Skip to Main Content

แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

เที่ยวบินไป-กลับสหรัฐอเมริกา เที่ยวบินไป-กลับเกาหลี เที่ยวบินไป-กลับแคนาดา

แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับเที่ยวบินไปยัง/มาจากสหรัฐฯ

EVA จะจัดหาความต้องการขั้นพื้นฐานให้ผู้โดยสารระหว่างเหตุการณ์ผิดปกติของเที่ยวบิน เช่น การเปลี่ยนสนามบิน การยกเลิกเที่ยวบิน หรือกรณีความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้

สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ครอบคลุมอยู่ภายใต้แผนนี้ ที่เดินทางออกจาก หรือมายังสนามบินของสหรัฐฯ EVAจะไม่ยอมให้เครื่องบินจอดอยู่ในลานสนามบินที่สนามบินของสหรัฐฯ เป็นเวลานานกว่า 4 ชั่วโมงก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้โดยสารลงจากเครื่อง เว้นแต่: นักบินผู้ควบคุมเครื่องบินได้พิจารณาแล้วว่ามีเหตุผลด้านความปลอดภัยหรือความมั่นคงที่ทำให้ไม่สามารถย้ายเครื่องบินจากตำแหน่งที่จอดอยู่เพื่อให้ผู้โดยสารลงจากเครื่องได้ หรือผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศแจ้งให้นักบินผู้ควบคุมเครื่องบินว่าการย้อนกลับมาที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องหรือจุดลงจากเครื่องที่จุดอื่นเพื่อให้ผู้โดยสารลงจากเครื่องนั้น อาจขัดขวางการปฏิบัติการของสนามบินอย่างเห็นได้ชัด

สำนักงาน EVA ที่สนามบินแต่ละแห่งในสหรัฐฯมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ตอบรับเหตุการณ์ผิดปกติไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม เราให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเสมอกับเจ้าหน้าที่สนามบิน หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น เช่น สำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดน (CBP) และหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐอเมริกา (TSA) รวมถึงพันธมิตรที่ใช้รหัสร่วมของเรา เรารับรองว่าจะมีความสามารถในการจัดการอย่างเพียงพอ และมีผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลทั้งหมด รวมทั้งการสื่อสารกับฝ่ายปฏิบัติการการบินและลูกเรือประจำเที่ยวบินของเรา

เมื่อเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากสนามบินในสหรัฐฯหรือเดินทางมายังสนามบินในสหรัฐฯ มีเหตุให้เกิดกรณีล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้ ผู้โดยสารจะได้รับบริการของว่าง/อาหารและน้ำในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงหลังจากที่ได้ออกจากประตูทางออกขึ้นเครื่องหรือเมื่อเครื่องบินลงจอดแล้ว เว้นแต่นักบินผู้ควบคุมเครื่องบินจะเห็นควรว่าไม่ควรให้บริการดังกล่าวเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยและความมั่นคง นอกจากนี้ EVA ยังมีบริการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้โดยสารในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับความดูแลด้านการแพทย์อย่างเร่งด่วน ห้องสุขาในเครื่องบินจะพร้อมให้บริการอยู่เสมอ และเรายังมีบริการความช่วยเหลือพิเศษให้กับผู้โดยสารทุพพลภาพ

จะมีการประกาศให้ทราบทุก 30 นาทีที่อยู่บนเครื่อง ระหว่างที่เกิดกรณีความล่าช้าที่ทำให้ไม่สามารถออกจากเครื่องได้ สายการบินจะเริ่มประกาศให้ทราบภายในเวลาไม่เกิน 30 นาทีหลังจากถึงกำหนดเวลาเดินทางออก และจะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสที่ต้องลงจากเครื่องหากมี รวมถึงเหตุผลของความล่าช้าดังกล่าว

ผู้โดยสารจะได้รับคำแนะนำเมื่อมีโอกาสที่จะลงจากเครื่อง ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง หรือจุดลงจากเครื่องจุดอื่นเมื่อประตูเครืองเปิดออก หากมีโอกาสที่จะลงจากเครื่องบินได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ขัดขวางต่อการปฏิบัติการของสนามบิน เมื่อเครื่องบินพร้อมที่จะขึ้นบินอีกครั้ง และผู้โดยสารที่ได้ลงจากเครื่องไปแล้วไม่สามารถกลับมาขึ้นเครื่องได้ทันเวลา EVA มีสิทธิ์ที่จะนำเครื่องออกโดยไม่รอผู้โดยสารเหล่านั้น

Notes

คุณสามารถคลิกที่ลิงก์เพื่ออ่านสัญญาของการขนส่งของ EVA Air