Skip to Main Content

EVA/UNI AIR

EVA/UNI AIR Star Alliance

ข้อกำหนด

วิธีการแลกรางวัล

  • การจองรางวัลบัตรโดยสารทั้งหมดจะต้องดำเนินการผ่านสำนักงานสำรองที่นั่ง EVA Air ขณะทำการจอง สมาชิกควรมีไมล์สะสมที่ใช้ได้และเพียงพอในบัญชีสมาชิก Infinity MileageLands เดียวกัน ควรมีการออกรางวัลบัตรโดยสารก่อนขึ้นเครื่อง
  • ไม่ว่าที่นั่งจะได้รับการยืนยันหรือไม่ ควรออกรางวัลบัตรโดยสารในขณะที่ไมล์สะสมยังไม่หมดอายุและก่อนวันครบกำหนดให้ออกบัตรโดยสาร
  • สมาชิกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถไปที่สำนักงาน EVA Air ในช่วงเวลาทำการเพื่อแลกรับรางวัลบัตรโดยสารได้ (ยกเว้นเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารในสนามบิน)
  • คุณสามารถสำรองที่นั่งและแลกรางวัลบัตรโดยสารได้โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีสมาชิก Infinity MileageLands ทางออนไลน์ โปรดทราบว่าการจองรางวัลบนเว็บไซต์ EVA ใช้ได้กับจุดเข้าออกระหว่างประเทศที่เป็นจุดเดียวกัน และการเดินทางไปกลับที่ไม่มีการหยุดแวะบนเที่ยวบินระหว่างประเทศของ EVA Air/UNI Air เท่านั้น
  • เมื่อต้องการจองที่นั่งรางวัลบัตรโดยสาร โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีไมล์สะสมเพียงพอและใช้ได้สำหรับรางวัลบัตรโดยสารและชั้นโดยสารที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยนแผนการเดินทาง โปรดระบุรหัสการจองของรางวัลบัตรโดยสารที่มีบัตรโดยสารอยู่ในมือคุณแล้ว
  • รหัสการจองสำหรับรางวัลบัตรโดยสารมีดังนี้

EVA Air/UNI Air ระหว่างประเทศ - ชั้นธุรกิจ / ชั้นพรีเมี่ยมลอเรล / ชั้นรอยัลลอเรล (I) บัตรโดยสารมีอายุ 1 ปีหลังจากออกบัตรโดยสาร

EVA Air/UNI Air ระหว่างประเทศ - ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (E) - บัตรโดยสารมีอายุ 1 ปีหลังจากออกบัตรโดยสาร

EVA Air/UNI Air ระหว่างประเทศ - ชั้นประหยัด (X) - บัตรโดยสารมีอายุ 1 ปีหลังจากออกบัตรโดยสาร

UNI Air ภายในประเทศ - ชั้นประหยัด (X) - บัตรโดยสารมีอายุ 6 เดือนหลังจากออกบัตรโดยสาร