直接跳至主頁面

สัตว์เลี้ยงเพื่อคอยให้ความช่วยเหลือ

สุนัขช่วยเหลือ

เราได้แก้ไขนโยบายการเดินทางของสัตว์ให้ความช่วยเหลือทางอารมณ์มื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2019 โปรดตรวจสอบนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนการเดินทางของคุณ

สุนัขช่วยเหลือที่ผ่านการฝึกมาอย่างเต็มที่และสุนัขให้ความช่วยเหลือทางอารมณ์/ทางกายภาพ สามารถโดยสารในห้องโดยสารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากเป็นไปตามข้อกำหนด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีใบรับรองจากสัตวแพทย์สำหรับทุกประเทศ/ทุกภูมิภาคในแผนการเดินทางของคุณ รวมถึงประเทศ/ภูมิภาคที่คุณจะต้องเปลี่ยนเครื่องด้วย 

ข้อกำหนด

 • สุนัขให้ความช่วยเหลือทางอารมณ์/ทางกายภาพ 1 ตัวต่อผู้โดยสาร 1 คน ต้องเป็นสุนัขอายุ 4 เดือนขึ้นไป
 • สุนัขต้องสะอาดและควบคุมพฤติกรรมได้ สัตว์ต้องมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในที่สาธารณะและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าของได้ ห้ามไม่ให้สัตว์วิ่งไปทั่วเครื่องบินหรืออาคารผู้โดยสารและ/หรือพื้นที่บริเวณประตูขึ้นลงเครื่อง
 • สุนัขต้องสามารถนอนในพื้นที่วางเท้า ใต้ที่นั่ง หรือบนตักของคุณได้พอดี
 • หากสุนัขอยู่ในกรง กรงสุนัขจะต้องสามารถวางใต้ที่นั่งด้านหน้าคุณโดยที่มีสุนัขอยู่ในกรงได้

สุนัขให้ความช่วยเหลือทางอารมณ์/ทางกายภาพจะไม่สามารถ:

 • นั่งอยู่บริเวณที่นั่งแถวทางออกได้
 • ยื่นตัวออกมา หรือขวางทางเดิน หรือบริเวณแถวที่นั่งได้
 • นั่งบนที่นั่งโดยสาร
 • กินอาหารจากโต๊ะวางถาดอาหาร

พฤติกรรมของสัตว์

สุนัขให้ความช่วยเหลือทางอารมณ์/ทางกายภาพจะต้องผ่านการฝึกให้มีพฤติกรรมเหมาะสมในที่สาธารณะและจะไม่ได้รับอนุญาตให้โดยสารในห้องโดยสาร หากแสดงออกถึงพฤติกรรมใดๆก็ตามที่เป็นการก่อกวน ซึ่งไม่สามารถแก้ไขหรือควบคุมได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • ส่งเสียงขู่คำราม
 • จะกัดหรือพยายามกัด
 • จะกระโดดหรือพุ่งใส่คน
 • ถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระในห้องโดยสาร อาคารโดยสารหรือพื้นที่บริเวณประตูขึ้นลงเครื่อง

สุนัขให้ความช่วยเหลือทางอารมณ์/ทางกายภาพต้องอยู่ในความควบคุมของคุณตลอดเวลาโดยการสวมสายจูงหรือสายรัด ผู้โดยสารต้องมีหน้ากากสำรองสำหรับสุนัข

หากพบพฤติกรรมดังกล่าว ไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใดระหว่างการเดินทางของคุณ และไม่ได้รับการแก้ไขหรือควบคุม สุนัขจะต้องเดินทางในฐานะสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องแทน โดยให้ถือตามข้อกำหนดทั้งหมดและค่าธรรมเนียมที่มีทีจะต้องชำระAVIH

ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เพื่อที่จะเดินทางพร้อมกับสุนัขให้ความช่วยเหลือทางอารมณ์/ทางกายภาพในห้องโดยสาร คุณจะต้องส่งแบบฟอร์มที่จำเป็นทั้งหมดไปยังฝ่ายความช่วยเหลือพิเศษอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อเอกสารได้รับการอนุมัติแล้ว 

สุนัขช่วยเหลือคือสุนัขที่ถูกฝึกมาให้ช่วยเหลือผู้โดยสารทุพพลภาพโดยมีหน้าที่หรือภาระที่ต้องปฏิบัติโดยเฉพาะ เราขอให้คุณติดต่อฝ่ายสำรองที่นั่งของเราอย่างน้อย 48 ชั่วโมงล่วงหน้าเพื่อการเตรียมการ 

หากคุณวางแผนที่จะเดินทางพร้อมกับสุนัขให้ความช่วยเหลือทางอารมณ์ คุณต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้อย่างน้อย 48 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเวลาออกเดินทาง: 

 • จดหมายจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพจิตที่ได้รับการรับรองที่บันทึกอยู่บนกระดาษที่มีหัวจดหมายซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปี 
 • จดหมายต้องระบุเป็นลายลักษณ์อักษรว่าผู้โดยสารอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เขียนจดหมายดังกล่าว 
 • ผู้โดยสารนั้นมีความทุพพลภาพทางจิตใจหรืออารมณ์ซึ่งสามารถพบได้ในคู่มือการวินิจฉัยและทางสถิติ (DSM)IV 
 • ผู้โดยสารจำเป็นต้องมีสุนัขร่วมเดินทางในระหว่างเที่ยวบิน และ/หรือที่จุดหมายปลายทาง
 • วันที่ ประเภท และขอบเขตอำนาจของใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพจิต 
หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดได้ สุนัขของคุณจะยังคงสามารถเดินทางในฐานะสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องได้ โดยให้ถือตามค่าธรรมเนียมที่มีอยู่ที่ต้องชำระทั้งหมด AVIH
 
สัตว์ให้ความช่วยเหลือทางอารมณ์ (สุนัข): ตามข้อกำหนดของกระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกา (14 CFR Part 382) EVA AIR ยอมรับคำขอเพื่อให้เดินทางกับสุนัขให้ความช่วยเหลือทางอารมณ์ในห้องโดยสาร 48 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเดินทางในเที่ยวบินที่ไปยังและออกจากสหรัฐอเมริกา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีใบรับรองจากสัตวแพทย์สำหรับทุกประเทศ/ทุกภูมิภาคในแผนการเดินทางของคุณแล้ว รวมถึงประเทศ/ภูมิภาคที่คุณจะต้องเปลี่ยนเครื่องด้วย 

โปรดทราบว่าสัตว์ให้ความช่วยเหลือทางอารมณ์อาจไม่เป็นที่ยอมรับในบางเส้นทางบินและจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในการขนส่งสัตว์เป็นสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง ดูนโยบายสัตว์เลี้ยง AVIH