直接跳至主頁面

Mijlen kopen

Gebruik en beperkingen van mijlen

 1. Beperkt tot het inwisselen van awardtickets of stoelupgrades op internationale vluchten van uitsluitend EVA Air/UNI Air.
  (Opmerking 1) Ongeacht of de awardstoel al dan niet is bevestigd, moet er een awardticket worden uitgegeven zolang de mijlen nog geldig zijn en vóór de ticketdeadline.
  (Opmerking 2) Het systeem trekt automatisch mijlen af in uw account die geldig zijn tot de vertrekdatum nadat u een bevestigde stoel hebt geboekt.
 2. De gebruikte inkoopmijlen bij het inwisselen mogen niet meer bedragen dan de helft (50%) van het totale aantal mijlen dat voor die inwisseling is vereist.
 3. De inkoopmijlen kunnen niet worden gebruikt in de kwalificatie voor het verlengen of upgraden van het lidmaatschap, of worden gebruikt in combinatie met de mijlen die zijn overgedragen door anderen.
 4. De inkoopmijlen kunnen niet aan anderen worden verkocht.
 5. De mijlen die als eerste vervallen in uw account worden als eerste afgetrokken bij het aftrekken van mijlen.
 6. Prijs van mijlen: 1000 mijlen = USD40. Koop de mijlen in een veelvoud van 1000 mijlen.

Aankoop- en betalingsmethoden

 1. Leden kunnen alleen mijlen kopen middels betaling via de EVA Air-website. Momenteel kan de betaling alleen worden verricht in Amerikaanse dollar of Taiwanese dollar.
 2. De betaling kan alleen worden verricht met de eigen creditcard van het lid (momenteel accepteren we enkel Visa, MasterCard en American Express). Verwerkingskosten van de kaartuitgevende instelling of bank worden door het lid betaald. Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de bank die uw creditcard heeft uitgegeven.
 3. Wanneer uw betaling is bevestigd, wordt een brief naar het door u opgegeven e-mailadres gestuurd om de voltooiing van de mijlenaankoop te bevestigen.

Aankoopquota en -beperkingen

U kunt alleen mijlen kopen als het resterend aantal ‘verdiende mijlen’ groter is dan de resterende ‘gekochte mijlen’ in het account van het lid. De in elke transactie te kopen mijlen mogen niet meer zijn dan het verschil tussen de resterende ‘verdiende mijlen’ en de resterende ‘gekochte mijlen’ in het account van het lid.

 1. Op basis van de bovenstaande regel wordt, wanneer het aankoopquotum meer dan 1000 mijlen bedraagt, het resterende bedrag dat kleiner is dan 1000 onvoorwaardelijk naar beneden afgerond. Bijvoorbeeld: Op basis van de bovenstaande regel (de resterende ‘verdiende mijlen’ minus de resterende ‘gekochte mijlen’) is het berekende verschil 49.900 mijlen. Daarom kunnen er slechts 49.000 mijlen worden aangeschaft nadat 900 mijlen onvoorwaardelijk naar beneden zijn afgerond.
 2. Leden kunnen geen mijlen kopen in de volgende omstandigheden: (1) De resterende ‘verdiende mijlen’ is nul in het account van het lid; of (2) De resterende ‘verdiende mijlen’ is gelijk aan of minder dan de resterende ‘gekochte mijlen’ in het account van het lid.
 3. Met één lidmaatschapkaartnummer kunnen maximaal 100.000 mijlen worden gekocht gedurende 12 opeenvolgende maanden.

Speciaal overeengekomen voorwaarden

 1. Door een aankoop van mijlen te doen, erkent u dat u de relevante bepalingen in dit document zorgvuldig hebt gelezen en ermee akkoord gaat dat u hieraan gebonden bent. EVA Air kan de regels van tijd tot tijd wijzigen en dit aankondigen op de website. Transacties die zijn voltooid voordat de wijziging is doorgevoerd, worden niet beïnvloed.
 2. EVA Air behoudt zich het recht voor om de door leden gekochte mijlen volgens de Regels te controleren en te bevestigen. Als enig lid de Regels schendt bij de aankoop van mijlen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik van de creditcard van een andere persoon bij de betaling van de aankoop, het overdragen/verkopen van de gekochte mijlen aan anderen) of betrokken is bij andere illegale handelingen, kan EVA Air de transactie op elk moment annuleren. Het lid is verantwoordelijk voor compensatie van het verlies van EVA Air als gevolg van een dergelijke overtreding.
 3. Naast de bepalingen van de Regels zijn ook de regels voor ‘Mijlen verdienen/gebruiken’ van Infinity MileageLands van toepassing op de gekochte mijlen. Als enige voorwaarden in deze Regels inconsistent of strijdig zijn met de regels in ‘Mijlen verdienen/gebruiken’ van Infinity MileageLands, prevaleren de voorwaarden in deze Regels.
 4. Deze Regels worden uitgelegd en toegepast in overeenstemming met de wetten van de Republiek China. Als er een geschil ontstaat, is de Taiwan Taipei District Court de rechtbank van eerste aanleg.

Voorbeeld van aankooplimiet

 • Lid komt in aanmerking voor aankoop van mijlen
 1. Scenario 1:
  Lid heeft alleen zelfverdiende mijlen over in zijn/haar account. Op basis van de bovenstaande regel komt het lid in aanmerking voor een aankoop van maximaal 50.000: (50.000 resterende zelfverdiende mijlen - 0 resterende zelfgekochte mijlen = 50.000 mijlen; d.w.z. het maximale aantal mijlen dat kan worden aangeschaft)
  Resterende zelfverdiende mijlenResterende zelfgekochte mijlenKomt u in aanmerking voor de aankoop van mijlen?
  Resterende zelfverdiende mijlen50.000Resterende zelfgekochte mijlen0Kom ik in aanmerking voor aankoop van mijlen?Ja, u kom in aanmerking voor aankoop van maximaal 50.000 mijlen
 2. Scenario 2:
  De resterende zelfverdiende mijlen zijn meer dan de resterende door hem/haar zelfgekochte mijlen. Op basis van de bovenstaande regel komt het lid in aanmerking voor een aankoop van maximaal 40.000 mijlen: (50.000 resterende zelfverdiende mijlen - 10.000 resterende zelfgekochte mijlen = 40.000 mijlen; d.w.z. het maximale aantal mijlen dat kan worden aangeschaft)
  Resterende zelfverdiende mijlenResterende zelfgekochte mijlenKomt u in aanmerking voor de aankoop van mijlen?
  Resterende zelfverdiende mijlen50.000Resterende zelfgekochte mijlen10.000Kom ik in aanmerking voor aankoop van mijlen?Ja, u komt in aanmerking voor aankoop van maximaal 40.000 mijlen
 • Lid komt niet in aanmerking voor aankoop van mijlen
 1. Scenario 1:
  Lid heeft alleen zelfgekochte mijlen over in zijn/haar account. Op basis van de bovenstaande regel komt het lid niet in aanmerking voor het kopen van mijlen: (0 resterende zelfverdiende mijlen - 10.000 resterende zelfgekochte mijlen = -10.000 mijlen; d.w.z. negatieve mijlen, komt niet in aanmerking voor gekochte mijlen)
  Resterende zelfverdiende mijlenResterende zelfgekochte mijlenKomt u in aanmerking voor de aankoop van mijlen?
  Resterende zelfverdiende mijlen0Resterende zelfgekochte mijlen10.000Kom ik in aanmerking voor de aankoop van mijlen?Nee, u komt niet in aanmerking voor aankoop van mijlen
 2. Scenario 2:
  De resterende zelfverdiende mijlen zijn minder dan de resterende door hem/haar zelfgekochte mijlen. Op basis van de bovenstaande regel komt het lid niet in aanmerking voor het kopen van mijlen: (30.000 resterende zelfverdiende mijlen - 40.000 resterende zelfgekochte mijlen = -10.000 mijlen; d.w.z. negatieve mijlen, komt niet in aanmerking voor gekochte mijlen)
  Resterende zelfverdiende mijlenResterende zelfgekochte mijlenKomt u in aanmerking voor de aankoop van mijlen?
  Resterende zelfverdiende mijlen30.000Resterende zelfgekochte mijlen40.000Kom ik in aanmerking voor de aankoop van mijlen?Nee, u komt niet in aanmerking voor aankoop van mijlen

Notes

 • De inkoopmijlen kunnen niet worden gebruikt in de kwalificatie voor het verlengen of upgraden van het lidmaatschap, of worden gebruikt in combinatie met de mijlen die zijn overgedragen door anderen.
 • Beperkt tot het inwisselen van awardtickets of stoelupgrades op internationale vluchten van uitsluitend EVA Air/UNI Air.
 • De gebruikte inkoopmijlen bij het inwisselen mogen niet meer bedragen dan de helft (50%) van het totale aantal mijlen dat voor die inwisseling is vereist.
 • De mijlen die als eerste vervallen in uw account worden als eerste afgetrokken bij het aftrekken van mijlen.
 • Voor het overdragen van mijlen gelden de regels voor EVA Air Infinity MileageLands.