, aanstekers met blauwe vlam of voor sigaren, lucifers, verf, verdunners, aanstekers, zelfverhitte maaltijden en verwante brandbare vaste stoffen, enz.
 • Radioactieve materialen.
 • Aktetassen en bevestigde tassen met ingebouwde alarminstallatie.
 • Oxiderende stoffen: bijv. bleekpoeder, peroxiden, enz.
 • Giftige en infectueuze stoffen: bijvoorbeeld arsenicum, onkruidverdelgers, insecticiden en levend virusmateriaal.
 • Andere gevaarlijke voorwerpen, zoals asbest, gemagnetiseerd materiaal, aanstootgevende of irriterende materialen (zoals traangas, peperspray, stroomstootwapens, tasers, enz.)

Vervoer geen gevaarlijke goederen in uw ingecheckte of handbagage

Belangrijke mededeling!

Wanneer u naar, van of via de VS reist, moet u gevaarlijke materialen of gevaarlijke goederen aan de luchtvaartmaatschappij melden. Als dit niet wordt gedaan, is dit in strijd met de federale wetgeving van de VS. Voor overtreders geldt een maximale gevangenisstraf van 5 jaar en een boete van maximaal USD 250.000 (49 U.S.C. 5124).

Ga voor meer informatie over regelgeving voor gevaarlijke stoffen naar Veilig inpakken op de website van FAA (wordt geopend in nieuw venster).

Draagbare elektronische apparaten en reservebatterijen

 • Draagbare elektronische apparaten (PED's): bijv. horloge, rekenmachine, camera, mobiele telefoon, laptop, video, drone, enz. Als apparaten worden meegenomen in ingecheckte ruimbagage, moeten maatregelen worden genomen om onbedoelde activering te voorkomen en het apparaat tegen beschadiging te beschermen, en moet het apparaat volledig zijn uitgeschakeld (niet in de slaapstand). Met een maximale toegestane wattuur van 100 Wh of minder geldt voor elke passagier een vervoersmaximum van 15 PED's en/of 20 reservebatterijen. De toestemming van de luchtvaartmaatschappij is vereist als een passagier meer dan 15 PED's en/of 20 reservebatterijen vervoert.
 • Beperkingen voor reservebatterijen en draagbare reservevoeding (powerbanks): deze zijn alleen toegestaan in handbagage en niet in ingecheckte bagage! Afzonderlijk inpakken: De batterijpolen moeten worden beschermd tegen kortsluiting, bijvoorbeeld door elke batterij in een eigen beschermhoes te plaatsen, door blootliggende polen af te plakken of door ze in een plastic zak te plaatsen. Bij lithiumbatterijen mag het lithiummetaalgehalte niet hoger zijn dan 2 gram en bij lithium-ionbatterijen mag de wattuur niet hoger zijn dan 100 wattuur. Powerbanks mogen niet worden vervoerd als ze niet duidelijk zijn gemarkeerd met specificaties of waarden.
  • De berekening voor nominaal vermogen is: WH = mAh / 1000 x volt
  • Voorbeeld: Bij een mobiele powerbank van 20.000 mAh met een voltage van 3,7 V is de nominale energie 20.000 mAh/1.000* 3,7 V=74 Wh.
 • Met de goedkeuring van de luchtvaartmaatschappijen: Maximaal twee lithium-ion reservebatterijen van 100 Wh - 160 Wh (inclusief een draagbare batterijvoeding en een powerbank) per persoon mogen aan boord in handbagage worden vervoerd. Een lithium-ionbatterij van meer dan 160 Wh is aan boord van het vliegtuig verboden. De batterijen moeten van een type zijn dat voldoet aan de eisen van elke test in het UN Manual of Tests and Criteria, Part III, subsection 38.3. Raadpleeg Speciale assistentie en vragen voor meer informatie over rolstoelen/mobiliteitshulpmiddelen die op accu's werken.
 • Op basis van de veiligheidsoverwegingen voor de vlucht is een draagbare handventilator (ingebouwde lithium-ionbatterij) verboden als ingecheckte bagage, maar kan deze alleen in handbagage of eigenhandig worden vervoerd.
 • E-sigaretten, verwarmde Tabaksproducten, elecktronische sigarettenaanstekers, of elektronische nicotine accessoires vervoerd door passagiers zijn alleen toegestaan in de handbagage en zijn niet toegestaan om per ingecheckte bagage vervoerd te worden. Het gebruik van elektronische sigaretten en verwarmde Tabaksproducten aanboord is ten strengste verboden. 
 • Het is verboden voor passagiers om producten zoals electronische sigaretten (E-sigaretten) en bijbehorende accessoires zoals e-liquids en verwarmde Tabaksproducten mee naar Taiwan te nemen op last van de Taiwan Food & Drug Administration (FDA) en de douane. 
 • Producten met loodzuuraccu – We raden passagiers ten zeerste aan om GEEN voorwerpen of producten met loodzuurbatterijen mee te nemen of in te checken, omdat er een grote kans is dat deze tijdens de veiligheidsinspectie op de luchthaven worden geweigerd (bijv. led-lamp, zaklamp en elektronische vliegenmepper met oplaadbare loodzuurbatterij). Neem contact op met EVA Air voor goedkeuring als u medische apparatuur of mobiliteitshulpmiddelen (bijvoorbeeld een elektrische rolstoel) met een loodzuuraccu wilt meenemen.

Kleine voertuigen met lithium-ion batterijen

Onder deze kleine voertuigen vallen onder andere luchtwielen, zweefwielen, hoverboards, elektrische skateboards, mini-segways, balanswielen, enz. Vanwege het potentiële brandgevaar van de lithium-ionbatterijen die de apparaten aandrijven, verbiedt EVA Air het vervoer van deze voorwerpen – met of zonder batterijen – als ingecheckte of handbagage.

Smart-bagage

Smart-bagage met geïntegreerde lithiumbatterijen en/of elektronica: Door lithium-ion-batterijen aangedreven bagage-items, de zogenaamde smart-bagage, zijn apparaten met geïntegreerde lithiumbatterijen, motoren, powerbanks, GPS-, GSM-, Bluetooth-, RFID- of Wi-Fi-technologie. Volg de onderstaande regels als u met smart-bagage reist:

 • Lithiumbatterijen met een wattuur van meer dan 160 Wh zijn verboden voor vervoer.
 • Bagage waarbij de lithiumbatterij kan worden verwijderd is alleen toegestaan onder de volgende voorwaarden:
 • Handbagage:
 • -- Alle zendfuncties moeten voldoen aan de 'Regulations Governing the Use of Electronic Devices' welke staan vermeld in het magazine aan boord.
 • -- De bagage moet voldoen aan de voorschriften voor handbagage.
 • Ingecheckte bagage:
 • -- Lithium-ionbatterijen moeten uit de smart-bagage worden gehaald en worden meegenomen in de handbagage. Alleen dan kan de bagage worden geaccepteerd als ingecheckte bagage.
 • -- Indien de smart-bagage niet aan de veiligheidseisen voldoet, zal deze bij het inchecken worden geweigerd.
 • Bagage waarvan de lithiumbatterij niet kan worden verwijderd, is alleen toegestaan onder de volgende voorwaarden:
 • -- de batterij bevat een lithiummetaalgehalte van ten hoogste 0,3 g of een wattuur van ten hoogste 2,7 Wh: Toegestaan als handbagage of ingecheckte bagage (bijv. droge batterijen, knoopcelbatterijen)
 • -- met een lithiummetaalgehalte van meer dan 0,3 g of een wattuur van meer dan 2,7 Wh: Niet toegestaan voor vervoer (bijv. oplaadbare lithiumbatterijen, powerbanks)

Lithiumbatterijen en bijbehorende elektronische apparaten die door de fabrikant/leverancier zijn teruggeroepen wegens veiligheidsoverwegingen, mogen niet aan boord van een vliegtuig worden vervoerd of in bagage worden verpakt.

Onlangs heeft de Amerikaanse Federal Aviation Administration bepaalde modellen van de 15-inch MacBook Pro-laptops van Apple die tussen september 2015 en februari 2017 zijn verkocht, verboden voor luchtvervoer, aangezien deze brand kunnen veroorzaken als gevolg van lithiumbatterijen. Bezoek de Apple webpagina voor het Terugroepprogramma voor de 15-inch MacBook Pro Battery. Als de fabrikant de batterij heeft vervangen en de veiligheid van het teruggeroepen product garandeert, mag het product met u mee aan boord worden vervoerd (in overeenstemming met de voorschriften voor handbagage).

Ga voor meer informatie over de meest recente regelgeving met betrekking tot lithiumbatterijen naar DOT Safe Travel, FAA Pack Safe of IATA Passenger Dangerous Goods Corner (wordt geopend in nieuw venster).

Aanstekers en lucifers

 • Wanneer u naar, van of via de VS reist, staat de Transportation Security Administration (TSA) gewone aanstekers toe in handbagage. Vlamaanstekers zijn niet toegestaan als handbagage door TSA.
 • Alle aanstekers en lucifers zijn verboden als handbagage en ingecheckte bagage op vluchten vanuit Macau, China en de Filipijnen.

Overig

 • Wanneer u chemische grondstoffen of stoffen vervoert, dient u een veiligheidsinformatieblad (SDS) op te stellen om te bewijzen dat het niet-gevaarlijke goederen zijn en vooraf goedkeuring van EVA verkrijgen. De bewijsstukken moeten met de goederen worden vervoerd. De items moeten zich in de originele, verzegelde fabrieksverpakking bevinden en moeten duidelijk zijn geëtiketteerd. Zelf verpakte of afzonderlijk verpakte artikelen zijn niet toegestaan. Neem 48 uur voor vertrek contact op met het boekingspersoneel.
 • Sportpistolen, revolvers en munitie mogen als ingecheckte bagage vervoerd worden. Neem contact op met EVA Air voor meer informatie.
 • Geweren, gecomprimeerd spuitgas, uitschuifbare wapenstokken, enz. zijn streng verboden in zowel ingecheckte bagage als handbagage tijdens het reizen naar, van of via Hong Kong en Macau. Als een dergelijk artikel door de overheidsambtenaren van Hongkong/Macau wordt gevonden, zou u een zeer grondige inspectie te wachten kunnen staan.

Ga voor meer informatie naar Transportation Security Administration (TSA) voor de meest recente regelgeving omtrent verboden artikelen (wordt geopend in nieuw venster).

U kunt ook de regelgeving raadplegen die is gepubliceerd door Taiwan CAA (Civil Aeronautics Administration) Bepalingen voor gevaarlijke goederen die worden vervoerd door passagiers en bemanning en Civil Aviation Administration of China volgens de regels van de ICAO (International Civil Aviation Organization).

Beperkingen voor vloeistoffen/spuitbussen/gels (LAG's)

Beperkingen voor vloeistoffen/spuitbussen/gels (LAG's)

 • Vloeistoffen, spuitbussen en gels zijn alleen toegestaan in handbagage als ze worden bewaard in containers met een volume van maximaal 100 ml per stuk
 • Deze containers moeten worden vervoerd in een doorzichtige, hersluitbare plastic zak. Het totale volume van de zak mag niet groter zijn dan 1 liter
 • Elke persoon mag slechts één plastic zak meenemen.
 • Bij de veiligheidscontrole moet de zak uit uw handbagage worden gehaald en aan het beveiligingspersoneel worden gepresenteerd voor visueel onderzoek.

Medicijnen en speciale dieetvereisten, waaronder babyvoeding,

 • zijn toegestaan in handbagage
 • moeten worden verwijderd uit de handbagage en worden aangegeven aan het beveiligingspersoneel bij het controlepunt.
 • Klanten met medicijnen op recept wordt geadviseerd ondersteunende documentatie mee te nemen (bijv. identiteitskaarten, verklaringen van artsen)

Belastingvrije aankopen

 • Belastingvrije artikelen zijn onderworpen aan dezelfde regels als andere vloeistoffen, spuitbussen en gels. Passagiers mogen geen afzonderlijke voorwerpen van meer dan 100 ml door het beveiligingspunt vervoeren. Deze artikelen worden afgenomen bij de veiligheidscontrolepunten, waaronder bij transit-/transferpunten.
 • Als u belastingvrij vloeistoffen, aerosols en gels (bijv. parfum, bodysprays en likeur) wilt kopen, kunt u dit doen na de veiligheidscontroles.
 • Wanneer u met een verbinding naar een internationale bestemming reist, kunt u het beste uw belastingvrije artikelen kopen op het laatste deel van uw reis, wanneer u geen veiligheidscontrolepunten meer hoeft te passeren.

Europese regelgeving

Wij wijzen u erop dat er sinds 31 januari 2014 een nieuwe Europese verordening inzake LAG's van toepassing is. Alle passagiers die via een Europese luchthaven reizen met een LAG-item dat bij een belastingvrije winkel op de luchthaven is gekocht, zullen aan een veiligheidscontrole van hun LAG-items worden onderworpen. Alle LAG's moeten zich in een afgesloten plastic zak bevinden en afgedicht worden gehouden (STEB: Security Tamper Evident Bag). Alle passagiers moeten deze STEB laten zien bij de veiligheidscontrole (evenals computers). Dit geldt ook voor LAG's die aan boord van een vliegtuig worden gekocht. Klik hier voor meer informatie en zorg ervoor dat uw zak met LAG's een standaard ICAO-zakje met schuifsluiting is met een RODE RAND (wordt geopend in nieuw venster).

Transportation Security Administration (TSA) – binnenkomende internationale wijzigingen

Vanaf 31 januari 2014 mogen passagiers die internationaal met een aansluitende vlucht naar de Verenigde Staten reizen, vloeistoffen van meer dan 100 ml in hun handbagage vervoeren, mits deze in belastingvrije winkels zijn gekocht en in veilige, manipulatieveilige plastic zakjes (STEB's) zijn geplaatst. Klik hier voor meer informatie (wordt geopend in nieuw venster).

Dankzij technologische vooruitgang kunnen passagiers deze vloeistoffen in hun handbagage bewaren, mits ze in een STEB-zakje worden gepresenteerd en door de Transportation Security Officers bij het controlepunt kunnen worden gescreend en goedgekeurd.

Vloeistoffen die niet kunnen worden gescreend en goedgekeurd, mogen niet in de handbagage van een passagier blijven. Passagiers kunnen ervoor kiezen om deze artikelen als ingecheckte bagage mee te nemen, indien beschikbaar, of er afstand van te doen (prullenbak) voordat ze het beveiligde gebied van de luchthaven betreden. Dit kunnen vloeistoffen zijn in ondoorzichtige, keramische of metalen flessen of andere containers die niet effectief kunnen worden gescand.

Nieuwe regeling voor doorvoer binnen Canada voor belastingvrije aankopen:

De Canadese Air Transport Security Authority keurt, behoudens controle, belastingvrije vloeistoffen, spuitbussen en gels goed die bij om het even welke luchtvaartlijn of luchthavenwinkel zijn gekocht en die goed afgesloten in een officiële veiligheidszak (ook wel STEB genoemd) zijn verzegeld en zijn vergezeld van een aankoopbewijs. De ambtenaren van het onderzoek kunnen de veiligheidszak openen om de inhoud te onderzoeken, en deze dan opnieuw verzegelen na inspectie.

U kunt echter worden gevraagd om de belastingvrije aankoop op te geven als:

 • De beveiligingscontrole kan niet worden uitgevoerd.
 • De retailer geen officiële veiligheidstas heeft gebruikt.
 • De medewerker de aankopen op het verkooppunt onjuist heeft verpakt of het ontvangstbewijs niet heeft bijgevoegd.
 • De passagiers de zak zelf na het doen van de aankoop en vóór onderzoek hebben geopend.

Meer dan 48 uur zijn verstreken sinds de passagiers de aankoop hebben gedaan (officiële veiligheidstassen zijn slechts twee kalenderdagen geldig). Deze regels zijn exclusief van toepassing in de regio Canada. Klik hier voor de regeling voor belastingvrije aankopen op de website van de Canadese overheid.

 • Reizigers die uit verschillende landen vertrekken, moeten de plaatselijke regelgeving controleren, omdat de LAG-beperkingen kunnen variëren. U kunt hier klikken voor meer informatie van de Taiwanese Civil Aeronautics Administration (wordt geopend in nieuw venster).

Pak de volgende artikelen niet in uw ingecheckte bagage in

Pak de volgende artikelen niet in uw ingecheckte bagage in: breekbare of bederfelijke voorwerpen, voorwerpen met een speciale waarde, zoals geld, juwelen, edele metalen, computers, persoonlijke elektronische apparaten, verhandelbare papieren, effecten of andere kostbaarheden, zakelijke documenten, paspoorten en andere identificatiedocumenten, of monsters.

Artikelen die niet in de cabine mogen worden gebruikt

Raadpleeg Veiligheid aan boord voor meer informatie. Als u vragen hebt, raadpleeg dan het cabinepersoneel voordat u een artikel gebruikt.