直接跳至主頁面

Privacy-beleid

Privacybeleid

EVA AIR hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy.

Zorg dat u op de hoogte bent van al uw rechten wanneer u gebruikmaakt van diensten op de website van EVA Airways Corporation (hierna ‘het Bedrijf’ of ‘EVA AIR’). Deze verklaring van EVA AIR berust mede op Artikel 8 van de Taiwanese wet op de bescherming van persoonsgegevens (Personal Information Protection Act, PIPA) en Artikel 7 van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU. Hieronder vallen de richtlijnen die wij hanteren ter bescherming van de gegevens die u ons verstrekt op onze website.

Doeleinden om persoonsgegevens te verzamelen

EVA AIR verzamelt persoonsgegevens van passagiers voor de volgende doeleinden: het proces voor het boeken van vluchten, het vastleggen van ticketgerelateerde gegevens, ticketmeldingen, reisplanuitgifte, transportbeheer, consumenten-, passagiers- en ledendiensten en -beheer, niet-reguliere afhandeling van betaalkwesties, bagageclaims, productmarketing, winkelen online en in vliegtuig, aanvullende aankopen, service, online reclame, statistische enquêtes en analyses om de servicekwaliteit te verbeteren en personaliseren.

Om uw rechten en belangen in de transactie met EVA AIR te waarborgen, worden de door u verstrekte persoonsgegevens geverifieerd aan die van een externe instantie. Zo vergroten we de transactieveiligheid en voorkomen we dat door anderen wordt gefraudeerd met uw creditcard.

Methoden om persoonsgegevens te verzamelen

EVA AIR verzamelt persoonsgegevens van passagiers op de volgende manieren:

 • Aanvraag Infinity MileageLands-lidmaatschap
 • Aanvraag EVA Fans
 • Online boeken en andere prepaiddiensten
 • Aanvullende aankoop Taiwan High Speed Rail-dienst 
 • Winkelen online en in vliegtuig, restitutie en nazorgservice
 • Online services (maaltijdkeuze, inchecken, invullen aankomst-/vertrekgegevens indien verplicht door de betreffende overheidsinstantie)
 • Abonnementen op sms-berichten
 • Online activiteiten/reclame; 
 • EVASION-tourpackage; 
 • Communicatie over het boeken van vluchten, tickets, ledenservices, klantopinie-enquêtes, etc.
 • Serviceproces bij de EVA AIR-ticketbalies
 • Procedures op luchthaven
 • Overige.
De voorwaarden vermeld in Artikel 9, paragraaf 2 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU zijn hier niet toe beperkt.

Categorieën verzamelde persoonsgegevens

Via bovenstaande methoden verzamelt EVA AIR mogelijk de volgende typen persoonsgegevens:

 • C001: Tot personen herleidbare gegevens, zoals, maar niet beperkt tot: naam, functiebenaming, woonadres, werkadres, vorige adressen, telefoonnummers thuis en mobiel, IM-accounts, online-platformaccounts, post- en vestigingsadressen, foto's, vingerafdrukken, e-mailadressen, elektronische handtekeningen, kaartnummers van persoonlijke certificaten, nummers van digitale certificaten, dossiers van online identificatie/informatieverzoeken, wachtwoorden, IP-adressen, cookies, mobiele apparaatidentifiers of andere gegevens ter identificatie van een persoon;
 • C002: Financiële gegevens die te herleiden zijn tot personen, zoals, maar niet beperkt tot: rekeningnummers/namen bij financiële instellingen, creditcard-/betaalkaartnummers, verzekeringspolisnummers of andere nummers of rekeningen m.b.t. persoonlijke financiën;
 • C003: Identificatiemiddelen uitgegeven door overheidsinstanties, zoals, maar niet beperkt tot: Nummer ID-kaart, Uniform ID-nummer Taiwan (ROC), fiscaal ID-nummer, nummer verzekeringscertificaat, nummer gehandicaptencertificaat, nummer gepensioneerdencertificaat, rijbewijsnummer, paspoortnummer, etc.; 
 • C011: Persoonlijke gegevens, zoals, maar niet beperkt tot: leeftijd, geslacht, geboortedatum/-plaats, nationaliteit, stem, etc.; 
 • C023: Gegevens over gezinsleden van het lid, zoals, maar niet beperkt tot: informatie over kinderen, personen ten laste, overige gezins- of familieleden, ouders, huisgenoten of verwanten in China en elders; 
 • C031: Verblijfs- en huisvestingsfaciliteiten, zoals, maar niet beperkt tot: woonadres, typen apparatuur, huiseigenaar of huurder, bewoningsduur, huur, belastingen en andere woonlasten, type en waarde woning, naam van de eigenaar, etc.;
 • C034: Reis- en andere migratiegegevens, zoals, maar niet beperkt tot: gegevens over eerdere migraties/reizen, buitenlandse paspoorten, woonplaatsverklaringen, werkvergunningen, etc.; 
 • C035: Vrijetijdsactiviteiten en hobby's, zoals, maar niet beperkt tot: hobby's, sporten en andere interesses; 
 • C038: Beroepen, zoals, maar niet beperkt tot: schoolhoofd, volksvertegenwoordiger, etc.; 
 • C094: Vergoedingen, zoals, maar niet beperkt tot: gegevens en bedrag van vergoeding/claims; 
 • C111: Medische dossiers, zoals, maar niet beperkt tot: medische verslagen, behandelings- en diagnoseverslagen, uitslagen van lichamelijke onderzoeken, type en mate van beperkingen, vervaldatum en nummer van gehandicaptencertificaat, contactpersonen, etc.
 • C132: Niet-gecategoriseerde informatie, zoals, maar niet beperkt tot: correspondentie, bestanden, verslagen, geluidsopnamen of e-mails die niet in een categorie zijn onder te brengen.

Als u de vereiste persoonsgegevens voor de betreffende dienst niet kunt verstrekken, kunnen wij de door u gewenste diensten of transacties mogelijk niet, of niet volledig, leveren.

Gebruikstermijn, regio's, doelen en methoden voor het gebruik van de verzamelde persoonsgegevens

 • Gebruikstermijn: De gebruikstermijn van bovengenoemde persoonsgegevens berust op het opgegeven doel of de desbetreffende wetgeving (bijv. burgerlijk recht, Taiwanese wet op de bescherming van persoonsgegevens, etc.) of de noodzakelijke bewaartermijn voor het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten (indien langer dan de wettelijk voorgeschreven periode) of op basis van contractuele afspraken. Contractuele bewaartermijn voor gegevens.
 • Regio's: Persoonsgegevens van passagiers worden door de wereldwijde kantoren van EVA AIR en UNI AIR gebruikt voor relevante dienstverlening.
 • Doelen en methoden:
  • Doelen en methoden: Naast het gebruik van de verzamelde persoonsgegevens bij de ticketaankoop en andere prepaiddiensten gebruikt EVA AIR de gegevens ook voor de volgende aangelegenheden:
   • Ticketmeldingen, certificaat van ticketuitgifte, kwitantie, factuur, tariefinformatie, aankoopinformatie, verwante online diensten, etc.
   • Financiële transacties en autorisatie: de financiële gegevens die passagiers verstrekken bij de aankoop van hun ticket of bijkomende diensten worden vóór afronding van de aankoop ingediend bij de betreffende financiële instelling (bijv. voor creditcardautorisatie of bankoverschrijving (excl.: vooruitbestelling, online winkel of duty free)).
   • E-mail-, app- en sms-diensten: EVA AIR verzendt gegevens over de vlucht en bestelling naar het e-mailadres en/of mobiele telefoonnummer verstrekt door de passagier.
  • Persoonsgegevens van passagiers kunnen worden gebruikt door het Bedrijf en zijn contractanten, agentschappen, dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, groepsmaatschappijen en/of andere zakenpartners voor het verlenen van diensten zoals, maar niet beperkt tot: algemene/online reserveringen, plaatselijke vervoersdiensten, online winkelen, online inchecken, sms-berichten, online evenementen, sociale activiteiten, loyaliteitsprogramma's en verschillende activiteiten. De gegevens worden ook gebruikt voor statistische enquêtes/analyses ter verbetering van bovenstaande dienstverlening.
  • Voor de presentatie en marketing van producten en reclame, zoals diensten en producten van het Bedrijf en/of een externe mede-contractant en de contractanten, agentschappen, dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, groepsmaatschappijen en/of zakenpartners van het Bedrijf.
  • De door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt via gecomputeriseerde systemen, inclusief de vereiste grensoverschrijdende gegevensoverdracht aan het Bedrijf en zijn contractanten, agentschappen, dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, groepsmaatschappijen, immigratieautoriteiten van het land van aankomst en zakenpartners, om producten en diensten te leveren. Het Bedrijf stelt alles in het werk om te waarborgen dat zijn medewerkers, agenten, contractanten, dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, groepsmaatschappijen en partner-dienstverleners de voorwaarden van dit privacybeleid in acht nemen.
  • Wanneer u bijkomende diensten boekt of koopt (huurauto, plaatselijk vervoer, overnachting of andere verwante producten) via de EVA AIR-website, de mobiele EVA AIR-site, de EVA Sky Shop-website en de EVA Sky Shop-app, wordt dit mogelijk uitgevoerd via een transactieplatform van derden. De persoons- en financiële gegevens die u verstrekt, worden dus mogelijk verzameld door aanbieders van verwante reisproducten voor latere dienstverlening.

Wij beloven om zonder uw toestemming uw persoonsgegevens niet te verstrekken aan derden die niet relevant zijn voor de genoemde dienst, en deze uitsluitend te gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden. Hierop gelden de onderstaande uitzonderingen: Uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan of worden gebruikt in het kader van juridisch onderzoek door gerechtelijke autoriteiten of betreffende autoriteiten op grond van verplichtingen en verantwoordelijkheden.

Bescherming van persoonlijke gegevens

EVA AIR neemt de volgende passende beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de persoonlijke informatie die we bewaren te waarborgen: 

 • Toegang tot persoonlijke informatie wordt gecontroleerd door adequaat identiteits- en toegangsbeheer; 
 • Haar werknemers en uitbestede leveranciers die persoonsgegevens verzamelen, verwerken of gebruiken aan zich verbinden met vertrouwelijkheidsovereenkomsten, en van hen eisen dat ze voldoen aan het interne informatiebeveiligingsbeleid en de voorschriften; 
 • Vereisen dat alle medewerkers een jaarlijkse training en oefening op het gebied van informatiebeveiliging volgen; 
 • De levenscyclus van gegevens-privacy controleren en jaarlijks de wettigheid van het interne beleid beoordelen;
 • De netwerkinfrastructuur van EVA AIR is gevalideerd door ISO 27001. Alle transactie- en privacy-informatie van haar klanten wordt beschermd met Secure Socket Layer (SSL) versleutelingstechnologie, waarbij gegevens van tevoren worden versleuteld en veilig via internet worden verzonden.

Overige belangrijke informatie

Persoonsgegevens van Frequent Flyer Program-leden (hierna FFP-leden) worden mogelijk verstrekt aan de uitgevers van co-branded cards van het Bedrijf.
 • Het doel hiervan is: FFP-leden informeren over marketing-/promotie-evenementen en speciale aanbiedingen betreffende de co-branded cards. 
 • De volgende persoonsgegevens kunnen worden verstrekt: Volledige Chinese/Engelse naam, geslacht, ID- kaartnummer, lidmaatschapskaartnummer/-type, geboortejaar, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer en woonadres. 
 • De gebruikstermijn is, voor de duur van de contractuele relatie tussen het Bedrijf en de uitgevers van co-branded cards, de voorgeschreven dossierbewaartermijn krachtens betreffende regelgeving of overeenkomstig de algemene voorwaarden van de uitgevers van co-branded cards. 
 • Doelen en regio's: de uitgevers van co-branded cards en vestigingen van hun contractanten om de verwante zaken af te handelen. 
 • Methoden: het verzamelen, verwerken, op verschillende wijzen internationaal verzenden en gebruiken van persoonsgegevens overeenkomstig de regelgeving van de Taiwanese PIPA (zoals digitale bestanden, papieren documenten, telefoon of andere methode die op het moment van gegevensverzameling geschikt wordt geacht)

In overeenstemming met artikel L.237-7 van de Code de la Sécurité intérieure (Frans juridisch raamwerk voor binnenlandse veiligheid), dient u er rekening mee te houden dat luchtvaartmaatschappijen verplicht kunnen zijn om persoonlijke gegevens van geautoriseerde boekingen, incheck- en instapgegevens van hun passagiers (API/PNR) door te geven aan de Franse autoriteiten, voor de doeleinden en onder voorwaarden zoals gedefinieerd in het decreet nr. 2014-1095 van 26/09/2014.

Rechten van passagiers op hun persoonsgegevens

Iedereen die vrijwillig persoonsgegevens verstrekt aan het Bedrijf bezit onderstaande rechten op grond van Artikel 3 van de Taiwanese PIPA en Artikel 16-20 van de AVG van de EU:

 • het indienen van een verzoek om de gegevens in te zien
 • het opvragen van een kopie van de gegevens 
 • het indienen van een verzoek om aanvullingen te doen of correcties aan te brengen 
 • het indienen van een verzoek om het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens te staken 
 • het indienen van een verzoek om het verwerken van de gegevens te beperken 
 • het indienen van een verzoek om geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, te beperken 
 • het indienen van een verzoek om de gegevens te verwijderen (mogelijk verwerken of beantwoorden wij uw zaak of andere serviceverzoeken niet voor zover verwerking noodzakelijk is en het recht op verwijdering niet van toepassing is op grond van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.) 
 • het indienen van een verzoek om gegevensoverdraagbaarheid

U kunt elk van bovengenoemde rechten uitoefenen via onze kantoren wereldwijd; uw aanvraag wordt behandeld zodra uw identiteit is vastgesteld. Om verwijdering van persoonsgegevens aan te vragen, moet u het aanvraagformulier downloaden (Klik op deze koppeling om het Aanvraagformulier verwijdering persoonsgegevens te downloaden). Overhandig het aanvraagformulier na dit te hebben ingevuld persoonlijk bij een van onze kantoren wereldwijd.

We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de juridische of zakelijke doeleinden van EVA, of zoals vereist krachtens relevante wetgeving.

We bewaren de gegevens om uw specifieke reisarrangementen uit te voeren en daarna gedurende een noodzakelijke termijn om eventuele klachten, informatieverzoeken of bezwaren ten aanzien van de reisovereenkomst af te handelen of hierop te reageren. Mogelijk bewaren we de gegevens ook om uw ervaringen met ons te verbeteren.

Wanneer u onjuiste of onvolledige persoonsgegevens verstrekt, zoals een alias, waardoor we uw daadwerkelijke identiteit niet kunnen vaststellen, kunnen we mogelijk niet tegemoetkomen aan de uitoefening van bovengenoemde privacyrechten.

Neem contact met ons op als u vragen of opmerkingen hebt over onze privacy- en veiligheidsverklaring.