Skip to Main Content

Intellectuele eigendomsrechten

Intellectuele-eigendomsrechtenverklaring

Intellectuele eigendomsrechten

De rechten en intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het auteursrecht, het octrooi en het handelsmerk) op het materiaal op deze website zijn eigendom van EVA Airways Corporation (hierna 'EVA AIR' genoemd) of Evergreen Group. Geen enkel deel van dergelijke materialen mag worden gereproduceerd, verzonden of gedownload en opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EVA AIR.

Disclaimer

Deze website is te goeder trouw samengesteld door EVA AIR uit interne en externe bronnen. EVA AIR streeft ernaar de informatie die op deze website wordt weergegeven up-to-date te houden, maar EVA AIR doet geen enkele verklaring of geeft geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid of juistheid van de informatie die deze website bevat. U dient daarom de informatie die u op deze website hebt verkregen te verifiëren voordat u ernaar handelt door contact op te nemen met uw plaatselijke EVA-kantoor, de desbetreffende EVA-partner of een reisorganisator (indien van toepassing).

EVA AIR is niet verantwoordelijk voor het ongemak dat u ondervindt als gevolg van onverwachte redenen die een abnormale werking van de website veroorzaken. Hoewel EVA AIR standaardtechnologie uit de sector gebruikt om uw persoonlijke gegevens te beschermen, is EVA AIR niet aansprakelijk voor de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens als gevolg van uw oneigenlijk gebruik of enige vorm van kwaadwillige vernietiging door derden vanaf de site.

Toepasselijk recht en beslechting van geschillen

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Verklaring, met inbegrip van eventuele vragen betreffende het bestaan, de geldigheid of de beëindiging ervan, zal worden doorverwezen naar en uiteindelijk worden opgelost door Taiwan Taoyuan District Court, R.O.C.

Neem contact met ons op als u vragen of opmerkingen hebt over onze intellectuele eigendomsrechtenverklaring.