Skip to Main Content

เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง

เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง

 • สัตว์เลี้ยงที่นำไปด้วย มีเพียงสุนัข แมว และกระต่ายเท่านั้นที่ขนส่งไปกับเที่ยวบินของ EVA Air โดยโหลดเป็นกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่องในห้องเก็บสินค้าได้ ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในห้องโดยสาร ยกเว้นสุนัขนำทางที่โดยสารพร้อมผู้โดยสารทุพพลภาพ
 • ไม่อนุญาตให้มีการขนส่งสัตว์มีครรภ์และสัตว์ที่มีอายุต่ำกว่า 4 เดือน
 • ผู้โดยสารแต่ละท่านที่มีบัตรโดยสารที่นั่งสามารถเช็คอินสัตว์เลี้ยงได้สูงสุด 2 กรง ยกเว้นผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง หากประเทศหรือภูมิภาคที่เดินทางมาถึงหรือเปลี่ยนเครื่องมีข้อจำกัดสำหรับสัตว์เลี้ยงที่เข้มงวดกว่า ให้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของประเทศหรือภูมิภาคนั้น
 • ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงโดยสารไปกับเครื่องหากแผนการเดินทางของผู้โดยสารมีเที่ยวบินระหว่างสายการบินและจะอนุญาตให้เฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย EVA/UNI Air เท่านั้น
 • หากคุณต้องเดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง โปรดแจ้งให้พนักงานฝ่ายสำรองที่นั่งทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง นอกจากนี้ โปรดดาวน์โหลดและกรอกเอกสาร “คำประกาศของผู้โดยสารสำหรับสัตว์มีชีวิต” สองชุดและยื่นที่สนามบินในระหว่างเช็คอินสัตว์เลี้ยงของคุณ
 • ผู้โดยสารมีหน้าที่รับผิดชอบในการมอบใบรับรองด้านสุขภาพและการฉีดวัคซีนที่ถูกต้องเพิ่มเติมจากเอกสารอื่นๆ ที่อาจต้องใช้ในประเทศที่ออกเดินทาง ผ่านหรือเข้าประเทศเมื่อเดินทางกับสัตว์เลี้ยง เจ้าหน้าที่สนามบินขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับขนส่งสัตว์เลี้ยงของคุณหากไม่เป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งของ EVA Air รวมถึงสุขภาพและความปลอดภัยของสัตว์
 • เพื่อให้การนำสัตว์เลี้ยงเดินทางโดยโหลดเป็นกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่องดำเนินการไปได้อย่างราบรื่น ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกับสัตว์เลี้ยงควรเช็คอินที่เคาน์เตอร์อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง เนื่องด้วยระยะเวลาในการดำเนินการและระยะทางสำหรับการจัดส่งสัตว์เลี้ยงที่สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ คุณควรดำเนินการตามขั้นตอนเช็คอินให้เสร็จเรียบร้อยเป็นเวลา 2.5 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

ข้อจำกัดด้านเส้นทางและประเภทของเครื่องบิน

อนุญาตให้ขนส่งได้ 5 กรง ต่อเที่ยวบิน ยกเว้น A321 และ B787 เส้นทางและเครื่องบินบางประเภทไม่สามารถรับสัตว์เลี้ยงเป็นกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องหรือมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนของสัตว์เลี้ยง สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อพนักงานสำรองที่นั่งของเรา

A321

 • ไม่อนุญาตให้โหลดสัตว์เลี้ยงเป็นกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่อง

B787

 • เที่ยวบินระยะไกล: ไม่อนุญาตให้โหลดสัตว์เลี้ยงเป็นกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่อง (รวมถึง ยุโรป อเมริกาเหนือ และโอเชียเนีย) 
 • เที่ยวบินระยะใกล้: กรงสัตว์ 2 กรงในแต่ละเที่ยวบิน

ข้อจำกัด

สุนัข/แมวที่มีสายพันธุ์หน้าสั้นและพันธุ์ “ผสม” ต่อไปนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขนส่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่เขตซีกโลกเหนือ และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ที่เขตซีกโลกใต้ ห้ามเดินทางไปยัง/ผ่าน/ออกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดทั้งปี

สุนัข

 • อาฟเฟ็นพิ้นเชอร์
 • บอสตันเทอร์เรีย
 • บ็อกเซอร์ (ทุกสายพันธุ์)
 • บรัสเซลส์กริฟฟิน
 • บูลด็อก (ทุกสายพันธุ์)
 • บูลเทอร์เรีย
 • ปั๊ก (ทุกสายพันธุ์)
 • เชาเชา
 • ด็อจ เด บอร์โดซ์
 • อิงลิชทอยสแปเนียล
 • เจแปนนิส ชิน/ เจแปนนิส สแปเนียล/ ชินชิน
 • คาวาเลียร์คิงชาร์ลสเปเนียล
 • ลาซาแอปโซ
 • มาสทิฟฟ์ (ทุกสายพันธุ์)
 • ปักกิ่ง
 • ปรีซ่า คานาริโอ
 • ชาห์เป
 • ชิห์สุ
 • ทิเบตัน สแปเนียล

แมว

 • เบอร์มีส
 • หิมาลายัน
 • เปอร์เซีย (เช่น ชินชีลา)
 • แมวเอ็กโซติค ช็อตแฮร์

ประเทศที่ห้ามขนส่ง

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามขนส่งสุนัข/แมวสายพันธ์หน้าสั้น (จมูกสั้น) ตลอดทั้งปี

 • กัมพูชา
 • อินโดนีเซีย
 • มาเลเซีย
 • ฟิลิปปินส์
 • สิงคโปร์
 • ไทย
 • เวียดนาม

โปรดทราบ: แผนการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังข้างต้นในทุกเส้นทางจะไม่ได้รับอนุญาตเช่นกัน

 • ตัวอย่างที่ 1: เส้นทางลอสแอนเจลิส ไทเป-ไทเป ลอนดอน (ไม่อนุญาตให้ขนส่งได้เนื่องจากเส้นทางไทเป/ลอนดอน)
 • ตัวอย่างที่ 2: เส้นทางลอสแอนเจลิส ไทเป-ไทเป มะนิลา (ไม่อนุญาตให้ขนส่งได้เนื่องจากมีจุดหยุดพักในมะนิลา)
 • เส้นทางไทเป-ปารีสและปารีส-ไทเป สามารถขนส่งได้ในช่วงเวลาที่ไม่ได้ห้ามให้ขนส่งเนื่องจากเป็นเที่ยวบินตรง
 • ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในรายการข้างต้น ช่วงเวลาการห้ามขนส่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายนสำหรับซีกโลกเหนือ และระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมสำหรับซีกโลกใต้ของทุกปี

สุนัขอันตราย

สุนัขสายพันธุ์ที่เป็นอันตรายและสุนัขข้ามสายพันธุ์ดังต่อไปนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขนส่งตลอดทั้งปี

 • อเมริกันพิทบูล (เทอร์เรีย)
 • อเมริกันสแตฟฟอร์ดเชียร์
 • เทอร์เรีย ฟิล่า บราซิลเลียโรส์
 • เจแปนนิสโทสะ
 • พิทบูล เทอร์เรีย
 • โดโก้ อาร์เจนติโน่ (อาร์เจนทีน มาสทิฟฟ์)
 • เคน คอร์โซ่

ข้อจำกัดของรัฐบาล

โปรดทราบว่าอาจมีข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อบังคับด้านการขนส่งสัตว์เลี้ยงในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้นโปรดยืนยันข้อมูลการกักตัวปลายทางและกฎระเบียบการเข้าประเทศของคุณก่อนเดินทาง

 • ไต้หวัน R.O.C.: มาตรา 119-3 ของพระราชบัญญัติการบินพลเรือนของไต้หวัน ROC ระบุว่าบุคคลใดนำสัตว์เข้าไปในสนามบิน ซึ่งเป็นการรบกวนต่อสุขภาพ ความเป็นระเบียบ และความปลอดภัย จะต้องเสียค่าปรับตั้งแต่ NT 5,000 ถึง NT 25,000 ผู้ดำเนินกิจการสนามบินอาจร่วมกับสำนักงานกองบินตำรวจบังคับให้เขาหรือเธอต้องออกจากสนามบินได้ 
 • ออสเตรเลีย: ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าบริสเบนเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องในห้องโดยสารหรือกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องในห้องเก็บสินค้า แต่อย่างไรก็ตาม อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงออกจากบริสเบนได้ อนุญาตให้นำสุนัขช่วยมอง/ช่วยฟัง เดินทางพร้อมกับผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางสายตาหรือการได้ยิน ไปยัง/มาจากห้องโดยสารโดยการจูงได้
 • สหราชอาณาจักร: ห้ามนำสัตว์เลี้ยงและสุนัขช่วยมอง/ช่วยฟังเข้าสหราชอาณาจักรโดยเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องในห้องโดยสาร หรือกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องในห้องเก็บสินค้า แต่จะสามารถนำออกจากสหราชอาณาจักรโดยเป็นกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องในห้องเก็บสินค้าได้เท่านั้น โปรดทราบว่า เมื่อเดินทางออกจากสนามบินฮีทโธรว์ ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมด้วยสัตว์เลี้ยงจะต้องเช็คอินที่เคาน์เตอร์เป็นเวลา 2.5 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
 • ฮ่องกง: อนุญาตให้เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยงเป็นกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องสำหรับเที่ยวบินที่บินออกจากฮ่องกงเท่านั้น ส่วนเที่ยวบินที่บินเข้าฮ่องกงจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง อย่างไรก็ตาม สุนัขนำทาง/สุนัขช่วยเหลือที่จำเป็นสำหรับผู้ทุพพลภาพจะได้รับอนุญาตให้โดยสารไปกับผู้โดยสารบนเที่ยวบินที่บินเข้า/ออกจากฮ่องกง ก่อนที่จะนำสุนัขนำทาง/สุนัขช่วยเหลือเข้าฮ่องกง ผู้โดยสารต้องเตรียมใบรับรอง เอกสารกักกัน และต้องได้รับจดหมายอนุมัติจากกรมการเกษตร ประมงและการอนุรักษ์ของฮ่องกงเพื่อที่จะสามารถนำสุนัขติดตามเข้าไปในห้องโดยสารด้วยได้ระหว่างที่แวะเปลี่ยนเครื่องหรือเดินทางเข้าประเทศ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการเกษตร ประมงและการอนุรักษ์
 • จีน: ตามคำแถลงข้อที่ 5 ของปี 2019 จากสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ประกาศในเรื่องการควบคุมการเข้าและการกักกันสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติม) สัตว์เลี้ยงที่ผ่านการตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด รวมถึงการฝังไมโครชิปที่เดินทางเข้าประเทศจีนจากประเทศที่กำหนดหรือประเทศที่ไม่ได้กำหนดไว้ (เช่น ไต้หวัน) จะไม่ต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 30 วันและสามารถผ่านพิธีการศุลกากรได้โดยตรงเมื่อเดินทางมาถึง โปรดคลิกที่นี่สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถนำสุนัขหรือแมวมาได้เพียงตัวเดียวต่อครั้งเท่านั้น คุณสามารถติดต่อด่านกักกันของสนามบินเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการเดินทาง
 • สหรัฐอเมริกา: ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยงไปยังสหรัฐอเมริกา คุณสามารถอ้างถึง การนำสัตว์เข้าประเทศสหรัฐอเมริกา
 • แคนาดา: หน่วยงานบริการชายแดนแคนาดา (CBSA) มีกฎระเบียบพิเศษสำหรับการขนส่งสัตว์ที่มีชีวิตเชิงพาณิชย์ (รวมถึงสุนัขที่ถูกส่งไปเพื่อการรับเลี้ยง) โปรดคลิก การนำเข้าหรือเดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • ขอรับกฎระเบียบเฉพาะประเทศและเอกสารเกี่ยวกับการเดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติมได้จาก IATA's Traveler's Pet Corner

สัตว์เลี้ยงที่นับเป็นสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง (AVIH)

อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเดินทางทางอากาศได้ เมื่อขนส่งในกรงซึ่งต้องมีลักษณะเป็น

 • กรงสัตว์เลี้ยงตามข้อบังคับของ IATA ซึ่งต้องทำจากวัสดุพลาสติกแข็งและมีเพียงประตูเดียวสำหรับให้สัตว์เลี้ยงเข้า/ออก สามารถป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงหลุดออกมาหรือป้องกันกรงเล็บของสัตว์เลี้ยงได้
 • มีช่องระบายอากาศที่เปิดออกได้มากกว่าหนึ่งด้าน มองเห็นได้ง่ายว่าเป็นกรงสัตว์ มีวัสดุดูดซับความชื้นคลุมด้านล่างหรือพื้นของกรง
 • เพื่อเป็นการเพิ่มการป้องกัน บานประตูทั้งสี่ด้านของกรงสัตว์ต้องมีซิปรูดปิดหรือเสริมตาข่าย/สายรัดนอกกรง
 • ก่อนขนส่ง โปรดให้แน่ใจว่าได้ถอดล้อของกรงออกเรียบร้อยแล้วเพื่อป้องกันการลื่นไหลระหว่างขนส่ง 
 • ความสูง: ความสูงของสัตว์ในตำแหน่งยืนโดยไม่สัมผัสกับหลังคากรง
 • ความยาว: ตั้งแต่จมูกไปจนถึงโคนหาง บวกกับความสูงครึ่งหนึ่งจากพื้นไปจนถึงข้อศอก
 • ความกว้าง: สองเท่าของหัวไหล่ทั้งสองข้างของสัตว์
 • สัตว์แต่ละตัวในกรงจะต้องมีพื้นที่เพียงพอให้หมุนกลับตัวได้ตามปกติในขณะยืน เพื่อที่จะยืนและนั่งตัวตรง และนอนในท่าที่เป็นธรรมชาติได้
 • ต้องมีอาหารและน้ำเพียงพอในช่องใส่อาหารที่เหมาะสมและต้องยึดไว้กับกรงอย่างแน่นหนา
 • โปรดดูตัวอย่างต่อไปนี้ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานกรงสัตว์เลี้ยงของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)

กรงสัตว์มาตรฐานของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)

 • ตัวอย่างกรงสัตว์ที่ไม่เหมาะสม: กรงสัตว์ที่ทำจากตระแกรงปิดตายทั้งหมด ตาข่ายลวด เครื่องจักรสาน กระดาษแข็ง หรือวัสดุที่ยุบตัวได้ และห้ามมีประตูเข้า/ออก 2 ทางอย่างเด็ดขาด
 • ห้องที่จะนำสัตว์เลี้ยงของคุณไปเก็บไว้จะมีความดันและอุณหภูมิเช่นเดียวกันกับห้องโดยสารของผู้โดยสาร
 • จำนวนสัตว์เลี้ยงที่อนุญาตต่อหนึ่งกรงมีดังนี้
  • น้ำหนักของสัตว์เลี้ยงและกรงรวมกัน > 14 กก. (31 ปอนด์): สัตว์เลี้ยง 1 ตัวต่อ 1 กรง
  • อายุสัตว์เลี้ยง ≧ 4 สัปดาห์ และน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงและกรงรวมกัน ≤ 14 กก. (31 ปอนด์): ให้มีสัตว์เลี้ยงได้สูงสุด 2 ตัวโดยมีขนาดตัวใกล้เคียงกันต่อกรง (แมว 2 ตัว สุนัข 2 ตัว หรือกระต่าย 2 ตัว)
  • หมายเหตุ: ขนาดของกรงควรสัมพันธ์กับขนาดของสัตว์ตัวที่ใหญ่ที่สุด หากสัตว์สองตัวอยู่ในกรงเดียวกัน ขนาดของกรงจะต้องเท่ากับ 3 เท่าของความกว้างของสัตว์ตัวที่ใหญ่ที่สุด หากน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงและกรงรวมกันแล้วเกิน 14 กก. สัตว์แต่ละตัวจะต้องมีกรงของตัวเอง

ค่าธรรมเนียม

สัตว์เลี้ยงของคุณและกรงที่โหลดเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นสัมภาระส่วนเกิน และไม่นับรวมอยู่ในส่วนของสัมภาระที่อนุญาตให้ฟรีของคุณ อย่างไรก็ตาม สุนัขช่วยเหลือที่ได้รับการฝึกฝนมาเพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารทุพพลภาพในห้องโดยสารนั้นไม่มีค่าใช้จ่าย

คิดตามน้ำหนัก

 • น้ำหนัก (รวมกรง) ≦ 32 กก. (70 ปอนด์): ใช้อัตราค่าธรรมเนียมกระเป๋าสัมภาระส่วนเกินเท่ากับ 2 ยูนิต
 • น้ำหนัก (รวมกรง) > 32 กก. (70 ปอนด์): ใช้อัตราค่าธรรมเนียมกระเป๋าสัมภาระส่วนเกินเท่ากับ 4 ยูนิต

หมายเหตุ:

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนาดของกรง
 • ขนาดของกรง > 292 ซม. (115 นิ้ว): ไม่สามารถโหลดเป็นกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้
 • น้ำหนัก (รวมกรง) ที่มากกว่า 50 กก. (110 ปอนด์) ต้องได้รับการอนุมัติจาก EVA Air ก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นแล้วอาจถูกปฎิเสธที่จะรับเป็นกระเป๋าสัมภาระสำหรับเช็คอิน 

โปรดดูที่ตารางค่าธรรมเนียมกระเป๋าสัมภาระส่วนเกินเพื่อตรวจสอบค่าธรรมเนียมสำหรับสัตว์เลี้ยง หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อฝ่ายสำรองที่นั่งของ EVA หรือตัวแทนท่องเที่ยวของคุณเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม