Skip to Main Content

Vluchten met overboekingen

Vluchten van en naar de Verenigde Staten Vluchten van en naar Canada

Informatie

EVA AIR kan soms een vlucht overboeken. EVA AIR zal een DBC-betaling (Denied Boarding Compensation) betalen aan de passagier die is geweigerd aan boord te gaan.

Compensatie voor instapweigering voor vluchten uit de VS

Deze regels zijn alleen van toepassing op EVA-vluchten of delen van EVA-vluchten vanuit de Verenigde Staten. EVA AIR volgt de Enhancing Airline Passenger Protections van het Department of Transportation (DOT), 14CFR Part 250, dat vereist dat als een vlucht overboekt wordt (wanneer meer passagiers bevestigde boekingen hebben dan dat er beschikbare plaatsen zijn), niemand tegen zijn wil kan worden ontzegd om in te stappen totdat het luchtvaartpersoneel eerst om vrijwilligers heeft gevraagd, die hun boekingen vrijwillig willen opgeven, in ruil voor een betaling die wordt bepaald door de luchtvaartmaatschappij. Als er niet genoeg vrijwilligers zijn, kan een andere passagier onvrijwillig toestemming om aan boord te gaan worden ontzegd in overeenstemming met de boekingsprioriteit van EVA.

Volgorde van instapweigering

In het geval dat er niet genoeg vrijwilligers zijn, kunnen andere passagiers onvrijwillig geweigerd worden om aan boord te gaan in overeenstemming met de volgende volgorde van instapweigering:

  • Passagiers met gratis tickets of tickets met gereduceerd tarief die recht geven op een vaste boeking, uitgegeven door een andere luchtvaartmaatschappij.
  • Passagiers met gratis tickets of tickets met gereduceerd tarief die recht geven op een vaste boeking, uitgegeven door EVA.
  • Passagiers, met uitzondering van werknemers van de luchtvaartmaatschappij, die gratis tickets of tickets met gereduceerd tarief hebben die recht geven op een vaste boeking, met uitzondering van overheidsinspecteurs of controleurs.
  • Passagiers op basis van het tarief (met uitzondering van vrijwilligers) door de passagiers met het laagste tarieftype als eerste en de passagier met het hoogste tarieftype als laatste te selecteren.

Betaalwijze

EVA AIR zal elke passagier die in aanmerking komt voor compensatie voor onvrijwillige instapweigering, contant of per cheque, op de dag en op de plaats waar de onvrijwillige instapweigering plaatsvindt, een betaling aanbieden. Indien EVA AIR voor het gemak van de passagier alternatief vervoer regelt dat vertrekt voordat de betaling kan worden verricht, wordt de betaling binnen 24 uur naar de passagier verstuurd. EVA AIR kan gratis of met korting vervoer aanbieden in plaats van de contante betaling. In dat geval zal EVA AIR alle materiële beperkingen met betrekking tot het gebruik van het gratis vervoer of het vervoer met korting bekendmaken voordat de passagier besluit het vervoer te accepteren in plaats van contant geld of betaling met cheque. De passagier kan aandringen op de betaling van contant geld/cheque of alle compensatie weigeren en particuliere juridische stappen ondernemen.