Skip to Main Content

รถไฟความเร็วสูงไต้หวัน

ขอต้อนรับสู่บริการซื้อตั๋วรถไฟความเร็วสูงในไต้หวัน โดย EVA Air และ Taiwan High-Speed Rail ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศของ EVA Air และ UNI Air สามารถซื้อตั๋วรถไฟความเร็วสูงของไต้หวันได้ในราคาลดพิเศษภายในช่วงเวลาที่กำหนด โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างและอ่านคำแนะนำต่อไปนี้

บริการรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน ซื้อทันที จัดการการเดินทาง

THSR-การจอง

ซื้อทันที – ข้อเสนอพิเศษเกี่ยวกับบัตรโดยสารรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน

เพียงคลิกที่ปุ่มด้านล่างหากคุณมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดบัตรโดยสาร

THSR-การจัดการ

การซื้อรถไฟความเร็วสูงไต้หวันเพิ่มเติม—จัดการการเดินทางของคุณ

ผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารรถไฟความเร็วสูงไต้หวันผ่านเว็บไซต์ของเราจะสามารถดูบันทึกการจองทั้งหมด หรือขอคืนเงินได้ที่เว็บเพจ “การซื้อรถไฟความเร็วสูงไต้หวันเพิ่มเติม—จัดการการเดินทางของคุณ”

การสำรองที่นั่ง

 1. บริการซื้อเพิ่มเติมของรถไฟความเร็วสูงไต้หวันนั้นมีให้เฉพาะผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศของ EVA Air หรือ UNI Air ต้องมีการออกบัตรโดยสารแล้วและต้องเป็นบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้จึงจะถือว่าเข้าเกณฑ์ โปรดรอ 1 วันหลังการออกบัตรโดยสารจนกว่าจะสามารถใช้บริการนี้ได้
 2. ตั้งแต่ 4 มกราคม 2564: สามารถซื้อบัตรโดยสารได้ตั้งแต่ 29 วันจนถึง 1 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง (หากมีการเปลี่ยนแปลงช่วงระยะเวลาที่เปิดให้ซื้อเนื่องจากเหตุสุดวิสัย THSRC จะประกาศให้ทราบเพิ่มเติม)
 3. ผู้โดยสารจะสามารถซื้อบัตรโดยสารรถไฟ THSR จากสถานีต้นทางและปลายทาง ตัวอย่าง เช่น ถ้าเที่ยวบินของคุณออกเดินทางจากไต้หวัน และเที่ยวบินขากลับของคุณนำคุณกลับสู่สนามบินนานาชาติเถาหยวน ไต้หวัน คุณจะมีสิทธิ์ซื้อบัตรโดยสารรถไฟความเร็วสูงไต้หวันล่วงหน้าจาก/ถึงสถานีเถาหยวน
 4. โปรดเผื่อเวลาให้เพียงพอสำหรับการโดยสารรถไฟทั้งเมื่อเดินทางมาที่/ออกเดินทางจากสถานี THSR และเปลี่ยนไปยังเที่ยวบิน EVA Air/UNI Air (โปรดทราบ: เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิด 60 นาทีก่อนออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเถาหยวน ไต้หวัน)
  • เราแนะนำให้คุณเผื่อเวลาอย่างน้อย 2.5 ชั่วโมงสำหรับการเปลี่ยนไปยังเที่ยวบินที่เดินทางออกจากไต้หวัน
  • เรายังแนะนำให้คุณเผื่อเวลาอย่างน้อย 2.5 ชั่วโมงสำหรับการเปลี่ยนไปยังเที่ยวบินจากต่างประเทศมายังไต้หวัน
 5. ระบบอนุญาตให้ผู้โดยสารซื้อบัตรโดยสารแบบเที่ยวเดียวเท่านั้น สำหรับบัตรโดยสารไปกลับ ผู้โดยสารต้องจองส่วนเดินทางกลับแยกจากกัน และมีหมายเลขอ้างอิงการจองที่ต่างกัน 2 หมายเลข ผู้โดยสารสามารถซื้อบัตรโดยสารเที่ยวเดียว หรือบัตรโดยสารไปกลับตราบใดที่บัตรโดยสารอยู่ในสถานะพร้อมจำหน่าย และจองภายใน 29 วันก่อนกำหนดออกเดินทาง
 6. ซื้อบัตรโดยสารเที่ยวเดียวได้สูงสุด 10 ใบ ผู้โดยสารต้องมีแผนการเดินทางเที่ยวบินเดียวกันเพื่อที่จะมีสิทธิ์สั่งจองบัตรโดยสารรถไฟภายใต้การทำธุรกรรมครั้งเดียวกัน สำหรับการจองที่ทำภายใต้การทำธุรกรรมครั้งเดียวกัน ผู้โดยสารไม่จำเป็นต้องเดินทางด้วยกันบนรถไฟขบวนเดียวกัน พวกเขายังสามารถเลือกเดินทางกับผู้ร่วมเดินทางคนอื่นได้ โปรดทราบ: การจองแยกกันอาจทำให้ผู้โดยสารได้ที่นั่งแยกกัน
 7. โปรแกรมการซื้อรถไฟความเร็วสูงไต้หวันเพิ่มเติมจะมีเฉพาะราคาที่กำหนดเท่านั้น มีการปรับค่าโดยสารมาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2017 อิงตามค่าโดยสารปัจจุบัน ผู้โดยสารจะได้รับส่วนลด 20% สำหรับชั้นมาตรฐาน หรือส่วนลด 15% สำหรับชั้นธุรกิจ ราคาขายที่แท้จริงจะเป็นไปตามค่าโดยสารที่ระบุเมื่อทำการซื้อ * โปรดทราบ: ตามกฎหมายแล้ว รถไฟความเร็วสูงไต้หวันจำหน่ายบัตรโดยสารครึ่งราคาแก่เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พลเมืองชาวไต้หวันอายุสูงกว่า 65 และผู้โดยสารทุพพลภาพ แนะนำให้ผู้โดยสารซื้อบัตรโดยสารสัมปทานผ่านช่องทางการจำหน่ายบัตรโดยสารของรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเด็กที่ร่วมเดินทางโดยไม่มีบัตรโดยสาร โปรดดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน
 8. ผู้โดยสารต้องใส่หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวเมื่อซื้อบัตรโดยสารของรถไฟความเร็วสูงไต้หวันเพื่อยืนยันตัวตนรับบัตรโดยสาร (ในกรณีมีผู้โดยสารเดินทางด้วยกันมากกว่า 2 คน โปรดใส่หมายเลขหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวของผู้เดินทางคนใดคนหนึ่ง สำหรับผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ถือหนังสือเดินทางที่ไม่ใช้เลขอารบิก โปรดใส่วันเกิดในรูปแบบ “ปปปปดดวว” ตัวอย่าง เช่น หากวันเกิดคือวันที่ 1 กรกฎาคม 1991 โปรดใส่ “19910701”
 9. ผู้โดยสารต้องใส่ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องเมื่อซื้อบัตรโดยสารรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน เมื่อทำการจองแล้ว ระบบจะส่งการยืนยันโดยอัตโนมัติไปยังที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้เพื่อระบุหมายเลขการจอง และแผนการเดินทาง
 10. บัตรโดยสารรถไฟความเร็วสูงไต้หวันจะคิดเป็นดอลลาร์ไต้หวัน
 11. เพื่อปกป้องสิทธิ์ของผู้ถือบัตรเครดิต จะรับเฉพาะบัตร VISA, Master Card และ JCB ที่รักษาความปลอดภัยแบบ 3D เท่านั้น เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลบัตรเครดิต ผู้โดยสารต้องใส่หมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุ นอกจากนี้ ยังต้องใส่ Security Code และ 3D Secure Code อีกด้วย ระบบไม่มีบริการการนำ 3D Secure Code มาใช้ ผู้โดยสารที่ต้องการใช้ 3D Secure Code โปรดติดต่อผู้ออกบัตรเครดิตของคุณ
 12. เมื่อจองเสร็จแล้ว ระบบของรถไฟความเร็วสูงไต้หวันจะสร้างรหัสอ้างอิง โปรดบันทึกรหัสอ้างอิงไว้เพราะต้องใช้เพื่อรับบัตรโดยสาร แนะนำให้เก็บหมายเลขอ้างอิงการจองไว้ให้ดี และพิมพ์การยืนยันหลังจากทำการจองแล้ว
 13. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรโดยสาร โปรดดูที่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ของรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน

การรับบัตรโดยสารของรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน

 1. หลังจองเสร็จแล้ว ผู้โดยสารต้องรับบัตรโดยสารจากเครื่องให้บริการอัตโนมัติ หรือเคาน์เตอร์บัตรโดยสารที่สถานีรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน โปรดระบุหมายเลขอ้างอิงการจองของรถไฟความเร็วสูงไต้หวันและหมายเลขหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวของผู้รับสิทธิ์แทน (ข้อมูลที่ให้ไว้เมื่อจองบัตรโดยสารรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน)
 2. ผู้โดยสารสามารถรับบัตรโดยสารได้ที่ร้านสะดวกซื้อ (7-11, Family Mart, Hi-Life, และ OK) จะมีการคิดค่าธรรมเนียม TWD 10 ต่อบัตรโดยสาร (ค่าธรรมเนียม TWD 20 สำหรับบัตรโดยสารไปกลับ)
 3. ผู้โดยสารยังจะสามารถรับบัตรโดยสารผ่านทางแอปพลิเคชัน T Express บนมือถือได้เช่นกัน
 4. ผู้โดยสารต้องศึกษาตารางเดินรถไฟ และรับบัตรโดยสารก่อนการเดินทาง จะไม่สามารถขอคืนเงินบัตรโดยสารได้ หากผู้โดยสารไม่มารับบัตรโดยสารตามเวลา และตกรถ
 5. หากคุณลืมข้อมูลที่ต้องใช้ในการรับบัตรโดยสาร โปรดไปที่เว็บไซต์ “การซื้อรถไฟความเร็วสูงไต้หวันเพิ่มเติม—จัดการการเดินทางของคุณ” ของเรา หรือติดต่อ สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารประจำท้องถิ่นของคุณ โปรดระบุชื่อของคุณเป็นภาษาอังกฤษและหมายเลขบัตรโดยสารเครื่องบิน แล้วเจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยคุณค้นหาบันทึกการจองรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน

บันทึกการจองการซื้อรถไฟความเร็วสูงไต้หวันเพิ่มเติม—จัดการการเดินทางของคุณ

 1. ผู้โดยสารสามารถดูข้อมูลการจองทั้งหมดบนเว็บ “การซื้อรถไฟความเร็วสูงไต้หวันเพิ่มเติม—จัดการการเดินทางของคุณ” ของเรา
 2. สามารถขอคืนเงินได้ที่ “การซื้อรถไฟความเร็วสูงไต้หวันเพิ่มเติม—จัดการการเดินทางของคุณ
 3. ผู้โดยสารสามารถระบุหมายเลขอ้างอิงการจองของรถไฟความเร็วสูงไต้หวันและหมายเลขหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวของผู้รับสิทธิ์แทน (ข้อมูลที่ให้ไว้เมื่อจองบัตรโดยสารรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน) หรือชื่อเป็นภาษาอังกฤษและหมายเลขบัตรโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศ EVA Air/UNI Air เพื่อตรวจสอบการจอง
 4. หากคุณลืมหมายเลขอ้างอิงการจองของรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน โปรดติดต่อ สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารประจำท้องถิ่นของคุณ โปรดระบุชื่อของคุณเป็นภาษาอังกฤษและหมายเลขบัตรโดยสารเครื่องบิน แล้วเจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยคุณค้นหาบันทึกการจองรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน

คืนเงินบัตรโดยสารรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน

 1. ก่อนรับบัตรโดยสาร
  1. ผู้โดยสารที่ต้องการคืนเงินค่าบัตรโดยสาร โปรดไปที่เว็บไซต์ “การซื้อรถไฟความเร็วสูงไต้หวันเพิ่มเติม—จัดการการเดินทางของคุณ” ของเรา และทำเรื่องขอคืนเงิน 30 นาทีก่อนเวลากำหนดออกเดินทาง (ตามระเบียบของรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน โปรดทราบว่า: จะไม่รับเรื่องขอคืนเงินเมื่อเหลือเวลาไม่ถึง 30 นาทีก่อนเวลากำหนดออกเดินทาง)
  2. หลังทำเรื่องขอคืนเงินแล้ว จะคืนเงินค่าบัตรโดยสารไปยังบัตรเครดิตที่ใช้ในการจอง (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
 2. หลังจากได้รับบัตร
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนเงิน โปรดอ้างถึง เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน โปรดทราบว่าหลังได้รับบัตรและคืนเงินบัตรโดยสารแล้ว ผู้โดยสารจะไม่ได้รับส่วนลดของรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน

เปลี่ยนเวลารถไฟ

 1. ก่อนรับบัตรโดยสาร
  1. เว็บไซต์นี้ไม่มีฟังก์ชันการเปลี่ยนเวลารถไฟ
  2. ผู้โดยสารที่ต้องการเปลี่ยนเวลาเดินทาง โปรดทำเรื่องขอคืนเงินที่ “บริการซื้อเพิ่มเติมของรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน—จัดการการเดินทางของคุณ” ของเรา และทำเรื่องขอคืนเงิน 30 นาทีก่อนเวลากำหนดออกเดินทาง หลังจากนั้น ให้ใช้หมายเลขบัตรโดยสารเที่ยวบินเดิมของ EVA Air หรือ UNI Air เพื่อที่จะจองและซื้อบัตรโดยสารรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (ต้องมีสถานะบัตรโดยสาร)
 2. หลังรับบัตรโดยสาร
  1. โปรดอ้างถึง เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเปลี่ยนเวลารถไฟหลังจากรับบัตรโดยสารแล้ว
  2. เมื่อออกบัตรโดยสารแล้ว ผู้โดยสารที่ต้องการเปลี่ยนเวลาการเดินทางต้องทำเรื่อง 30 นาทีก่อนกำหนดออกเดินทางที่เคาน์เตอร์บัตรโดยสาร ที่สถานีรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเวลารถไฟได้เพียง 1 ครั้ง นอกจากนี้ ผู้โดยสารไม่สามารถเปลี่ยนจุดออกเดินทาง/เดินทางถึง และห้องโดยสารรถไฟ โปรดทราบ: ผู้โดยสารต้องศึกษาตารางเวลา และรับบัตรโดยสารก่อนการเดินทาง ไม่สามารถขอคืนเงินบัตรโดยสาร และการจองจะไม่ถูกยกเลิก หากผู้โดยสารไม่สามารถเปลี่ยนบัตรโดยสารได้ทันเวลา และไม่มีสิทธิ์เดินทางอีกต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

 1. ผู้โดยสารที่เดินทางกับรถไฟความเร็วสูงไต้หวันจะไม่มีสิทธิ์สะสมคะแนน EVA Air Infinity MileageLands
 2. ผู้โดยสารที่ใช้บัตรโดยสารพิเศษหรือบัตรโดยสารลดราคา แต่ไม่สามารถยืนยันสิทธิ์ของตน หรือผู้ที่เปลี่ยนไปโดยสารบนชั้นโดยสารที่สูงขึ้นจะต้องจ่ายส่วนต่างค่าโดยสาร อาจคิดส่วนต่างค่าโดยสารเพิ่ม 50% ตาม Passenger Transportation Contract
 3. ในกรณีที่เกิดความขัดข้อง จะประกาศให้ทราบบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน เช่นเดียวกับที่สถานีรถไฟ EVA Air ไม่รับผิดชอบในการอัปเดตเว็บไซต์
 4. หลังจากผู้โดยสารซื้อบัตรโดยสาร หรือเสร็จสิ้นการเดินทางแล้ว จะสามารถนำ “ใบรับรองการออกบัตรโดยสาร หรือใบรับรองบนเครื่อง” ด้วยการแสดงใบเสร็จบัตรโดยสารที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร หรือเคาน์เตอร์บริการข้อมูลที่สถานีรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน ผู้โดยสารสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว ผู้โดยสารควรคืนใบรับรองการออกบัตรโดยสาร เมื่อทำเรื่องเปลี่ยนใดๆ หรือขอคืนเงิน

Notes

 1. การจองบัตรโดยสารของรถไฟความเร็วสูงไต้หวันล่วงหน้า และคำถามเกี่ยวกับการจอง เราอยากเตือนคุณว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อตารางเดินรถระหว่างช่วงวันหยุด จะประกาศให้ทราบที่สถานีรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน และเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
 2. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2017 ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศ EVA Air และ UNI Air จะสามารถซื้อบัตรโดยสารรถไฟความเร็วสูงไต้หวันตามอัตราส่วนลดต่อไปนี้: ส่วนลด 20% สำหรับชั้นมาตรฐาน หรือ 15% สำหรับชั้นธุรกิจ
 3. ตามระเบียบของรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน ผู้โดยสารที่ต้องการได้รับผลประโยชน์จากบัตรโดยสารเที่ยวบินและรถไฟร่วม ต้องทำการจองกับ EVA Air หรือ UNI Air แล้วรับหมายเลขการจองและหมายเลขบัตรล่วงหน้า (ต้องมีสถานะบัตรโดยสาร) ผู้โดยสารต้องใส่ชื่อและหมายเลขบัตรโดยสารที่เว็บไซต์ EVA Air ระบบการซื้อรถไฟความเร็วสูงไต้หวันเพิ่มเติมจะเสนอให้ผู้โดยสารสามารถจองที่นั่งได้ 3 วันก่อนวันกำหนดออกเดินทาง (รวมวันที่ดังกล่าว) หรือ 3 วันหลังจากเดินทางถึงที่หมาย (รวมวันที่ดังกล่าว) ใช้กฎเหมือนเดิมสำหรับการรับบัตรโดยสารและการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน โปรดทราบ: ผู้โดยสารต้องศึกษาตารางเวลา และรับบัตรโดยสารก่อนการเดินทาง จะไม่สามารถขอคืนเงินบัตรโดยสารได้ หากผู้โดยสารไม่มารับบัตรโดยสารตามเวลา และตกรถ
 4. จะมีส่วนลดการซื้อบัตรโดยสาร THSR เมื่อทำการชำระเงินบนเว็บไซต์นี้ ที่นั่งรถไฟมีจำกัด โปรดอ้างถึงประกาศบนเว็บไซต์ THSR สำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ EVA Air จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารไม่สามารถซื้อบัตรโดยสารบนเว็บไซต์ หรือไม่สามารถซื้อบัตรโดยสารรถไฟขบวนที่ต้องการได้เนื่องจากความผิดพลาดของระบบจำหน่ายบัตรโดยสารออนไลน์ของ THSR หรือปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (เช่น ปัญหาการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ในช่วงที่มีการใช้งานมาก หรือหากระบบไม่สามารถให้จองรถไฟขบวนที่ต้องการได้) ดังนั้น หากซื้อบัตรโดยสารจากเว็บไซต์ THSR โดยตรง หรือช่องทางการจำหน่ายบัตรโดยสาร THSR อื่นๆ ผู้โดยสารจะไม่มีสิทธิ์ซื้อบัตรโดยสารส่วนลดพิเศษของ THSR ได้ EVA Air จะไม่รับผิดชอบในส่วนต่างค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมการคืนเงิน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
 5. เนื่องจากระเบียบท้องถิ่นของฮ่องกง ผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารเที่ยวบินที่เดินทางออกจากฮ่องกง จะไม่มีสิทธิ์รับผลประโยชน์จากบริการเสริมนี้