Skip to Main Content

ข้อมูลเช็คอิน

ยินดีต้อนรับสู่บริการเช็คอินอัตโนมัติหรือเช็คอินออนไลน์ และบริการเคาน์เตอร์โหลดกระเป๋าสัมภาระเช็คอินด้วยตนเองที่สนามบินเพื่อเป็นการประหยัดเวลาในขั้นตอนเช็คอินของคุณ เช็คอินได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ข้อมูลเช็คอิน

ข้อมูลเช็คอิน

เมื่อคุณเดินทางในชั้นรอยัลลอเรล/ชั้นธุรกิจของ EVA หรือเป็นสมาชิก Infinity MileageLands ระดับบัตรไดมอนด์/บัตรโกลด์ของ EVA หรือมีบัตรสตาร์อัลไลแอนซ์โกลด์ให้มองหาสีทองซึ่งบ่งบอกถึง"สิทธิพิเศษ"ในการเช็คอินของคุณ ผู้โดยสารที่เช็คอินทางออนไลน์เรียบร้อยแล้วและต้องการเพียงแค่โหลดกระเป๋าสัมภาระสามารถตรงไปที่เคาน์เตอร์"โหลดกระเป๋าสัมภาระ"สีส้มได้ทันที ส่วนผู้โดยสารที่ยังไม่ได้เช็คอินทางออนไลน์หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษอื่น ๆ สามารถใช้บริการที่เคาน์เตอร์"เช็คอิน"สีเขียว  

ควรเผื่อเวลาไว้ให้มากสำหรับการเช็คอินและการตรวจสอบความปลอดภัยที่จำเป็น การตรวจคนเข้าเมือง และ/หรือพิธีการศุลกากร อย่างน้อยสุด เราขอแนะนำให้คุณ เช็คอิน 1 ชั่วโมงก่อนเครื่องออกสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ เวลาทำการของเคาน์เตอร์เช็คอิน EVA และเวลาที่ต้องใช้สำหรับขั้นตอนก่อนขึ้นเครื่องจะแตกต่างกันไปในแต่ละสนามบิน โปรดดูที่สนามบินต่าง ๆ ทั่วโลกบนเว็บไซต์ของเราสำหรับรายละเอียด

หากคุณเป็นผู้โดยสารที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือและการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว ผู้ทุพพลภาพ ผู้พิการทางการได้ยิน ผู้พิการทางการมองเห็น ผู้ที่ต้องใช้รถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยเดิน ฯลฯ และต้องการความช่วยเหลือเพื่อทำการเช็คอินและดำเนินการตามขั้นตอนก่อนขึ้นเครื่องให้เสร็จสมบูรณ์ เราขอแนะนำให้คุณเช็คอินเป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด 2 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก

โปรดเช็คอินตามขั้นตอนให้เสร็จเรียบร้อยและรับบัตรผ่านขึ้นเครื่องอย่างน้อยที่สุด 1 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก มิฉะนั้นแล้ว ที่นั่งของคุณที่ได้จองไว้จะถูกยกเลิกและคุณอาจจะถูกปฎิเสธให้ขึ้นเครื่องหากคุณไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้ทันเวลา

หากคุณเป็นผู้โดยสารต่อเครื่องและได้รับบัตรผ่านขึ้นเครื่องแล้ว โปรดมาถึงที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องไม่ช้ากว่า 30 นาทีก่อนกำหนดเวลาออก เพื่อตรวจสอบเอกสารการเดินทางของคุณ

ฉันจำเป็นต้องใช้อะไรบ้างเพื่อเช็คอิน?

คุณจำเป็นต้องเตรียมบัตรโดยสาร เอกสารการเดินทาง กระเป๋าสัมภาระที่ต้องการโหลดและไม่ต้องการโหลดใต้ท้องเครื่อง สำหรับรายละเอียดโปรดดูที่เงื่อนไขการขนส่ง โปรดระลึกเสมอว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ศุลกากร หรือเจ้าหน้าที่อื่น ๆ อาจจำเป็นต้องตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระของคุณ

ข้อมูลที่นั่งตรงประตูทางออก

 1. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับและเพื่อให้แน่ใจในเรื่องความปลอดภัยของห้องโดยสาร จะไม่สามารถจัดที่นั่งตรงประตูทางออกให้กับผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามประเภทต่างๆดังต่อไปนี้ได้
  • ไม่มีความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกาย ไม่มีความแข็งแรงหรือความคล่องแคล่วเพียงพอทั้งแขน/มือ หรือขา
  • อายุน้อยกว่า 15 ปี
  • ไม่มีความสามารถในการอ่านหรือทำความเข้าใจในคำแนะนำต่างๆที่พิมพ์หรือแสดงด้วยภาพกราฟฟิกที่เกี่ยวข้องกับการอพยพฉุกเฉิน
  • ไม่มีความสามารถในการมองเห็นที่เพียงพอที่จะทำสิ่งต่างๆ ได้โดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์ช่วยเหลือในการมองเห็น นอกเหนือจากคอนแทคเลนส์หรือแว่นตา
  • ไม่มีความสามารถทางโสตประสาทที่เพียงพอในการฟังและเข้าใจคำแนะนำของลูกเรือในห้องโดยสารโดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือนอกเหนือจากเครื่องช่วยฟัง
  • ไม่มีความสามารถในการสื่อสารข้อมูลทางวาจาให้แก่ผู้โดยสารอื่น
  • มีความรับผิดชอบที่ต้องดูแลเด็กเล็ก
  • เป็นผู้ที่ถูกส่งกลับประเทศหรือผู้ที่ติดตามดูแลผู้โดยสารประเภทนี้ 
  • เดินทางพร้อมกับสัตว์ที่คอยให้ความช่วยเหลือ (เช่น สุนัขนำทาง)
  • ผู้โดยสารที่มีกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องบนที่นั่งอื่น
  • มีสภาวะใดก็ตามที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้หากต้องปฏิบัติหน้าที่ดังข้างต้น
 2. หากคุณได้รับการจัดที่นั่งตรงประตูทางออก คุณอาจถูกขอให้ทำหน้าที่ต่อไปนี้เมื่อเครื่องบินใกล้ที่จะหยุดสนิทและได้รับคำสั่งจากพนักงานต้อนรับบนเครื่อง (เมื่อไม่ได้รับคำสั่งจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หลังจากที่ได้ยินสัญญาณหรือคำสั่งให้อพยพ):
  • สามารถระบุตำแหน่งทางออกฉุกเฉินได้
  • สามารถจดจำกลไกการเปิดทางออกฉุกเฉินและคำแนะนำการใช้งานได้
  • สามารถอ่านและเข้าใจคำสั่งในการใช้ทางออกฉุกเฉิน ปฏิบัติตามสัญญาณมือ และการบอกทิศทางด้วยวาจาที่ได้รับจากพนักงานต้อนรับบนเครื่อง
  • สามารถเก็บหรือยึดประตูทางออกฉุกเฉินเพื่อไม่ให้กีดขวางการใช้ทางออกได้
  • สามารถเปิดใช้งานและทำให้กระดานสไลด์มีความเสถียรหลังจากเปิดใช้และลงไปบนกระดานสไลด์ (แบบแพ) เป็นคนแรกเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในการออกจากกระดานสไลด์ (ไม่ใช้กับเครื่องบินที่ไม่มีกระดานสไลด์)
  • สามารถประเมิน เลือก และไปยังเส้นทางที่ปลอดภัยห่างจากทางออกฉุกเฉินและเครื่องบิน
  • เต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้โดยสารคนอื่นๆ ให้อยู่ห่างจากเครื่องบิน
 3. หากคุณไม่สามารถหรือไม่ต้องการทำหน้าที่เหล่านี้ โปรดแจ้งพนักงานสำรองที่นั่งหรือพนักงานภาคพื้นดินให้เปลี่ยนที่นั่งใหม่ การปฏิบัติตามกฎระเบียบและความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยในห้องโดยสารของคุณเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่ง

หลังจากเช็คอินแล้ว ฉันควรทำอะไร?

 • ตรวจสอบบัตรผ่านขึ้นเครื่องของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง เช่น ชื่อ เที่ยวบิน จุดหมายปลายทาง ฯลฯ
 • ตรวจสอบว่ากระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องของคุณมีป้ายกำกับไปยังจุดหมายปลายทางที่ถูกต้องและคุณมีใบเสร็จที่ถูกต้องเก็บไว้
 • ไปที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องแต่เนิ่นๆ เพื่อที่ว่าคุณจะได้พร้อมที่จะขึ้นเครื่องเป็นเวลาน้อยสุด 30 นาทีก่อนเครื่องออก