Skip to Main Content

EVA Mileage Hotel

EVA Mileage Hotel - Smart Use & Earning of Your Mileage

EVA Mileage Hotel เริ่มแล้วทางออนไลน์วันนี้! มาจองที่พักกันได้เลยในทันที! คุณจะได้รับรางวัลไมล์สะสมในการเข้าพักหรือเลือกชำระค่าห้องพักบางส่วนด้วยไมล์สะสม + เงินสด

รีบมาจองที่พักและวางแผนการเดินทางของคุณไปกับ Infinity MileageLands กัน!

  1. เข้าสู่ระบบ: เข้าสู่ระบบ EVA Mileage Hotel ด้วยบัญชีสมาชิก EVA AIR Infinity MileageLands ของคุณก่อนจองที่พัก ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? สมัครเลย ที่นี่
  2. จองออนไลน์: เลือกที่พักจากทั่วโลก จำนวนรางวัลไมล์สะสมที่ได้รับจะแสดงให้เห็นก่อนที่คุณจะชำระเงิน
  3. รับไมล์สะสม: รางวัลไมล์สะสมจะเก็บสะสมเข้าไปยังบัญชีสมาชิก Infinity MileageLands ของคุณภายใน 2 สัปดาห์หลังจากที่ได้เข้าพักเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถตรวจสอบสถานะไมล์สะสมล่าสุดของคุณที่ส่วนของ “การจองของคุณ” บนแพลตฟอร์มของ EVA Mileage Hotel
  4. แลกไมล์สะสม: คุณสามารถใช้ไมล์สะสม + เงินสดในการจองที่พักของคุณ ไมล์สะสมของคุณจะถูกหักออกจากบัญชีสมาชิกทันทีที่การจองเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะหักไมล์ที่ใกล้หมดอายุก่อนโดยอัตโนมัติ (ไมล์สะสมที่เป็นของสมาชิกเองจะถูกหักออกก่อน) คุณสามารถตรวจสอบสถานะไมล์สะสมล่าสุดของคุณที่ส่วนของ “การจองของคุณ” บนแพลตฟอร์มของ EVA Mileage Hotel การจองที่ทำรายการโดยใช้ไมล์สะสม + เงินสดจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการสะสมไมล์

หมายเหตุ

  1. โดยการคลิกที่ “จองเลย” หมายถึงคุณกำลังออกจากเว็บไซต์ของ EVA (www.evaair.com) ระบบจะนำคุณออกจากเว็บไซต์ของ EVA ไปสู่แพลตฟอร์มของ Rocket Travel ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 ที่ขับเคลื่อนโดย Rocket Travel, Inc โดยความร่วมมือกับ Points
  2. แพลตฟอร์ม The Rocket Travel ขับเคลื่อนโดย Rocket Travel โดยความร่วมมือกับ Points EVA Air และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่เสนอให้โดย Rocket Travel โดยความร่วมมือกับ Pointsข้อกำหนดและเงื่อนไข ของ Rocket Travel จะถูกนำมาใช้เมื่อมีการทำธุรกรรมและดำเนินการชำระเงินดังกล่าว
  3. EVA Air ขอแนะนำอย่างยิ่งให้สมาชิก “Infinity MileageLands” ได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยการใช้แพลตฟอร์ม Rocket Travel สมาชิก “Infinity MileageLands” ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นมาโดย Rocket Travel เกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์ม Rocket Travel
  4. โปรดทราบว่าไมล์สะสมที่ได้จาก EVA Mileage Hotel จะไม่สามารถนำไปนับรวมเพื่ออัปเกรดหรือเพื่อรักษาสถานะของสมาชิกได้
  5. โดยการทำธุรกรรมผ่าน EVA Mileage Hotel คุณรับรู้ว่าคุณได้อ่านเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยความระมัดระวังและตกลงที่จะมีสัญญาผูกมัดโดยเงื่อนไขนั้น EVA Air อาจจะมีการแก้ไขกฎเกณฑ์เป็นครั้งคราวและจะประกาศให้ทราบบนเว็บไซต์ ธุรกรรมที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยก่อนการแก้ไขจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ
  6. นอกเหนือจากข้อกำหนดของกฎเกณฑ์นี้แล้ว กฎสำหรับ “การสะสมไมล์/การแลกไมล์สะสม” ของ Infinity MileageLands ยังมีผลบังคับใช้ด้วยเช่นกัน หากกฎเกณฑ์ใด ๆ ในที่นี้ไม่สอดคล้องหรือขัดแย้งกับกฎที่มีอยู่ใน “การสะสมไมล์/การแลกไมล์สะสม” ของ Infinity MileageLands ให้ถือข้อกำหนดในที่นี่เป็นหลัก