Skip to Main Content

Overdragen/terugstorten mijlen

Registratie begunstigde

 • Om uw lidmaatschapsrechten te beschermen moet u een lijst met begunstigden indienen bij Infinity MileageLands voordat u mijlen overdraagt.
  (Jeremy wil bijvoorbeeld 20.000 mijlen overdragen aan Sandy. Jeremy is de Overdrager en Sandy is de Begunstigde.)
 • Voer de volgende stappen uit om u aan te melden voor de registratie van een begunstigde:
 • De nieuwe begunstigde kan de overgedragen mijlen of elektronische upgradecertificaten ontvangen 5 dagen nadat de registratie is voltooid, tijdens kantooruren in het computersysteem van het servicecentrum van Infinity MileageLands. Een begunstigderegistratie zal na 24 uur effectief zijn nadat deze online ingediend. Leden kunnen geen verzoek indienen om begunstigden te wijzigen nadat ze zijn opgenomen. De geldigheid van de lijst met werkelijke begunstigden is permanent.
 • Het aantal begunstigderegistraties per kalenderjaar verschilt per kaartstatus. De Green/Silver/Gold Card-leden hebben maximaal 6 begunstigden (overgedragen mijlen en upgradecertificaat); Diamond Card-leden hebben maximaal 9 begunstigden (inclusief de overgedragen mijlen en het upgradecertificaat). Het aantal geregistreerde begunstigden is gebaseerd op het nieuwe kaarttype bij het wijzigen van de kaartstatus.
 • Begunstigden die na 2006 mijlen of elektronische upgradecertificaten ontvangen, worden automatisch vermeld als werkelijke begunstigden in het account van de overdrager.

Mijlen overdragen

 • De begunstigden moeten worden vermeld als geregistreerde begunstigden in het account van de overdrager voordat de mijlen worden overgedragen.
 • Leden kunnen hun eigen mijlen overdragen aan andere Infinity MileageLands-leden. De overgedragen mijlen kunnen echter niet worden gecombineerd met de eigen mijlen van de begunstigde of met de mijlen van een derde partij.
 • De mijlen met de vroegste vervaldatum worden naar het account van de begunstigde overgedragen. De overgedragen mijlen behouden de oorspronkelijke geldigheid en worden gestort op het account van de begunstigde, onder vermelding van het accountnummer van de overdrager.
 • Raadpleeg de volgende stappen om het overdragen van mijlen aan te vragen.
  • Neem contact op met een EVA Air-ticketbalie (behalve op luchthavens)
   Leden kunnen het Aanvraagformulier Overdragen/Terugstorten invullen bij elke EVA Air-ticketbalie (behalve op luchthavens).
   (Download het ‘Aanvraagformulier voor Overdragen/Terugstorten’)
  • Per mail of fax aanvragen
   Leden kunnen het Aanvraagformulier Overdragen/Terugstorten invullen en faxen of mailen naar een servicecentrum van EVA Air Infinity MileageLands.
   (Download het ‘Aanvraagformulier voor Overdragen/Terugstorten’)
  • Online aanvragen
   U kunt eenvoudig het overdragen van mijlen aanvragen via ‘Mijn account beheren’. Leden moeten de online service van tevoren gebruiken.
   Vul voor de veiligheid van de online functie voor mijlen het formulier Online service in dat u kunt aanvragen bij de EVA Air-ticketbalies (met uitzondering van ticketbalies op luchthavens). U kunt er ook voor kiezen de gegevens te faxen of per e-mail te verzenden naar uw plaatselijke servicecentrum voor Infinity MileageLands.
   (‘Formulier Online service’ downloaden)(Opmerking))

Terugstorten

De begunstigde kan zijn/haar oorspronkelijke overdrachtaanvraag annuleren en verzoeken dat de oorspronkelijke staat wordt hersteld. Terugstorten is echter alleen mogelijk naar de oorspronkelijke eigenaar. De geldigheid van de mijlen blijft hetzelfde.

Notes

 • Leden kunnen navraag doen over voltooide registratieresultaten via ‘Mijn account beheren’ of contact opnemen met het servicecentrum van Infinity MileageLands. EVA Air verwerkt geen enkele aanvraag zonder volledige documenten.
 • Opmerking: het is niet van toepassing om gebruik te maken van de online servicefunctie als het lid alleen Award Miles heeft verdiend door zich online aan te melden of door ingevulde gegevens op het account.
 • Informeer vooraf een van onze lokale ticketkantoren en geef uzelf wat extra tijd om het overdragen van mijlen of elektronische upgradecertificaten aan te vragen, want het systeem heeft 5 werkdagen nodig om uw aanvraag te verwerken.
 • Er is een beperking op het aantal begunstigden op basis van de lidmaatschapsstatus. Elk Green Card-, Silver Card- en Gold Card-lid kan mijlen overdragen aan maximaal 6 begunstigden (inclusief overgedragen mijlen en upgradecertificaat) per kalenderjaar; Diamond Card-leden hebben maximaal 9 begunstigden (inclusief overgedragen mijlen en upgradecertificaat) per kalenderjaar.
 • Het aantal begunstigden is gebaseerd op het nieuwe kaarttype bij het wijzigen van de kaartstatus.
 • EVA Airways zal enig Infinity MileageLands-lid dat Sectie A of Sectie B schendt, diskwalificeren van verdere deelname aan het programma en het volledige mijlentegoed de en elektronische upgradecertificaten bij het lidmaatschap worden onmiddellijk ingetrokken.

A. Het lid stemt er hierbij mee in het mijlentegoed of de elektronische upgradecertificaten niet via internet, de krant of tijdschriften te verkopen, aan te schaffen, te ruilen, te verlenen, te leasen, te lenen, toe te wijzen en te deponeren of anderen dit laten doen.

B. Het lid stemt er hierbij mee in geen informatie bekend te maken om het mijlentegoed of de elektronische upgradecertificaten via internet, de krant of tijdschriften te verkopen, aan te schaffen, te ruilen, te verlenen, te leasen, te lenen, toe te wijzen en te deponeren of anderen dit laten doen.

 • Wanneer Green Card-leden mijlen of elektronische upgradecertificaten overboeken/terugboeken via het Infinity MileageLands Service Center of de ticketbalie, zal de overboeker voor elke transactie 3.000 mijlen aftrekken van de account van het lid.