Skip to Main Content

ส่วนลดพิเศษจากคู่สัญญา

CAESAR PARK HOTEL KENTING

  • ส่วนลดค่าห้องพัก 45%
  • ช่วงเวลายกเว้น : วันเสาร์ วันหยุดภาคฤดูร้อน วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดต่อเนื่อง วันตรุษจีน
  • เบอร์ติดต่อ : 08-886-1888
  • เว็บไซต์ : http://www.caesarpark.com.tw