Skip to Main Content

ขอคืนไมล์

mxp

คืนไมล์ในทันทีสำหรับการเดินทางครั้งต่อไปของคุณ!

เพิ่มมูลค่าให้กับไมล์ของคุณเต็มที่ 

นำไมล์ที่หมดอายุแล้วกลับมาสะสมใหม่!

ข้อกำหนดและการใช้ไมล์สะสม

 1. ซื้อไมล์คืนได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่หมดอายุ ไมล์ในบัญชีสมาชิกของคุณที่หมดอายุก่อนจะได้คืนก่อน 
 2. จะขอคืนได้เฉพาะส่วนที่เป็นไมล์ของสมาชิกเอง 
 3. ไมล์ที่ขอคืนจะมีอายุ 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อ 
 4. ราคาซื้อ: 1,000 ไมล์ = USD10 จำนวนไมล์ที่ขอคืนต้องเป็นจำนวนเท่ากับทุก 1,000 ไมล์ 
 5. สามารถขอคืนไมล์ได้สูงสุด 150,000 ไมล์ต่อปีปฏิทิน ต่อหนึ่งหมายเลขบัตรสมาชิก 
 6. กำหนดให้แลกรับรางวัลบัตรโดยสาร หรืออัปเกรดที่นั่งโดยสารในเที่ยวบินระหว่างประเทศของ EVA Air/UNI Air หรือเที่ยวบินของพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์เท่านั้น
  1. รางวัลบัตรโดยสาร
   • เที่ยวบินระหว่างประเทศของ EVA Air/UNI Air
    ไม่ว่าที่นั่งของคุณจะได้รับการยืนยันหรือไม่ก็ตาม
    คุณควรออกรางวัลบัตรโดยสารขณะที่ไมล์สะสมของคุณยังไม่หมดอายุและภายในกำหนดวันที่ให้ออกบัตรโดยสาร
   • เที่ยวบินของพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์
    ต้องได้รับการยืนยันที่นั่งก่อนออกบัตรโดยสาร ไม่อนุญาตให้รอคิวที่นั่งที่สนามบิน
    คุณควรออกรางวัลบัตรโดยสารขณะที่ไมล์สะสมของคุณยังไม่หมดอายุและภายในกำหนดวันที่ให้ออกบัตรโดยสาร
  2. อัปเกรดที่นั่งโดยสาร
   ทันทีที่คุณได้รับการยืนยันที่นั่งอัปเกรด
   ระบบจะหักไมล์สะสมของคุณที่ยังไม่หมดอายุนับถึงวันเดินทางออกโดยอัตโนมัติ
 7. ไมล์ที่ขอคืนไม่สามารถนำมาใช้เพื่อต่ออายุสมาชิกภาพหรืออัปเกรดสถานะของสมาชิก 
 8. ไมล์ที่ขอคืนไม่สามารถนำมาใช้รวมกับไมล์ที่ได้รับโอนมาจากสมาชิกท่านอื่น 
 9. ไมล์ที่ขอคืนไม่สามารถขายให้ผู้อื่นได้ 
 10. ในการหักไมล์ ยอดไมล์สะสมใดในบัญชีสมาชิกของคุณที่ใกล้ถึงวันหมดอายุก่อน จะถูกหักออกก่อน

ข้อตกลงพิเศษ

 1. เมื่อคลิกที่ “ขอคืนไมล์” คุณจะออกจากเว็บไซต์ของ EVA (www.evaair.com) และถูกย้ายจากเว็บไซต์ของ EVA ไปที่แพลตฟอร์ม Points ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 และดูแลโดย Points.com Inc. ในการทำธุรกรรมทั้งหมดจะดำเนินการโดย Points.com Inc. รวมถึงในขั้นตอนของการชำระเงิน ซึ่งจะเรียกเก็บและดำเนินการโดย Points.com Inc. เช่นกัน ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับขอคืนไมล์นี้ หลังจากที่ได้ซื้อไมล์สะสมไปแล้วจะไม่สามารถขอคืนเงินได้
 2. แพลตฟอร์ม Points จะถูกกำกับดูแลโดย Points.com Inc. EVA Air และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริการ หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่เสนอให้โดย Points.com Inc. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Points.com Inc. จะถูกนำมาอ้างถึงเมื่อมีการทำธุรกรรมและดำเนินการชำระเงินดังกล่าว
 3. EVA Air ขอแนะนำอย่างยิ่งให้สมาชิก “Infinity MileageLands” ได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข ในการใช้แพลตฟอร์ม Points สมาชิก “Infinity MileageLands” ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นมาโดย Points.com Inc. ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์ม Points รวมถึงการชำระเงินทุกจำนวนเมื่อครบกำหนดและจะปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับทั้งหมดว่าด้วยเรื่องการใช้แพลตฟอร์ม GST/HST/QST จะถูกเรียกเก็บจากผู้ที่อาศัยอยู่ในแคนาดา 
 4. สมาชิกจะสามารถขอคืนไมล์ด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น ไม่รับชำระเป็นเงินสด ในปัจจุบันสกุลเงินที่ใช้ในการชำระเงินจะเป็นสกุลเงิน USD หรือ TWD เท่านั้น สมาชิกจำเป็นต้องล็อกอินเข้าไปที่บัญชีสมาชิก “Infinity MileageLands” บนเว็บไซต์ www.evaair.com ของตนเองก่อนที่จะย้ายไปที่แพลตฟอร์ม Points เพื่อที่จะทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ 
 5. ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการของสถาบันผู้ออกบัตรเครดิตหรือธนาคารจะรับผิดชอบโดยสมาชิก หากมีคำถาม โปรดปรึกษาธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตของคุณ 
 6. อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆเพิ่มเติม ถูกกำหนดขึ้นทั้งหมดโดยผู้ออกให้ซึ่งวิธีการในการชำระเงินของคุณ และไม่ใช่โดย Points หรือ EVA หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนหรือค่าธรรมเนียมเหล่านี้ที่มีอยู่ในการทำธุรกรรมของคุณ โปรดติดต่อธนาคารของคุณ 
 7. ในการขอคืนไมล์ คุณรับรู้ว่าคุณได้อ่านเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องนี้ด้วยความระมัดระวังและตกลงที่จะมีสัญญาผูกมัดโดยเงื่อนไขนั้น EVA Air อาจจะมีการแก้ไขกฎเกณฑ์เป็นครั้งคราวและประกาศให้ทราบบนเว็บไซต์ ธุรกรรมที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยก่อนการแก้ไขจะไม่มีผลกระทบ 
 8. นอกเหนือจากข้อกำหนดของกฎเกณฑ์แล้ว กฎสำหรับ “การสะสมไมล์/การแลกไมล์สะสม” ของ Infinity MileageLands ยังใช้สำหรับไมล์สะสมที่ขอคืนด้วยเช่นกัน หากกฎเกณฑ์ใด ๆ ในที่นี้ไม่สอดคล้องหรือขัดแย้งกับกฎใน “การสะสมไมล์/การแลกไมล์สะสม” ของ Infinity MileageLands ให้ถือข้อกำหนดในที่นี้เป็นหลัก

ตัวอย่างของการขอคืนไมล์

 1. ในหนึ่งบัญชีสมาชิกมี 13,500 ไมล์ที่หมดอายุในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา และได้ขอคืนไมล์เป็นจำนวน 2,000 ไมล์เมื่อ 15 ก.ย. 66 จำนวนไมล์ 1,500 ไมล์ที่หมดอายุไปเมื่อ มี.ค. 66 และอีก 500 ไมล์ที่หมดอายุใน เม.ย. 66 จะถูกคืนเข้าบัญชีสมาชิกและมีวันหมดอายุใหม่เป็น 30 ก.ย. 67
  ใช้ได้ถึงชนิดไมล์เดิมที่หมดอายุไมล์ที่ขอคืนไมล์คงเหลือที่สามารถขอคืนได้
  ใช้ได้ถึง 2023/03ชนิด ไมล์ที่ขอคืนของสมาชิกไมล์เดิมที่หมดอายุ 1500ไมล์ที่ขอคืน 1500ไมล์คงเหลือที่สามารถขอคืนได้ 0
  ใช้ได้ถึง 2023/04ชนิด ไมล์ที่สะสมได้ของสมาชิกไมล์เดิมที่หมดอายุ 2000ไมล์ที่ขอคืน 500ไมล์คงเหลือที่สามารถขอคืนได้ 1500
  ใช้ได้ถึง 2023/05ชนิด ไมล์ที่สะสมได้ของสมาชิกไมล์เดิมที่หมดอายุ 3000ไมล์ที่ขอคืน 0ไมล์คงเหลือที่สามารถขอคืนได้ 3000
  ใช้ได้ถึง 2023/06ชนิด ไมล์ที่สะสมได้ของสมาชิกไมล์เดิมที่หมดอายุ 2000ไมล์ที่ขอคืน 0ไมล์คงเหลือที่สามารถขอคืนได้ 2000
  ใช้ได้ถึง 2023/07ชนิด ไมล์ที่ซื้อของสมาชิกไมล์เดิมที่หมดอายุ 2000ไมล์ที่ขอคืน 0ไมล์คงเหลือที่สามารถขอคืนได้ 2000
  ใช้ได้ถึง 2023/07ชนิด ไมล์ที่สะสมได้ของสมาชิกไมล์เดิมที่หมดอายุ 3000ไมล์ที่ขอคืน 0ไมล์คงเหลือที่สามารถขอคืนได้ 3000
  หมายเหตุ: ในหนึ่งปีปฏิทินสมาชิกสามารถขอคืนไมล์ได้สูงสุด 150,000 ไมล์
  ไมล์คงเหลือที่สามารถขอคืนได้จะเป็น 11,000 ไมล์
 2. ในหนึ่งบัญชีสมาชิกมี 160,000 ไมล์ที่หมดอายุในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา และได้ขอคืนไมล์เป็นจำนวน 110,000 ไมล์เมื่อ 15 ก.ย. 66 จำนวนไมล์คงเหลือเป็น 50,000 ไมล์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากจำนวนไมล์ที่จะขอคืนได้สูงสุดในหนึ่งปีปฏิทินเป็น 150,000 ไมล์ ดังนั้นไมล์คงเหลือที่สามารถขอคืนได้จะเป็น 40,000 ไมล์เท่านั้น
 3. ใช้ได้ถึงชนิดไมล์เดิมที่หมดอายุไมล์ที่ขอคืนไมล์คงเหลือที่สามารถขอคืนได้
  ใช้ได้ถึง 2023/03ชนิด ไมล์ที่ขอคืนของสมาชิกไมล์เดิมที่หมดอายุ 10000ไมล์ที่ขอคืน 10000ไมล์คงเหลือที่สามารถขอคืนได้ 0
  ใช้ได้ถึง 2023/04ชนิด ไมล์ที่สะสมได้ของสมาชิกไมล์เดิมที่หมดอายุ 20000ไมล์ที่ขอคืน 20000ไมล์คงเหลือที่สามารถขอคืนได้ 0
  ใช้ได้ถึง 2023/05ชนิด ไมล์ที่สะสมได้ของสมาชิกไมล์เดิมที่หมดอายุ 30000ไมล์ที่ขอคืน 30000ไมล์คงเหลือที่สามารถขอคืนได้ 0
  ใช้ได้ถึง 2023/06ชนิด ไมล์ที่สะสมได้ของสมาชิกไมล์เดิมที่หมดอายุ 20000ไมล์ที่ขอคืน 20000ไมล์คงเหลือที่สามารถขอคืนได้ 0
  ใช้ได้ถึง 2023/07ชนิด ไมล์ที่ซื้อของสมาชิกไมล์เดิมที่หมดอายุ 30000ไมล์ที่ขอคืน 30000ไมล์คงเหลือที่สามารถขอคืนได้ 0
  ใช้ได้ถึง 2023/07ชนิด ไมล์ที่สะสมได้ของสมาชิกไมล์เดิมที่หมดอายุ 50000ไมล์ที่ขอคืน 0ไมล์คงเหลือที่สามารถขอคืนได้ 50000
  หมายเหตุ: ในหนึ่งปีปฏิทินสมาชิกสามารถขอคืนไมล์ได้สูงสุด 150,000 ไมล์
  ไมล์คงเหลือที่สามารถขอคืนได้จะเป็น 40,000 ไมล์