直接跳至主頁面

Veiligheid aan boord

Veiligheidsmaatregelen

Ga voor uw eigen veiligheid terug naar uw stoel en maak uw veiligheidsgordel vast wanneer het symbool 'veiligheidsgordel vastmaken' verlicht is. Zet tijdens het opstijgen en landen uw tafel en rugleuning terug in de oorspronkelijke verticale stand. Sta tijdens de landing niet op en verlaat uw stoel pas nadat het vliegtuig volledig tot stilstand is gekomen en het bordje “veiligheidsgordel vastmaken” is uitgeschakeld. Omdat turbulentie vaak onvoorspelbaar is, raden wij u ten zeerste aan om uw veiligheidsgordel altijd om te houden terwijl u zit. U dient uw handbagage op te bergen in de opbergruimte of onder de stoel vóór u. Wij herinneren u eraan dat het een overtreding is om de bemanning tijdens hun taken te hinderen.

Voorschriften betreffende het gebruik van elektronische apparatuur

Wij herinneren u eraan dat het gebruik van elektronische apparaten per vliegtuig of bestemming onderhevig kan zijn aan verschillende beperkingen. Passagiers wordt aangeraden aandacht te besteden aan de aankondiging en de veiligheidsdemonstratie van het cabinepersoneel.
De Burgerluchtvaartwet van Taiwan bepaalt dat geen enkele passagier een apparaat mag gebruiken dat de navigatie- en communicatiesystemen van vliegtuigen kan storen. Voor personen die de wet overtreden, geldt een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar of een boete van maximaal TWD 150.000. Voor overtredingen die een ernstig of dodelijk gevolg hebben, staat de wet een straf van levenslange gevangenschap toe. Alle passagiers moeten zich houden aan de volgende regels, die van toepassing zijn vanaf het moment dat de cabinedeuren worden gesloten tot het moment dat de cabinedeuren opnieuw worden geopend. Er zal een mededeling worden gedaan om de passagiers hierover te informeren.

 • Kleine draagbare elektronische apparaten zoals smartphones, tablets, e-readers of apparaten die lichter zijn dan 1 kg, mogen tijdens alle fasen van de vlucht ingeschakeld blijven. Zendapparaten moeten worden ingesteld op de niet-cellulaire modus of de “Vliegtuigmodus/Offline modus” waarbij Wi-Fi is uitgeschakeld vanaf het sluiten van de deur totdat het vliegtuig is geland en de landingsbaan heeft vrijgemaakt. Dit beleid is van toepassing op vluchten binnen Taiwan en geselecteerde internationale locaties. Het cabinepersoneel zal de passagiers informeren als het nodig is om kleine draagbare elektronische apparaten uit te schakelen volgens de lokale regelgeving.
 • Kleine apparaten kunnen in de hand worden gehouden of in het opbergvak van de stoel voor u worden geplaatst (ze mogen niet losliggend bij de stoel worden bewaard). Laptops of apparaten die zwaarder zijn dan 1 kg moeten tijdens het taxiën, opstijgen en landen worden opgeborgen op een goedgekeurde opbergplaats in de opbergruimte of onder de stoel vóór de passagier.
 • Wanneer het vliegtuig op hoogten boven 10,000 voet (3,04 km) vliegt:
  1. Op internationale vluchten mogen laptops of apparaten die zwaarder zijn dan 1 kg worden gebruikt. Zendapparaten moeten worden ingesteld op de niet-cellulaire modus of op de “Vliegtuigmodus/Offline modus” waarbij Wi-Fi is uitgeschakeld.
  2. Op binnenlandse vluchten moeten laptops of apparaten die zwaarder zijn dan 1 kg tijdens de vlucht worden opgeborgen in een goedgekeurde opbergplaats (in de opbergruimte of onder de stoel vóór u).
 • Op bepaalde vliegtuigen met GCS (Global Communication Suite) worden Wi-Fi en SMS-roaming aangeboden. Raadpleeg de informatie over het entertainmentsysteem op deze vluchten voor meer informatie over wanneer en hoe u deze service kunt gebruiken of luister naar de aankondigingen aan boord.
 • De volgende apparaten moeten tijdens de vlucht te allen tijde uitgeschakeld blijven: elektronische sigaretten, radio's voor CB-kanalen en walkie-talkies, afstandsbedieningen en draadloze elektronische apparaten zoals radiogestuurd speelgoed, en alle andere elektronische apparaten die storing kunnen veroorzaken in de vliegtuigapparatuur, waaronder navigatie- en telecommunicatiesystemen.
 • Bluetooth-apparaten mogen tijdens alle fasen van de vlucht worden gebruikt.
 • Gehoorapparaten en pacemakers mogen zonder beperkingen worden gebruikt.
 • Passagiers mogen medische draagbare elektronische apparaten (M-Ped's) dragen, zoals draagbare zuurstofconcentratoren (POC's), ventilatoren, zuig-units en ambulante infuuspompen. Deze M-Ped's mogen echter de afmetingen en gewichtslimieten van handbagage niet overschrijden.
  1. Passagiers die medische hulp en/of een speciale uitrusting nodig hebben om hun gezondheid tijdens de vlucht te behouden, dienen zich te houden aan de Algemene Vervoersvoorwaarden van EVA Air om ten minste 48 uur vóór de vlucht een medische verklaring aan te vragen en te verkrijgen.
  2. Let op: het is niet gegarandeerd dat elektrische voeding aan boord beschikbaar is of werkt op alle vluchten en voor elke stoel. In het geval er voeding nodig is voor uw draagbare elektronische apparaten, dient u voldoende volledig opgeladen batterijen mee te nemen (om het apparaat voor 150% van de verwachte maximale vliegduur van stroom te voorzien) die voldoen aan de voorschriften van de ICAO. Reservebatterijen moeten afzonderlijk worden beschermd om kortsluiting of beschadiging te voorkomen en mogen uitsluitend in handbagage worden vervoerd.
  3. EVA Air is niet aansprakelijk voor letsel of schade aan passagiers als gevolg van een poging van een passagier om de stroomvoorziening voor medische draagbare elektronische apparaten te gebruiken in het geval er een storing is in de stroomvoorziening aan boord of andere redenen in verband daarmee. Passagiers maken op eigen risico gebruik van de stroomvoorzieningen.
 • Overige voorschriften:
  1. Het gebruik van een persoonlijk apparaat voor spraakcommunicatie is verboden vanaf het sluiten van de deur totdat het vliegtuig is geland en de landingsbaan heeft vrijgemaakt. Alle apparaten moeten te allen tijde worden gedempt of met een headset worden gebruikt.
  2. De bemanning kan verzoeken om alle apparaten (met uitzondering van draagbare zuurstofconcentratoren die door het bedrijf zijn geaccepteerd) volledig uit te schakelen onder bepaalde omstandigheden, zoals bij landingen met slecht zicht of om interferentie met vliegtuigapparatuur te beperken.

veiligheid aan boord

Niet roken

In overeenstemming met de Taiwanese wet heeft EVA Air roken op alle vluchten verboden.

Alcoholische drankenservice

Het is passagiers niet toegestaan om hun eigen alcoholische dranken te nuttigen, ook niet die welke aan boord zijn gekocht. Alle passagiers kunnen genieten van onze gratis drankenservice. EVA Air behoudt zich het recht voor om het serveren van alcohol aan benevelde passagiers te weigeren.

Regelgeving inzake smadelijk en onhandelbaar gedrag van de Burgerluchtvaartwet: Artikel 119-2

Iedereen die aan boord van een vliegtuig in een toilet rookt, krijgt een boete van TWD 30.000 tot TWD 150.000 opgelegd.

Aan personen aan boord van een vliegtuig wordt een boete van TWD 10.000 tot TWD 50.000 opgelegd voor elk van de volgende zaken:

 • Niet-naleving van enige instructie die door de gezagvoerder is gegeven met het oog op het handhaven van de orde en veiligheid aan boord van het vliegtuig.
 • Het innemen van alcoholische dranken of medicijnen, wat leidt tot een verstoring aan boord van het vliegtuig.
 • Roken buiten het toilet aan boord van het vliegtuig.
 • Manipuleren van een rookmelder zonder toestemming of bedienen van andere veiligheidsvoorzieningen zonder geldige reden.

Opmerking: 2 en 3 zoals hierboven vermeld zullen door het Bureau van de Luchtvaartpolitie worden beboet.