直接跳至主頁面

Gratis bagage

Algemene informatie Ruimbagage Handbagage

Ingecheckte bagage

Voor de vliegveiligheid dient u op het volgende te letten wanneer u draagbare elektronische apparaten met lithiumbatterijen (waaronder medische apparatuur) hebt ingepakt in uw ruimbagage

 • Schakel de apparaten uit (zet ze niet in de stand-bymodus of vliegtuigmodus).
 • U dient ook te zorgen dat de apparaten niet onbedoeld kunnen worden geactiveerd en dat ze gedurende de gehele vlucht beschermd zijn tegen beschadiging.

Aan passagiers die zich niet houden aan de voorschriften kan er een strafmaatregel opgelegd worden door de lokale overheid.

Gratis ruimbagage

Het gewichtssysteem voor gratis ruimbagage op internationale routes en routes over de Straat van Taiwan van EVA Air/UNI Air en het stukssysteem voor routes over de Stille Oceaan naar/van de VS. en Canada worden hieronder beschreven.

De reisplannen, inclusief vluchten die worden uitgevoerd door EVA Air/UNI Air of door de Most Significant Carrier (MSC), worden uitsluitend door EVA Air/UNI Air vastgesteld en de informatie is van toepassing op de reisplannen die vermeld staan op het ticket. Voor reizen met afzonderlijke tickets is de gratis toegestane bagagevrijstelling zoals vermeld op elk ticket van toepassing.

Gewichtssysteem (niet geldig in landen die het Stukssysteem toepassen)

 • Royal Laurel / Premium Laurel / Business
  Up (C) / Standard (J) / Basic (D) : 40 kg
 • Premium Economy
  Up (K) / Standard (T/L) / Basic (P) : 35 kg
 • Economy - Up (B/Y) - 35 kg
 • Economy - Standard (Q/H/M) / Basic (V/W/S) - 30 kg
 • Economy - Discount (A) - 20 kg

*Een baby zonder recht op een aparte zitplaats (alle klassen) - 10 kg

Stukssysteem (naar/van de VS en Canada en landen in Zuid- en Centraal-Amerika)

 • Royal Laurel / Premium Laurel / Business
  Up (C) / Standard (J) / Basic (D):2 stuks, 32 kg per stuk
 • Premium Economy
  Up (K) / Standard (T/L) / Basic (P):2 stuks, 28 kg per stuk
 • Economy
  Up (B/Y) / Standard (Q/H/M) / Basic (V/W/S):2 stuks, 23 kg per stuk
 • Economy
  Discount (A): 1 stuk, 23 kg

*Een baby zonder recht op een aparte zitplaats (alle klassen) - 1 stuk met het gewicht van de toegestane hoeveelheid bagage als reistarief

Het totaal van de drie afmetingen van elk stuk bagage mag niet hoger zijn dan 158 cm.

Toegestane hoeveelheid bagage die per reisklasse van toepassing is wanneer andere tarieven dan in de tabel hierboven worden toegepast:

Gewichtssysteem (niet geldig in landen die het Stukssysteem toepassen)

 • Royal Laurel / Premium Laurel / Business:40 kg
 • Premium Economy - 35 kg
 • Economy - 30 kg

*Een baby zonder recht op een aparte zitplaats (alle klassen) - 10 kg

Stukssysteem (naar/van de VS en Canada en landen in Zuid- en Centraal-Amerika)

 • Royal Laurel / Premium Laurel / Business:2 stuks, elk stuk bagage mag niet meer wegen dan 32 kg
 • Premium Economy:2 stuks, elk stuk bagage mag niet meer wegen dan 28 kg
 • Economy:2 stuks, elk stuk bagage mag niet meer wegen dan 23 kg

*Een baby zonder recht op een aparte zitplaats (alle klassen) - 1 stuk met hetzelfde gewicht van de toegestane hoeveelheid bagage als in de reisklasse van een volwassene

Het totaal van de drie afmetingen van elk stuk bagage mag niet hoger zijn dan 158 cm

 • De hierboven vermelde gratis toegestane bagagevrijstellingen zijn van toepassing wanneer EVA Air/UNI Air tijdens de route geografisch gezien het langste of meest belangrijke traject uitvoert. Wanneer het reisplan interline-vluchten bevat, moet worden voldaan aan IATA Resolution 302 met betrekking tot bagagebepalingen.
 • Op specifieke vliegroutes en tariefsoorten waarvoor oorspronkelijk een aanvullende gratis toegestane bagagevrijstelling is vastgesteld, zal geen aanpassing worden toegepast.
 • Voor baby's die geen recht hebben op een zitplaats kan een volledig opvouwbare kinderwagen/wandelwagen, een draagmand of autostoeltje als bagage worden ingecheckt of als handbagage in de cabine worden geaccepteerd, afhankelijk van de beschikbaarheid van ruimte. Als de kinderwagen is gecontroleerd, dient u de accessoires van de kinderwagen te verwijderen om verlies te voorkomen.
 • De gratis toegestane bagagevrijstelling kan wijzigen als u uw reis onderbreekt of als u afzonderlijke tickets voor één reis hebt. Raadpleeg uw digitale ticket met daarin uw toegestane ruimbagage en de toegestane hoeveelheden van de vervoerder. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht.
 • Alle bagagestukken van meer dan 32 kg moeten opnieuw worden verpakt als ze kunnen worden gesplitst, om letsel bij bagageafhandelaren te voorkomen. Het voorschrift voor de gewichtslimiet heeft betrekking op een enkel item en heeft geen invloed op de bagagevrijstelling of de kosten voor overbagage van uw reis.
 • Klik hier voor informatie over de bagage bij UNI Air.

Extra toegestane hoeveelheid bagage voor leden met een Diamond/Gold/Silver lidmaatschapskaart van Infinity MileageLands en voor leden van andere Star Alliance-partners

Op gewicht (behalve in landen die het stukssysteem toepassen)

Diamond Card (erkend als Gold-status bij Star Alliance) - 20 kg

Gold Card (erkend als Gold-status bij Star Alliance) - 20 kg

*Silver Card (erkend als Silver-status bij Star Alliance) - 10 kg

Star Alliance Gold-leden met partnerluchtvaartmaatschappijen (anders dan EVA) - 20 kg

Star Alliance Silver-leden met partnerluchtvaartmaatschappijen (met uitzondering van EVA) - geen extra toegestane hoeveelheid bagage

*de extra toegestane hoeveelheid bagage geldt UITSLUITEND voor leden met een Silver Card van Infinity MileageLands die reizen met internationale vluchten uitgevoerd door EVA Air/UNI Air wanneer een vlucht met EVA Air/UNI Air is gereserveerd. Voor andere vervoerders is geen extra toegestane hoeveelheid bagage beschikbaar.

Per stuk (naar/van de VS en Canada en landen in Zuid- en Centraal-Amerika)

Diamond Card (erkend als Gold-status bij Star Alliance) - 1 stuk (23 kg)

Gold Card (erkend als Gold-status bij Star Alliance) - 1 stuk (23 kg)

*Silver Card (erkend als Silver-status bij Star Alliance) - 1 stuk (23 kg)

Star Alliance Gold-leden met partnerluchtvaartmaatschappijen (anders dan EVA) - 1 stuk (23 kg)

Star Alliance Silver-leden met partnerluchtvaartmaatschappijen (met uitzondering van EVA) - geen extra toegestane hoeveelheid bagage

*de extra toegestane hoeveelheid bagage geldt UITSLUITEND voor leden met een Silver Card van Infinity MileageLands die reizen met internationale vluchten uitgevoerd door EVA Air/UNI Air wanneer een vlucht met EVA Air/UNI Air is gereserveerd. Voor andere vervoerders is geen extra toegestane hoeveelheid bagage beschikbaar.

Wanneer Star Alliance Gold-leden interline-aansluitingen hebben met niet bij Star Alliance aangesloten luchtvaartmaatschappijen

Houd er rekening mee dat extra toegestane hoeveelheid bagage uitsluitend geldt voor bij Star Alliance aangesloten luchtvaartmaatschappijen. Als uw aansluitende vluchten worden uitgevoerd door luchtvaartmaatschappijen die niet zijn aangesloten bij Star Alliance, kan er mogelijk een toeslag voor overbagage op uw extra toegestane hoeveelheid bagage worden berekend. 

Reisschema's inclusief vluchten die worden uitgevoerd door andere luchtvaartmaatschappijen (aansluitende vluchten of code share-vluchten)

Overeenkomstig IATA Resolution 302 moet volgens een stapsgewijze procedure worden bepaald van welke vervoerder de regels gelden voor een interline-reis en waar, voor elk gedeelte waarvoor is ingecheckt:

 • Indien de gepubliceerde bagagebepalingen van alle deelnemende luchtvaartmaatschappijen hetzelfde zijn, zijn deze bepalingen van toepassing.
 • Indien een of meer gepubliceerde bagagebepalingen van de deelnemende luchtvaartmaatschappijen verschillen, gelden de gemeenschappelijke bepalingen en indien de bepalingen verschillen, zijn de gepubliceerde bagagebepalingen van de “Most significant Carrier” (MSC) van toepassing. Als het om een code share-vlucht gaat, dient de bepaling van de marketingluchtvaartmaatschappij te worden toegepast, tenzij die vervoerder een regel publiceert waarin wordt bepaald dat dat de uitvoerende luchtvaartmaatschappij is.
 • Als de MSC zijn bepalingen niet publiceert, dient de regel van de Incheck-vervoerder te worden toegepast.
 • Indien de Incheck-vervoerder zijn bepalingen niet publiceert, dienen de bepalingen van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij per sector te worden toegepast.

Enkele voorbeelden

Voorbeeld 1: Taipei-{BR}-Bangkok(tussenstop)-{XX}-Frankfurt(zonder tussenstop)-{YY}-Kopenhagen

In dit voorbeeld wordt de reis onderbroken door een tussenstop in Bangkok. Er zijn dus twee sectoren en elke sector heeft een uitvoerende Most Significant Carrier. Van Taipei naar Bangkok is EVA Air de uitvoerende Most Significant Carrier en dus zal op deze sector het bagagebeleid van EVA Air van toepassing zijn. Van Bangkok naar Frankfurt is vervoerder XX de uitvoerende Most Significant Carrier, omdat deze vervoerder het geografisch langere traject van Bangkok naar Frankfurt uitvoert. Het bagagebeleid van vervoerder XX is daarom van toepassing op de gehele sector van Bangkok naar Kopenhagen.

Voorbeeld 2: Sydney-{BB}-Brisbane(zonder tussenstop)-{CC}-Taipei (zonder tussenstop)-{BR}-Heathrow

In dit voorbeeld is er één uitvoerende Most Significant Carrier omdat er geen tussenstops zijn tijdens deze reis. EVA Air is de uitvoerende Most Significant Carrier, omdat Eva Air het geografisch langere traject van Taipei naar Londen uitvoert. Daarom is het bagagebeleid van EVA Air van toepassing op de reis van Sydney naar Londen.

Volgens hoofdstuk 399.87 in de voorwaarden van het Amerikaanse Ministerie van Vervoer (US DoT) moeten Amerikaanse en buitenlandse vervoerders voor passagiers die een ticket hebben met uiteindelijke locatie van herkomst of bestemming in de Verenigde Staten, de bagagevrijstelling en -kosten toepassen aan het begin van het reisplan van die passagier, voor zijn of haar gehele traject. Als het reisplan van een passagier bijvoorbeeld Houston-Los Angeles-Taipei is: met een vlucht van United Airlines van Houston naar Los Angeles en aansluitende vlucht van EVA Air van Los Angeles naar Taipei, dan moet het bagagebeleid van United Airlines gevolgd worden, ook voor de retourroute Taipei-Los Angeles-Houston.

In het geval van code share-vluchten die deel uitmaken van een reisplan met uiteindelijke locatie van herkomst of bestemming in de VS, moeten Amerikaanse en buitenlandse vervoerders de bagagevrijstelling en -kosten van de marketingluchtvaartmaatschappij toepassen voor het gehele reisplan, voor zover deze verschillen van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij. Als het reisplan van een passagier bijvoorbeeld Houston-Los Angeles-Taipei is, waarbij de 1e marketingluchtvaartmaatschappij EVA Air is van Houston naar Los Angeles, met aansluitende vlucht van EVA Air van Los Angeles naar Taipei, dan moet het bagagebeleid van EVA Air worden gevolgd, ook voor de retourroute Taipei-Los Angeles-Houston.

Dus als passagiers een ticket hebben met uiteindelijke locatie van herkomst of bestemming in de Verenigde Staten, dan wordt de gratis toegestane bagagevrijstelling voor het volledige reisplan toegepast volgens de uitzonderlijke regels van het Amerikaanse ministerie van Vervoer, en zoals bepaald door de eerste marketingluchtvaartmaatschappij. De eerste marketingluchtvaartmaatschappij heeft de mogelijkheid om de MSC-methode te gebruiken om te bepalen van welke vervoerder de regels voor de toegestane hoeveelheid bagage en kosten van toepassing zijn.

Met ingang van 1 april 2015 heeft de Canadian Transportation Agency internationale reizen van/naar Canada gedefinieerd als reizen waarbij de route meer dan één land bevat, en waarbij de locatie van herkomst, bestemming of de verste locatie van inchecken zich binnen Canada bevindt. Dit beleid volgt grotendeels dezelfde principes zoals die door het Amerikaanse Ministerie van Vervoer zijn vastgelegd. Het besluit van het Canadese Bureau is in overeenstemming met de voorwaarden van de bagagebepalingen van het Amerikaanse Ministerie van Vervoer, met als resultaat een geharmoniseerde Noord-Amerikaanse aanpak van de wijze waarop bagageregels moeten worden toegepast. Bovendien kan dit voorkomen dat passagiers te maken krijgen met verschillende bagagebeleidsregels en bagagetarieven, wat kan leiden tot onduidelijkheden en klachten.

Bij de vaststelling van de regels die van toepassing zijn, moeten de regels van de eerste marketingluchtvaartmaatschappij op de reis worden toegepast, op voorwaarde dat de eerste marketingluchtvaartmaatschappij is opgenomen in de lijst van CTA-vervoerders waarin de algemene regels voor tarieven van/naar Canada zijn geregistreerd. U kunt contact opnemen met uw reisorganisator, de website van onze interline-partner raadplegen of contact opnemen met een van de ticketkantoren van Eva Air voor meer informatie.

Restricties omtrent het doorlabelen van bagage

Als uw reisschema meer dan één vlucht met EVA Air/UNI Air of een van onze interline-partners in één ticket omvat. Zullen wij uw bagage doorlabelen naar de eindbestemming op het ticket zolang er minder dan 12 uur tussen de vluchten zit. Indien u meer dan 12 uur om het aansluitpunt verblijft dient u de bagage opnieuw te claimen en opnieuw en inchecken. Er kunnen extra bagage kosten in rekening worden gebracht.

Vanwege veiligheids voorschriften van overheden of andere restricties (bijvoorbeeld, wijziging van terminal) zou het kunnen voorkomen dat uw bagage niet volledig wordt geinterlined naar bepaalde punten in het land zelf maar alleen de gateway van het land. U zult zelf uw bagage moeten ophalen bij de gateway and zelf moeten inklaren bij de douane vervolgens dient u er zelf voor te zorgen dat uw bagage meegaat op de vlucht van de aansluitende luchtvaartmaatschappij. 

In het geval dat een passagier tijdens de reis beschikt over afzonderlijke tickets

Volgens de voorschriften van de IATA hoeven luchtvaartmaatschappijen geen incheckservice voor de eindbestemming van een passagier te verlenen wanneer hij/zij beschikt over afzonderlijke tickets. In het geval van 2 afzonderlijke tickets is er sprake van 2 afzonderlijke vervoerscontracten. Luchtvaartmaatschappijen hebben aangekondigd dat ze geen incheckservice voor bagage verlenen in het geval van afzonderlijke tickets. EVA Air zal uw bagage uitsluitend labelen voor de bestemming van het ticket/de tickets van EVA Air. Als u op de luchthaven aankomt, dient u uw bagage te claimen en naar de incheckbalie van de volgende vervoerder te gaan om opnieuw in te checken. Bedankt voor uw begrip.

Bij passagiers die afzonderlijke tickets hebben (het ene met bagagevrijstelling volgens het stukssysteem en het andere volgens het gewichtssysteem), moet de toegestane hoeveelheid bagage zoals vermeld op de tickets afzonderlijk worden toegepast.

Bagageregels voor code-sharepartners van EVA Air