Skip to Main Content

ข้อมูลสำหรับการจองและบัตรโดยสาร

การจองออนไลน์ การจองทั่วไป ข้อมูลตั๋วของคุณ

การซื้อบัตรโดยสาร

 • สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่ 3-7 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับแต่ละเส้นทาง) ถึง 360 วันก่อนการเดินทาง หลังจากสำรองที่นั่งและซื้อบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งรหัสยืนยันการจองพร้อมหมายเลขบัตรโดยสารให้คุณโดยอัตโนมัติ
 • สามารถซื้อบัตรโดยสารได้สูงสุด 9 ใบเท่านั้น (ไม่รวมบัตรโดยสารสำหรับทารก) ต่อการทำรายการ 1 ครั้ง และต้องมีผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ (อายุ 16 ปีขึ้นไป) อย่างน้อย 1 ท่าน ผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่แต่ละท่านสามารถเดินทางพร้อมทารก 1 ท่าน (ทารกซึ่งไม่ต้องการที่นั่งและมีอายุต่ำกว่า 2 ปีขณะเดินทาง) และเด็กอีก 1 ท่าน หรือเด็กทั้งหมดไม่เกิน 3 ท่าน หากต้องการซื้อเฉพาะบัตรโดยสารสำหรับเด็กหรือทารกเท่านั้น กรุณาติดต่อพนักงานฝ่ายสำรองที่นั่งและบัตรโดยสารของเรา
 • สำหรับการจองที่ยังอยู่ในคิวเพื่อรอการยืนยัน และแผนการเดินทางที่ยังไม่ได้ระบุวันเดินทาง กรุณาติดต่อสำนักงานสำรองที่นั่งของเรา
 • หากบัตรโดยสารนี้ยังไม่ได้ถูกใช้ บัตรโดยสารจะมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ออกบัตรโดยสาร เว้นแต่ว่าจะมีเงื่อนไขพิเศษอื่นๆระบุไว้ในหัวข้อ "ช่วงเวลาที่ให้ใช้กับราคาบัตรโดยสาร”

การชำระเงิน

 • เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนที่เคาน์เตอร์เช็คอิน คุณต้องใช้บัตรเครดิตที่มีหมายเลขบัตรและชื่อผู้ถือบัตรระบุอยู่บนหน้าบัตร เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมด้วยบัตรเครดิตของคุณ จะมีการกำหนดให้ระบบรักษาความปลอดภัย 3DS เป็นขั้นตอนบังคับใช้สำหรับการซื้อออนไลน์บนเว็บไซต์ของ EVA / EVA โมไบล์แอป (VISA SECURE หรือ MasterCard ID Check™ หรือ American Express Safekay® หรือ JCB J/Secure) เพื่อหลีกเลี่ยงการทำรายการไม่สำเร็จ โปรดติดต่อธนาคารของคุณสำหรับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับบริการการชำระเงิน 3DS ก่อนทำรายการซื้อ.
 • หากการทำธุรกรรมบัตรเครดิตของคุณได้รับการอนุมัติผ่านทาง VISA SECURE หรือ MasterCard ID Check™ หรือ American Express SafeKey® หรือ JCB J/Secure แล้วคุณไม่ต้องแสดงบัตรเครดิตขณะเช็คอินที่สนามบิน นอกจากนี้ผู้ถือบัตรเครดิตยังไม่จำเป็นต้องเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเดินทาง (อย่างไรก็ตามคุณจะยังคงต้องแสดงบัตรเครดิตของคุณที่สนามบิน หากขณะทำรายการ คุณใช้เพียงรหัส 3- (หรือ 4-) หลักบนด้านหลังบัตร (หรือด้านหน้า) ในการตรวจสอบความถูกต้องของบัตร) สำหรับรายการบัตรเครดิตที่ผิดปกติขณะทำรายการซื้อ คุณจะได้รับข้อมูลทางอีเมลส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้เพื่อแจ้งข้อผิดพลาดของการทำธุรกรรมนั้น เรามีสิทธิ์ร้องขอให้ผู้โดยสาร/ผู้ถือบัตรเครดิตแสดงบัตรเครดิตที่ใช้ในการซื้อ หรือให้ผู้โดยสาร/ผู้ถือบัตรเครดิตชำระค่าบัตรโดยสารเป็นเงินสดก่อนขึ้นเครื่อง
 • หากการทำธุรกรรมของคุณไม่ได้รับการยืนยันผ่าน 3DS คุณจะต้องแสดงบัตรเครดิตเมื่อเช็คอินที่สนามบิน และผู้ถือบัตรไม่จำเป็นต้องเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเดินทาง
  หากคุณเป็นผู้ถือบัตรเครดิตและไม่ได้ร่วมเดินทาง คุณต้องแสดงบัตรเครดิตของคุณต่อ EVA Air และเซ็นแบบฟอร์มชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งสามารถทำได้สองวิธี
  1. ติดต่อสำนักงาน EVA Air ในเวลาทำการเป็นเวลาน้อยสุด 48 ชั่วโมงก่อนถึงกำหนดเวลาออกเดินทางของผู้โดยสาร คุณจะต้องนำบัตรเครดิตของคุณมาด้วยและเซ็นแบบฟอร์มชดใช้ค่าเสียหาย
  2. ติดต่อเคาน์เตอร์ EVA Air ที่สนามบินเป็นเวลาน้อยสุด 1 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเดินทางออก คุณจะต้องนำบัตรเครดิตของคุณมาด้วยและเซ็นแบบฟอร์มชดใช้ค่าเสียหาย

รูปแบบการชำระเงิน

ผู้โดยสารสามารถจองออนไลน์ได้โดยใช้วิธีการชำระเงินต่อไปนี้ ตัวเลือกอาจหลากหลายไปตามตลาดที่ออกเดินทางที่แตกต่างกันไป โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าการชำระเงิน

 • VISA
 • Master Card
 • American Express
 • JCB
 • Discover
 • UATP

หมายเหตุ: ในการรับบัตรเครดิต บัตรเครดิตของคุณต้องมีหมายเลขบัตรและชื่อผู้ถือบัตรประทับลงไปในบัตร โปรดพิมพ์ชื่อและนามสกุลให้ตรงกับที่ปรากฏบนบัตรเครดิต (เนื่องจากข้อจำกัดของระบบ EVA Airจะไม่ยอมรับวิธีการชำระเงินด้วยบัตรเติมเงินที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้อีกต่อไป)

วิธีการชำระเงินอื่นๆ:

 • PayPal (หมายเหตุ 1)
 • Union Pay
 • iDEAL
 • Alipay (หมายเหตุ 2)

หมายเหตุ 1: เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ บัญชี PayPal ทั้งหมดที่ลงทะเบียนในไต้หวันจะถูกระงับไม่ให้นำมาใช้เป็นรูปแบบการชำระเงินชั่วคราว

หมายเหตุ 2:

 1. โปรดลงทะเบียนสำหรับ Verified by Visa หรือ MasterCard SecureCode ถ้าผู้ออกบัตรของคุณมีบริการด้านความปลอดภัยทางออนไลน์เหล่านี้
 2. หากคุณใช้บัตรเดบิตที่ออกในประเทศจีน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าธนาคารผู้ออกบัตรได้อนุญาตให้ใช้บัตรในการทำธุรกรรมออนไลน์ได้
 3. เพื่อป้องกันการใช้บัตรโดยไม่ได้รับอนุญาต เราสนับสนุนให้คุณใช้บัตร Visa / Mastercard ด้วยการยืนยันความปลอดภัย Verified by Visa หรือ MasterCard's Secure Codes เท่านั้น เราไม่สามารถรับบัตรบริษัทร่วม VISA/Mastercard ได้

การเปลี่ยนแปลงและการคืนเงิน

 • นอกจากต้องคำนึงถึงเรื่องที่นั่งว่างแล้ว การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในวันเดินทางหรือเส้นทางบินของคุณจะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไข/กฎของราคาค่าโดยสาร และผู้โดยสารจำเป็นต้องติดต่อสำนักงานบัตรโดยสารที่ใดที่หนึ่งของเราล่วงหน้าเพื่อทำการเปลี่ยนที่จำเป็นนั้นๆ มิฉะนั้นแล้ว การจองหรือบัตรโดยสารดังกล่าวอาจไม่ได้รับการยอมรับขณะเช็คอินที่สนามบิน และผู้โดยสารอาจจะต้องซื้อบัตรโดยสารใหม่สำหรับเดินทางในวันและเส้นทางที่ต้องการ
 • ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ หากผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารไม่เดินทาง โปรดยื่นขอคืนเงินบัตรโดยสาร เพื่อให้เกิดความไม่สะดวกต่อผู้โดยสารของเราน้อยที่สุด เราต้องยืนยันความถูกต้องของข้อมูลผู้โดยสารทั้งหมดที่เราได้รับ หากคุณเป็นสมาชิกของ Infinity MileageLands โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อของคุณที่ปรากฏอยู่บนข้อมูลสมาชิก Infinity MileageLands นั้นเหมือนกับที่แสดงไว้บนหนังสือเดินทางของคุณ ใช้ชื่อของคุณตามที่ปรากฏในเอกสารเหล่านี้ในการจองออนไลน์ และเพื่อให้แน่ใจว่าเครดิตไมล์ทั้งหมดของคุณจะได้รับการสะสม
 • ระบบ EVA ออนไลน์ของเรา ให้บริการการจอง การซื้อ การออกบัตรโดยสาร สอบถามการจอง ยื่นขอคืนเงิน และบริการสอบถามการคืนเงิน หากต้องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินที่คุณจองไว้ คุณจะต้องติดต่อสำนักงานออกบัตรโดยสารของเรา (หากคุณซื้อบัตรโดยสารจากเว็บไซต์ EVA AIR หรือแอปบนมือถือ โปรดใช้ฟังก์ชันเปลี่ยนแปลงวันที่/เที่ยวบินในเว็บไซต์ EVA เพื่อเปลี่ยนแปลงการจองของคุณ) การคืนเงินจะได้รับการดำเนินการทันทีเมื่อเราได้รับคำขอคืนเงินของคุณแล้ว ค่าบริการคืนเงินและค่าธรรมเนียมการไม่มาแสดงตัวถ้ามี จะถูกหักออกจากจำนวนเงินที่ได้รับคืน เราจะดำเนินการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ใช้ซื้อบัตรโดยสารของคุณภายใน 7 วันทำการ (ซึ่งคาดว่าคุณจะสามารถตรวจสอบรายการคืนดังกล่าวในใบแจ้งยอดของคุณได้ภายใน 1-2 รอบบัญชี) สำหรับการซื้อด้วยเงินสดและเช็ค เราจะดำเนินการคืนเงินภายใน 20 วันทำการหลังจากได้รับคำขอคืนเงินที่สมบูรณ์
  สำหรับบัตรโดยสารที่มาจากประเทศจีน การขอคืนบัตรโดยสารจะได้รับการดำเนินการและเครดิตยอดเงินคืนไปยังช่องทางเดิมที่ได้ใช้ชำระเงินภายใน 7 วันนับจากที่ได้ส่งคำขอคืนเงิน ระยะเวลาที่แน่นอนที่จะได้รับยอดเงินคืนในบัญชีธนาคารของคุณจะขึ้นอยู่กับขั้นตอนในการดำเนินการของสถาบันการเงินของคุณ
 • หากบัตรโดยสารเดิมของคุณได้รับการออกใหม่ การยื่นขอคืนเงินจะไม่สามารถดำเนินการได้ โปรดติดต่อเคาน์เตอร์บัตรโดยสารท้องถิ่นของ EVA เพื่อขอรับเงินคืน

คำแถลงการณ์การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการซื้อบัตรโดยสารผ่านอินเทอร์เน็ต

เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัวและสิทธิ์ของผู้บริโภค EVA Air ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมในระหว่างการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง โปรดอ่านและยืนยัน “นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้” ของเราก่อนการซื้อ

กรุณาคลิกนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ (เปิดในหน้าต่างใหม่)

อื่นๆ

 • คุณสามารถเลือกที่นั่งออนไลน์ได้ ถ้าได้ซื้อบัตรโดยสารบนเว็บไซต์ของ EVA และมีเที่ยวบินที่บินกับ EVA Air การเลือกที่นั่งออนไลน์จะเปิดให้บริการไปจนถึง 12 ชั่วโมงก่อนกำหนดการของเที่ยวบินออก สำหรับผู้โดยสารที่ได้ใช้บริการเลือกที่นั่งล่วงหน้าไว้แล้ว โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเช็คอินให้เสร็จสมบูรณ์อย่างน้อยที่สุด 1 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเที่ยวบินออกเดินทาง EVA Air อาจจะมีการปรับเปลี่ยนที่นั่งที่ผู้โดยสารได้เลือกไว้แล้วก่อนหน้านี้ เมื่อมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการปฏิบัติการทางสนามบิน
 • มีบริการอาหารพิเศษสำหรับผู้โดยสารเนื่องด้วยอายุ การดูแลทางการแพทย์ การควบคุมอาหาร หรือเหตุผลทางศาสนา คุณสามารถจองอาหารพิเศษได้ล่วงหน้าน้อยสุด 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดการของเที่ยวบินออก (อาหารพิเศษบางประเภทจำเป็นต้องจองล่วงหน้าน้อยสุด 72 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออก) ไม่สามารถรับประกันการสั่งอาหารพิเศษสำหรับสายการบินอื่นได้ และหากอาหารพิเศษที่คุณต้องการไม่มีอยู่ในรายการอาหารออนไลน์ของเรา โปรดติดต่อสำนักงานสำรองที่นั่งของเรา
 • หมายเหตุ: บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกอาจแตกต่างกันไปตามห้องโดยสารและเส้นทางการบิน
 • คุณไม่จำเป็นต้องทำการยืนยันเที่ยวบินต่อไปหรือเที่ยวบินในขากลับอีกครั้ง หากเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้: (1) ผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารและจะเดินทางตามแผนการเดินทางที่ได้ยืนยันไว้ และ (2) มีแจ้งข้อมูลการติดต่อในท้องถิ่นในแต่ละจุดที่หยุดพักตามแผนการเดินทาง และที่จุดหมายปลายทางที่จะเดินทางกลับไว้แล้วล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม หากแผนของคุณมีการเปลี่ยนแปลง โปรดยืนยันการจองของคุณอีกครั้ง ถ้าคุณ ‘ไม่มาแสดงตัว’ตามแผนการเดินทางที่ได้ยืนยันไว้ เที่ยวบินต่อไป/เที่ยวบินขากลับของคุณจะถูกยกเลิก