Skip to Main Content

เดินทางกับทารกและเด็กเล็ก

การเดินทางพร้อมกับทารกหรือเด็กเล็ก

  • เมื่อเดินทาง ทารกและเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปีต้องมีผู้ใหญ่ร่วมเดินทางด้วย 
  • เด็กทารกอายุไม่เกิน 7 วันหลังจากกำเนิดจะยังแข็งแรงไม่พอสำหรับการเดินทางทางอากาศและจะไม่สามารถรับเป็นผู้โดยสารของเที่ยวบิน EVA ได้
  • ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เมื่อใดก็ตามที่ทารกหรือเด็กเล็ก 2 คนเดินทางพร้อมกับผู้ใหญ่ 1 คน เด็ก 1 คนต้องสามารถนั่งในที่นั่งโดยใช้ที่นั่งติดรถยนต์สำหรับเด็กที่ผ่านการรับรองแล้ว ชั้นรอยัลลอเรลจะไม่สามารถรองรับการใช้ระบบยึดเหนี่ยวในที่นั่งสำหรับเด็กได้ (ที่นั่งติดรถยนต์สำหรับเด็ก, CARES..)
  • เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2004 ทารกที่มีอายุครบ 2 ปีเต็มขณะเดินทางด้วยเที่ยวบินของ EVA Air จะต้องกำหนดให้มีที่นั่งของตนเองบนเที่ยวบินนั้น เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย และต้องชำระค่าโดยสารเป็นราคาโดยสารสำหรับเด็กสำหรับทุกเที่ยวบินที่บินหลังจากที่เด็กมีอายุครบ 2 ปีเต็มแล้ว
  • หากคุณต้องการสั่งอาหารและ/หรือผ้าอ้อมสำหรับเด็กทารก โปรดติดต่อสำนักงานสำรองที่นั่ง ณ เวลาที่คุณทำการจองบัตรโดยสารของคุณ เราจะให้ความช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่
  • เรามีเปลเด็กให้บริการบนเครื่องบิน EVA Air ทุกลำ แต่ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย จำเป็นต้องคำนึงถึงข้อจำกัดว่าด้วยเรื่องส่วนสูงและน้ำหนักของเด็กทารกด้วย โปรดแจ้งวันเกิด ส่วนสูง และน้ำหนักของทารกให้เราทราบเมื่อคุณทำการสำรองที่นั่ง
  • รายการเปลเด็กสำหรับทารก:

รายการเปลเด็กบนเครื่องบินของ EVA Air

เครื่องบินขนาดขีดจำกัด
เครื่องบินB777ขนาดยาว 70.8 ซม. x กว้าง 29.8 ซม. (สำหรับชั้นรอยัลลอเรลเท่านั้น)ขีดจำกัด14 กก.
เครื่องบินB777ขนาดยาว 77.8 ซม. x กว้าง 34.9 ซม.ขีดจำกัด16 กก.
เครื่องบินB787ขนาดยาว 70.8 ซม. x กว้าง 29.8 ซม.ขีดจำกัด14 กก.
เครื่องบินA332ขนาดยาว 76.8 ซม . x กว้าง 28.3 ซม. (สำหรับแถวที่นั่ง 20W เท่านั้น)ขีดจำกัด14 กก.
เครื่องบินA332ขนาดยาว 77.8 ซม. x กว้าง 34.9 ซม.ขีดจำกัด16 กก.
เครื่องบินA333ขนาดยาว 77.8 ซม. x กว้าง 34.9 ซม.ขีดจำกัด16 กก.
เครื่องบินA333ขนาดยาว 70.8 ซม. x กว้าง 29.8 ซม.ขีดจำกัด14 กก.
เครื่องบินA321ขนาดยาว 70.8 ซม. x กว้าง 29.8 ซม.ขีดจำกัด14 กก.