ตารางการบิน PDF

ดาวน์โหลดตารางการบินของสายการบินอีวีเอแอร์/สายการบินยูนิแอร์ (PDF)

ข้อมูลตารางการบินที่ให้ไว้ในไฟล์ PDF เป็นกำหนดการออกเดินทางของแต่ละเที่ยวบินที่มีอยู่แล้วก่อนหน้านี้ กำหนดการบินที่แน่นอนหรือชนิดของเครื่องบินโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับกำหนดการบินล่าสุดในเที่ยวบินที่คุณต้องการ กรุณาใช้ฟังค์ชั่น “ค้นหาออนไลน์” ดังข้างต้นนี้