Skip to Main Content

การเดินทางสีเขียว : การชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสายการบินอีวีเอแอร์

มีส่วนร่วมในการปกป้องโลกของเรา

Green Travel : EVA Air's Carbon Offset

ตั้งแต่ที่ EVA Air ก่อตั้งมา เรามีความมุ่งมั่นตามเจตนารมณ์ของ Evergreen Group: “ใส่ใจดูแลไต้หวันและหมั่นอุทิศเพื่อชุมชน” ด้วยปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโลกร้อนที่รุนแรงยิ่งขึ้น บริษัท ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านโลกตระหนักว่าทรัพยากรอันมีค่าของโลกนั้นไม่สามารถทดแทนได้ ด้วยการจัดตั้งและการแนะนำระบบการจัดการต่างๆ EVA Air ได้นำโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการดำเนินงานทุกด้านของเรา และหวังว่าลูกค้าของเราจะร่วมมือกับเราเพื่อปกป้องโลกอันสวยงาม

การเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: กิจกรรมชดเชยคาร์บอนของ EVA Air เป็นโครงการที่มุ่งเน้นเพื่อทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศและการพัฒนาที่เรียกว่า ClimateCare ทุกคนจะสามารถคำนวณการปล่อยคาร์บอนของตนได้ด้วยเครื่องคำนวณคาร์บอนของ EVA Air แล้วเลือกที่จะชดเชยตามความเหมาะสมด้วยการแก้ไขการเดินทางหรือการเงินของตน ด้วยการชดเชยการปล่อยคาร์บอนในการเดินทางของคุณ ลูกค้าจะสามารถบรรลุเป้าหมายของการเดินทางปราศจากคาร์บอนได้

สมัครสมาชิกแล้วพบกับข้อมูลเพิ่มเติม!