Skip to Main Content

Hulphonden

Hulphonden

In lijn met de Amerikaanse Department of Transportation Regulations 14 CFR Part 382 hebben we ons beleid voor reizen met hulpdieren gedeeltelijk herzien. De wijzigingen zijn vanaf 11 JANUARI 2021 van kracht. Lees alle relevante beleidsregels voordat u op reis gaat.

Volledig getrainde hulphonden en therapiehonden mogen kosteloos in de cabine reizen als ze aan de eisen voldoen. Zorg ervoor dat u alle benodigde export- en importdocumenten hebt voor alle landen/regio's in uw reisplan, inclusief de landen/regio's waarin u overstapt. Meer informatie over landelijke voorschriften en documenten over het reizen met huisdieren zijn te vinden op IATA's Traveler's Pet Corner

Vereisten

 • Het hulpdier moet een hond zijn van vier maanden of ouder.
 • Hulpdieren voor mentale support worden beschouwd als huisdieren en moeten volgens de richtlijnen voor huisdieren worden ingecheckt. Zie de AVIH van het Huisdierenbeleid.
 • Een hulpdier wordt individueel getraind om werk te verrichten of taken uit te voeren ten behoeve van een daarvoor in aanmerking komende persoon met een handicap, waaronder lichamelijke, zintuiglijke, psychiatrische, intellectuele of andere geestelijke handicaps.
 • De hulphond moet zijn ingeënt tegen hondsdolheid, mag niet aan hondsdolheid zijn blootgesteld en is naar het beste weten van de begeleider vrij van ongedierte en ziekten die mensen, andere dieren of de volksgezondheid in gevaar zouden kunnen brengen.
 • De hulphond moet aangelijnd of anderszins vastgebonden zijn en de begeleider moet een reservemuilkorf bij zich hebben.
 • De hulphond moet schoon zijn en zich goed gedragen. Het dier moet zich in het openbaar goed gedragen en de aanwijzingen van de begeleider opvolgen. Het dier mag niet loslopen in de terminal, andere delen van de luchthaven of het vliegtuig.
 • De hulphond moet passen op de schoot van de begeleider of in de beenruimte van de gebruiker in het vliegtuig.

Hulphonden mogen niet:

 • in een rij bij een uitgang zitten;
 • in de rij of het pad liggen of de rij of het pad blokkeren;
 • een stoel innemen;
 • van een uitklaptafel eten.

Gedrag van dieren:

Hulphonden moeten zijn getraind om zich in het openbaar goed te gedragen en worden niet toegelaten in de cabine als ze enige vorm van storend gedrag vertonen dat niet kan worden gecorrigeerd of beheerst, inclusief maar niet beperkt tot:

 • grommen;
 • bijten of proberen te bijten;
 • bij mensen opspringen of op ze af rennen;
 • urineren of zich ontlasten in de cabine of bij de terminal of gate.

Hulphonden moeten te allen tijde onder controle worden gehouden door middel van een riem en/of harnas. De begeleider moet reservemuilkorven bij zich hebben.

Als dit gedrag op enig moment tijdens uw reis wordt waargenomen en niet wordt gecorrigeerd of beheerst, wordt de hond als huisdier behandeld en als ruimbagage ingecheckt. Alle vereisten en toepasselijke kosten gelden volgens de AVIH en de gebruiker van de hulphond kan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die de hulphond veroorzaakt.

Vooraf informeren vereist

Om met een hulphond in de cabine te reizen, moet u de vereiste formulieren ten minste 48 uur voor uw vlucht hebben ingediend bij de balie voor speciale assistentie. We zullen u op de hoogte stellen wanneer het document is goedgekeurd. Het formulier U.S. Department of Transportation Service Animal Air Transportation Form is vereist als passagiers van/naar de VS reizen. Het formulier U.S. Department of Transportation Service Animal Relief Attestation Form is daarnaast vereist voor vluchten van/naar de VS van acht uur of langer.

 1. U.S. Department of Transportation Service Animal Air Transportation Form: een verklaring van de begeleider van de hulphond over het goede gedrag, de training en de gezondheidstoestand van de hulphond.
 2. U.S. Department of Transportation Service Animal Relief Attestation Form: een verklaring van de begeleider dat de hond kan urineren en zich kan ontlasten op een manier die geen sanitaire of gezondheidsproblemen oplevert bij vluchten van acht uur of langer.

We verzoeken u om minstens 48 uur van tevoren contact op te nemen met onze reserveringsafdeling om afspraken te maken.

Weigering van transport:

Hulphonden zijn honden die zijn getraind om passagiers met een handicap te helpen om werk uit te voeren of taken te verrichten. Ze moeten ook zijn gevaccineerd en moeten zich goed gedragen in het openbaar. In de volgende gevallen wordt het vervoer van een hulphond geweigerd:

 • als de hulphond een directe bedreiging vormt voor de gezondheid of veiligheid van mens of dier;
 • als de hulphond aanzienlijk storend gedrag vertoont op luchthavens of in vliegtuigen;
 • als het vervoer van de hulphond in strijd is met de toepasselijke veiligheids- en gezondheidsvoorschriften of andere voorschriften van een Amerikaanse federale instantie, een Amerikaans grondgebied of een buitenlandse overheid;
 • als de gebruiker van de hulphond bovengenoemde standaardformulieren niet heeft ingediend.