Skip to Main Content

Cookies

Cookies

EVA AIR hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy.

Zorg dat u op de hoogte bent van al uw rechten wanneer u gebruikmaakt van diensten op de website van EVA Airways Corporation (hierna ‘het Bedrijf’ of ‘EVA AIR’). Deze verklaring van EVA AIR berust mede op Artikel 8 van de Taiwanese wet op de bescherming van persoonsgegevens (Personal Information Protection Act, PIPA) en Artikel 7 van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU. Hieronder vallen de richtlijnen die wij hanteren ter bescherming van de gegevens die u ons verstrekt op onze website.

Verzamelen van gegevens via cookies

Een cookie is een gegevensbestandje dat door een webserver wordt opgeslagen op een webbrowser. Via cookies worden gegevens verzameld om de voorkeuren van individuele gebruikers te differentiëren. De meeste websites gebruiken cookies om diensten te verlenen aan hun klanten. Een cookie stelt echter enkel het gebruik van de computer vast, niet van de gebruiker. U kunt desgewenst uw browser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Wanneer u cookies uitschakelt, hebt u geen toegang tot bepaalde gepersonaliseerde functies en kunt u niet deelnemen aan alle activiteiten op de websites.

Waar wij voor staan:

Om uw privacy te waarborgen geeft EVA AIR geen gegevens door die zijn verkregen met behulp van cookies. EVA AIR gebruikt cookies uitsluitend om via uw webbrowser gegevens te verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • Om u een gepersonaliseerde transactie en verscheidene diensten aan te bieden en u uit te nodigen om deel te nemen aan alle activiteiten op de website.
 • Om uw webvoorkeuren vast te stellen zodat wij u in de toekomst beter van dienst kunnen zijn. Meer informatie over het uitschakelen van cookies vindt u op de EVA AIR-website.
 • Om u hierbij te helpen, hebben wij enkele koppelingen opgenomen naar populaire webbrowsers:

Internet Explorer™- https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/

windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Chrome™- https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en 

Firefox™- https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Informatie over de cookies die we gebruiken

 • Essentiële cookies – deze cookies zijn essentieel voor het functioneren van de website. Ze zorgen dat u vrij op onze website kunt bewegen en de functies kunt gebruiken. Deze cookies verzamelen geen tot personen herleidbare gegevens die kunnen worden gebruikt voor marketing. Ze worden niet doorgegeven aan derden.
 • Functionele cookies – deze cookies bewaren keuzes die u maakt om de functionaliteit en uw persoonlijke voorzieningen op onze website te verbeteren.
 • Prestatiecookies – deze cookies verzamelen informatie over pagina's die het meest worden bezocht en over fouten die u hebt ervaren. Met deze cookies kunnen we de prestaties en gebruikerservaring van onze website verbeteren.
 • Reclamecookies – deze cookies gebruiken wij om u de meest relevante informatie te kunnen bieden over onze diensten en producten. Met reclamecookies kunnen wij en onze reclamebureaus u reclamecampagnes onder de aandacht brengen die volgens ons relevant zijn voor u en uw interesses. U kunt deze reclame aantreffen op de websites van EVA AIR en andere websites die u bezoekt.

Gebruik van cookies van derden

We plaatsen trackingcodes van derden op de website. Daarbij wordt via de browser een korte tekst op de vaste schijf van de gebruiker geschreven om cookies te lezen voor onderstaande doeleinden:

 • Het vaststellen en volgen van het aantal bezoekers dat via de online reclame op een externe website op onze website belandt
 • Het registreren van het gebruik van onze website
 • Het plaatsen van promotie-informatie of reclame voor producten waarnaar gebruikers zoeken.
 • Meer informatie over het uitschakelen van cookies vindt u op de EVA AIR-website. Om u hierbij te helpen, hebben wij enkele koppelingen opgenomen naar populaire webbrowsers:

EVA AIR heeft partnerschappen met reclamenetwerken, Google, Knorex, Facebook en Criteo om niet-persoonsgebonden gegevens te verzamelen via cookies van derden. Hiermee kunnen Google, Knorex, Facebook en Criteo gerichte, relevante berichten van selecte websites van derden op basis van uw kijkgedrag op de EVA AIR-websites en andere geselecteerde websites weergeven.

Uw niet-persoonsgebonden gegevens worden door EVA AIR gedeeld met Google, Knorex, Facebook en Criteo op strikt vertrouwelijke basis, met als enig doel het tonen van relevantere reclame. Er zijn normen gedefinieerd om te zorgen dat gepaste reclame wordt getoond, en elke getoonde relevante advertentie biedt u de mogelijkheid om u af te melden voor dergelijke selectieve reclame door Google, Knorex, Facebook en Criteo.

Wanneer u zich wilt afmelden voor cookies van NAI-leden of DAA-deelnemers gaat u naar:

Cookies beheren en browserinstellingen

Meestal zijn computers en mobiele apparaten zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Als u niet akkoord gaat met ons gebruik van cookies en de cookies op de EVA AIR-websites of andere websites wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browserinstellingen. Via de helpfunctie van uw browser leest u hoe u cookievoorkeuren wijzigt.

Om u hierbij te helpen, hebben wij enkele koppelingen opgenomen naar populaire webbrowsers:

Internet Explorer™- https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Chrome™- https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en 

Firefox™- https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 

Wanneer u niet akkoord gaat en cookies blokkeert, hebt u mogelijk geen toegang tot (delen van) onze websites. Meer informatie over cookies en het beheren en verwijderen ervan vindt u op www.allaboutcookies.org.

Verzamelen van IP-adressen

Een IP (Internet Protocol)-adres is een cijfercode die wordt toegekend aan elk apparaat dat verbonden is met het internet en het Internet Protocol gebruikt voor communicatie. Wanneer u naar onze website en mobiele diensten gaat, registreren we uw IP-adres. We slaan deze informatie op om de veiligheid beter te waarborgen, uw interactie met onze website en mobiele diensten te analyseren en productmarketing en reclame te bieden. We gebruiken IP-adressen ook om bezoekers die zich niet aan de servicevoorwaarden houden te weren van onze website en mobiele services.

Verzamelen van e-mailadressen

EVA AIR volgt de richtlijnen voor ‘Categorieën verzamelde persoonsgegevens’ bij het gebruik van de van u verzamelde e-mailadressen om relevante informatie te bieden waarvoor u toestemming hebt gegeven, zoals informatie over transacties, services en speciale privileges, meldingen over Infinity MileageLands zoals een mijlenoverzicht, brief over vervallen cardniveau of vervallen mijlen, kennisgeving van speciale privileges voor leden, etc. We geven in de e-mail aan dat deze is gezonden door EVA AIR. Onze e-mails bevatten mogelijk elektronische afbeeldingen, zogeheten webbakens, waarmee we kunnen vaststellen of en hoe vaak onze e-mails worden geopend, en of wordt doorgeklikt vanuit de koppelingen in de e-mails. De webbakens worden verwijderd wanneer u de e-mail verwijdert.

Dataprofilering en geautomatiseerde besluitvorming

De marketingactiviteiten van EVA AIR en zijn gelieerde bedrijven of dienstverleners richten zich op specifieke informatie voor gebruikers die reserveringen maken via EVA AIR, zoals het totaalbedrag van de transactie en de door het systeem gegenereerde boekingsreferentie en reisschema, IP-adressen, etc. Deze informatie gebruiken we om de effectiviteit van onze marketingactiviteiten na te gaan. Het is mogelijk dat wij deze informatie doorgeven aan onze partners voor gelijksoortige doeleinden. De externe dienstverlener organiseert de verzamelde gegevens en rapporteert daarover om betere en meer persoonlijke transacties en verscheidene diensten te kunnen leveren.

 • Om inzicht te krijgen in de gewoonten van toeristen, reizigers en leden en op basis hiervan relevante marketinginformatie te bieden.
 • U kunt zich afmelden voor marketing-/promotieberichten op de EVA AIR-website, of meer informatie aanvragen bij het plaatselijke EVA AIR-servicecentrum. Volg deze koppeling:

https://www.evaair.com/nl-nl/customer-services/contact-us/contact/

Zelfbescherming

Bescherm uw persoonsgegevens bij het boeken van aanvullende diensten en elke andere vorm van online dienstverlening. Verstrek uw persoonsgegevens niet aan anderen. Voorkom dat anderen uw persoonsgegevens verzamelen en misbruiken. MELD U AF nadat u een transactie hebt voltooid (ook bij een internetreservering, online winkelen, het contact opnemen met een ledenservice of andere vorm van gegevensuitwisseling). Sluit het venster voordat u de site verlaat als u een computer deelt met anderen.

Wijziging van de privacy- en veiligheidsverklaring

EVA AIR behoudt zich het recht voor om deze richtlijnen en disclaimers op elk gewenst moment te wijzigen. De tekst op deze pagina geldt als de meest recente versie. Bij wezenlijke wijzigingen van de privacy- en veiligheidsverklaring worden de aanpassingen op onze website geplaatst zodat u zich hiervan bewust bent. EVA AIR controleert bovendien regelmatig of de privacybeschermings-/veiligheidsverklaringen voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Veilige website

Om uzelf op het internet te beschermen, is het zaak dat u controleert dat de website die u bezoekt een legitieme is. De EVA AIR-website (www.evaair.com), de EVA Sky Shop-website (www.evaskyshop.com) en de mobiele EVA AIR-website (m.evaair.com) zijn veilige sites met digitale ID van GeoTrust – een garantie voor veilige communicatie tussen uw browser en onze website.

Transactie- en gegevensversleuteling

EVA AIR beschermt passagierstransacties en persoonsgegevens met behulp van SSL (Secure Socket Layer)-versleutelingstechnologie. Dit is in de branche de norm voor het versleutelen van internetverkeer. Tekst wordt automatisch versleuteld alvorens veilig via het internet te worden verzonden.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Op deze privacy- en veiligheidsverklaring is het Taiwanese recht van toepassing. Geschillen of vorderingen naar aanleiding van deze verklaring vallen uitsluitend onder de rechtsmacht van de rechter te Taoyuan, Taiwan.

Neem contact met ons op als u vragen of opmerkingen hebt over onze privacy- en veiligheidsverklaring.