直接跳至主頁面

กระเป๋าสัมภาระที่ไม่มีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลทั่วไป กระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง สัมภาระติดตัว

ข้อมูลทั่วไป

  • กระเป๋าสัมภาระหมายถึงสิ่งของที่ผู้โดยสารต้องพกพาเพื่อสวมใส่ เพื่อใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกความสะบายระหว่างการเดินทางรวมถึงกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องและสัมภาระถือขึ้นเครื่อง
  • เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ดูแลกระเป๋าสัมภาระได้รับบาดเจ็บและเกิดความลำบากในบางสนามบิน กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักมากกว่า 32 กก. (70 ปอนด์) ต้องนำมาจัดเก็บใหม่ 
  • รายการพิเศษบางรายการที่มีน้ำหนักมากกว่า 32 กก. (70 ปอนด์ ) เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์, สัตว์เลี้ยง, เครื่องดนตรี, อุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์กล้อง หรือของใช้ในครัวเรือน ควรแจ้งสำนักงานสำรองที่นั่ง EVA Air ให้ทราบและได้รับการอนุมัติล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง 
  • กระเป๋าสัมภาระควรส่งเป็นสินค้าก็ต่อเมื่อมีขนาดโดยรวมเกิน 292 ซม. (115 นิ้ว ) หรือมีน้ำหนักเกิน 45 กก. (100 ปอนด์) อย่างไรก็ตามสัมภาระพิเศษ เช่น สัตว์เลี้ยง, อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่, เครื่องดนตรี, อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์เพื่อการแสดงหรืออื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเก็บใหม่ได้ จะเป็นไปตามข้อบังคับอื่นๆเกี่ยวกับสัมภาระ โปรดติดต่อสำนักงานสำรองที่นั่งของ EVA Air 
  • ก่อนที่จะยอมรับการจัดส่งสินค้า อาจมีการขอให้แสดงภาพถ่ายของสินค้าก่อนและหลังการบรรจุหีบห่อ โปรดทราบว่า EVA Air สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขนส่งสัมภาระดังกล่าวไปกับเครื่องบิน
  • โปรดทราบว่าข้อกำหนดเรื่องน้ำหนักหมายถึงต่อสิ่งของชิ้นเดียวและจะไม่มีผลต่อกระเป๋าสัมภาระที่อนุญาตหรือค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินในการเดินทางของคุณ
  • EVA Air จำกัดความรับผิดชอบต่อการสูญหายของ ความเสียหายต่อ หรือความล่าช้าในการขนส่งทรัพย์สินที่เน่าเสียง่ายและกระเป๋าสัมภาระที่บรรจุอย่างไม่รัดกุม และต่อความเสียหายที่เกิดจากสิ่งของที่บอบบาง ของเหลว หรือเน่าเสียง่าย EVA Air มีความรับผิดชอบจำกัดต่อสิ่งของต่อไปนี้ ตามอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องที่ควบคุมการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศ: ยา กายอุปกรณ์ (อุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์) เงิน เครื่องเพชร เครื่องเงิน เอกสารที่เปลี่ยนมือได้ หลักทรัพย์ เอกสารธุรกิจ/ส่วนตัว สุรา หนังสือ/ต้นฉบับ เลนส์ กุญแจ สิ่งตีพิมพ์ พิมพ์เขียว ภาพวาด/งานศิลปะ อุปกรณ์กำเนิดเสียง ตัวอย่างทางธุรกิจ งานศิลป์ สิ่งของที่ไม่สามารถทดแทนได้ ภาพถ่าย อุปกรณ์ทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ขนสัตว์ธรรมชาติ วัตถุโบราณ มรดกตกทอด ของสะสม สิ่งประดิษฐ์ โลหะ/เพชรพลอยที่มีค่า อุปกรณ์ถ่ายภาพ/บันทึกเสียง/วิดีโอและสิ่งของที่เกี่ยวข้อง ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์... ฯลฯ
  • เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสัมภาระของคุณ โปรดอย่าเลือกใช้กระเป๋าสัมภาระที่มีรูปร่างซับซ้อน มีรอยนูน มีน้ำหนักเบาหรือมีความหนาแน่นต่ำ เก็บสายรัด ขอเกี่ยวและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ จากกระเป๋าสัมภาระของคุณก่อนเช็คอิน
  • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระเป๋าสัมภาระของคุณติดป้ายเที่ยวบินและปลายทางที่ถูกต้องไว้แล้วที่เคาน์เตอร์เช็คอิน จำนวนของใบรับกระเป๋าสัมภาระและกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องของคุณต้องเท่ากัน