Skip to Main Content

ซื้อไมล์สะสม/เติมไมล์สะสม

paris_

เปลี่ยนฝันที่จะเดินทางของคุณให้เป็นจริงได้ด้วยการซื้อไมล์/เติมไมล์สะสม!

หมดกังวลกับปัญหาไมล์สะสมไม่พออีกต่อไป! เมื่อคุณซื้อไมล์สะสมทางออนไลน์ในตอนนี้หรือเติมไมล์สะสมขณะแลกรับรางวัล เพื่อใช้แลกรับรางวัลบัตรโดยสารหรือใช้อัปเกรดชั้นโดยสารได้ทันทีที่เห็นไมล์ปรากฏอยู่ในบัญชีสมาชิกของคุณ!

ข้อกำหนดและการใช้ไมล์สะสม

 1. ราคาไมล์สะสม: 1,000 ไมล์ =USD40 โปรดซื้อไมล์เพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 1,000 ไมล์
 2. สามารถซื้อไมล์และเติมไมล์สะสมได้สูงสุด 150,000 ไมล์ต่อปีปฎิทิน ต่อหมายเลขบัตรสมาชิก
 3. กำหนดให้แลกรับรางวัลบัตรโดยสาร หรืออัปเกรดที่นั่งโดยสารในเที่ยวบินระหว่างประเทศของ EVA Air/UNI Air หรือเที่ยวบินของพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์เท่านั้น
  1. รางวัลบัตรโดยสาร
   • เที่ยวบินระหว่างประเทศของ EVA Air/UNI Air
    ไม่ว่าที่นั่งของคุณจะได้รับการยืนยันหรือไม่ก็ตาม คุณควรออกรางวัลบัตรโดยสารขณะที่ไมล์สะสมของคุณยังไม่หมดอายุและภายในกำหนดวันที่ให้ออกบัตรโดยสาร
   • เที่ยวบินของพันธมิตรสตาร์อัลไลแอนซ์
    ต้องได้รับการยืนยันที่นั่งก่อนออกบัตรโดยสาร ไม่อนุญาตให้รอคิวที่นั่งที่สนามบิน คุณควรออกรางวัลบัตรโดยสารขณะที่ไมล์สะสมของคุณยังไม่หมดอายุและภายในกำหนดวันที่ให้ออกบัตรโดยสาร
  2. อัปเกรดที่นั่งโดยสาร
   ทันทีที่คุณได้รับการยืนยันที่นั่งอัปเกรด ระบบจะหักไมล์สะสมของคุณที่ยังไม่หมดอายุนับถึงวันเดินทางออกโดยอัตโนมัติ
 4. ในการซื้อไมล์หรือเติมไมล์สะสมเพื่อนำมาใช้แลกรับรางวัลต้องไม่เกินครึ่งหนึ่ง (50%) ของจำนวนไมล์ที่ต้องใช้ทั้งหมด
 5. ไม่สามารถนำไมล์ที่ซื้อหรือที่เติมไว้มาใช้ในการต่ออายุ หรืออัปเกรดสถานะของสมาชิกบัตร และจะมีระยะเวลาในการใช้ภายใน 36 เดือนนับจากวันที่ซื้อ
 6. ไม่สามารถใช้ไมล์สะสมที่ซื้อหรือที่เติมไว้ร่วมกับไมล์ที่ได้รับโอนจากผู้อื่น
 7. ไม่สามารถขายไมล์สะสมที่ซื้อหรือที่เติมไว้ให้ผู้อื่น
 8. ในการหักไมล์ ยอดไมล์สะสมใดในบัญชีสมาชิกของคุณที่ใกล้ถึงวันหมดอายุก่อน จะถูกหักออกก่อน
 9. ไมล์โบนัสที่ได้จากโปรโมชันในการซื้อไมล์หรือเติมไมล์สะสม อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและการใช้ข้างต้น

ข้อตกลงพิเศษ

 1. เมื่อคลิกที่ “ซื้อไมล์สะสม” คุณจะออกจากเว็บไซต์ของ EVA (www.evaair.com) และถูกย้ายจากเว็บไซต์ของ EVA ไปที่แพลตฟอร์ม Points ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 และดูแลโดย Points.com Inc. ในการทำธุรกรรมทั้งหมดจะดำเนินการโดย Points.com Inc. รวมถึงในขั้นตอนของการชำระเงิน ซึ่งจะเรียกเก็บและดำเนินการโดย Points.com Inc. เช่นกัน ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับไมล์สะสมนี้ หลังจากที่ได้ซื้อไมล์สะสมไปแล้วจะไม่สามารถขอคืนเงินได้
 2. แพลตฟอร์ม Points จะถูกกำกับดูแลโดย Points.com Inc. EVA Air และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริการ หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่เสนอให้โดย Points.com Inc. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Points.com Inc. จะถูกนำมาอ้างถึงเมื่อมีการทำธุรกรรมและดำเนินการชำระเงินดังกล่าว
 3. EVA Air ขอแนะนำอย่างยิ่งให้สมาชิก “Infinity MileageLands” ได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข ในการใช้แพลตฟอร์ม Points สมาชิก “Infinity MileageLands” ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นมาโดย Points.com Inc. ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์ม Points รวมถึงการชำระเงินทุกจำนวนเมื่อครบกำหนดและจะปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับทั้งหมดว่าด้วยเรื่องการใช้แพลตฟอร์ม GST/HST/QST จะถูกเรียกเก็บจากผู้ที่อาศัยอยู่ในแคนาดา
 4. สมาชิกจะสามารถซื้อไมล์สะสมด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น ไม่รับชำระเป็นเงินสด ในปัจจุบันสกุลเงินที่ใช้ในการชำระเงินจะเป็นสกุลเงิน USD หรือ TWD เท่านั้น สมาชิกจำเป็นต้องล็อกอินเข้าไปที่บัญชีสมาชิก “Infinity MileageLands” บนเว็บไซต์ www.evaair.com ของตนเองก่อนที่จะย้ายไปที่แพลตฟอร์ม Points เพื่อที่จะทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์
 5. ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการของสถาบันผู้ออกบัตรเครดิตหรือธนาคารจะรับผิดชอบโดยสมาชิก หากมีคำถาม โปรดปรึกษาธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตของคุณ
 6. อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆเพิ่มเติม ถูกกำหนดขึ้นทั้งหมดโดยผู้ออกให้ซึ่งวิธีการในการชำระเงินของคุณ และไม่ใช่โดย Points หรือ EVA หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนหรือค่าธรรมเนียมเหล่านี้ที่มีอยู่ในการทำธุรกรรมของคุณ โปรดติดต่อธนาคารของคุณ
 7. ในการทำการซื้อไมล์สะสม คุณรับรู้ว่าคุณได้อ่านเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องนี้ด้วยความระมัดระวังและตกลงที่จะมีสัญญาผูกมัดโดยเงื่อนไขนั้น EVA Air อาจจะมีการแก้ไขกฎเกณฑ์เป็นครั้งคราวและประกาศให้ทราบบนเว็บไซต์ ธุรกรรมที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยก่อนการแก้ไขจะไม่มีผลกระทบ
 8. นอกเหนือจากข้อกำหนดของกฎเกณฑ์แล้ว กฎสำหรับ “การสะสมไมล์/การแลกไมล์สะสม” ของ Infinity MileageLands ยังใช้สำหรับไมล์สะสมที่ซื้อด้วยเช่นกัน หากกฎเกณฑ์ใด ๆ ในที่นี้ไม่สอดคล้องหรือขัดแย้งกับกฎใน “การสะสมไมล์/การแลกไมล์สะสม” ของ Infinity MileageLands ให้ถือข้อกำหนดในที่นี้เป็นหลัก