Skip to Main Content

เช็คอินแบบบริการตนเอง (Kiosk)

เช็คอินด้วยตนเองที่เครื่องให้บริการอัตโนมัติที่สนามบิน

EVA Air มีบริการเช็คอินด้วยตนเองที่สนามบินหลายแห่ง คุณสามารถรับบัตรผ่านขึ้นเครื่องหรือป้ายกระเป๋าสัมภาระได้อย่างง่ายดายจากเครื่องให้บริการเช็คอินอัตโนมัติที่สนามบิน

บริการเช็คอินด้วยตนเอง

สนามบินที่ให้บริการ

 • สนามบินซงซาน ไทเป, สนามบินชางงี สิงคโปร์, สนามบินโตรอนโต, สนามบินลอสแองเจลิส, สนามบินฮีทโธรว์ ลอนดอน, สนามบินฮาเนดะ โตเกียว, สนามบินฟุกุโอกะ, สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ, สนามบินฮ่องกง, สนามบินซีแอตเติล, สนามบินชาร์ลเดอโกล ปารีส

หมายเหตุ: เครื่องเช็คอินอัตโนมัติที่สนามบินที่มีบริการพิมพ์ป้ายติดสัมภาระ: สนามบินฮ่องกง, สนามบินฮาเนดะ โตเกียว, สนามบินฟุกุโอกะ, สนามบินฮีทโธรว์ ลอนดอน, สนามบินชางงี สิงคโปร์, สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ, และสนามบินชาร์ลเดอโกล ปารีส

เวลาให้บริการ: สามารถเช็คอินได้จนถึง 60 นาทีก่อนเที่ยวบินออกตามกำหนดการ (เวลาให้บริการจริงอาจต่างออกไปตามข้อจำกัดของเครื่องให้บริการเช็คอินอัตโนมัติในแต่ละสนามบิน)

ข้อดีของบริการนี้

 • ช่วยให้คุณไม่ต้องเข้าแถวรอที่เคาน์เตอร์เช็คอิน หน้าจอแบบสัมผัส พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณดำเนินตามขั้นตอนการเช็คอินได้อย่างรวดเร็ว
 • คุณสามารถเลือกที่นั่งว่างได้จากแผนผังของที่นั่ง
 • ขณะรอเช็คอิน เครื่องจะพิมพ์บัตรผ่านขึ้นเครื่องและป้ายติดกระเป๋าสัมภาระให้อัตโนมัติ
 • บริการนี้พร้อมให้บริการในภาษาต่างๆ ดังต่อไปนี้: จีนดั้งเดิม จีนตัวย่อ อังกฤษ ญี่ปุ่น เวียดนาม ไทย เกาหลี ฝรั่งเศส และเยอรมัน

ผู้โดยสารที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการบริการนี้

 • ผู้โดยสารซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันการจอง
 • ผู้โดยสารซึ่งไม่มีบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ผู้โดยสารซึ่งต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
 • ผู้โดยสารซึ่งเดินทางพร้อมทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี
 • เช็คอินในเที่ยวบินต่อเนื่องมากกว่า 2 เที่ยวบัน เช่น NRT-TPE-BKK-CDG-MUC

ขั้นตอนการเช็คอินด้วยตนเองที่เครื่องให้บริการอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 1 เลือก ‘EVA Airways’ บนหน้าจอหลัก

ขั้นตอนที่ 2 ยืนยันว่าไม่สามารถนำสิ่งของต่อไปนี้ขึ้นเครื่องได้

ENG step2

ขั้นตอนที่ 3 เลือกจำนวนของผู้โดยสารที่จะเช็คอินตามรูปภาพ โปรดทราบว่าผู้โดยสารในหมายเลขการจองเดียวกันสามารถเช็คอินพร้อมกัน หรือแยกเช็คอินได้

ENG step3

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อมีการเรียกดูข้อมูลการจองของคุณแล้ว โปรดวางหนังสือเดินทางของคุณพร้อมหน้าที่มีรูปถ่ายคว่ำลงบนเครื่องอ่าน

ENG step4

ขั้นตอนที่ 5 เลือกวิธีที่คุณต้องการค้นหาการจองของคุณ

 • บาร์โค้ด/คิวอาร์โค้ด: คุณสามารถสแกนบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดได้จาก (1) ใบเสร็จบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (2) บัตรผ่านขึ้นเครื่องเช็คอินออนไลน์บนเว็บไซต์ หรือ (3) บัตรผ่านขึ้นเครื่องที่เป็นคิวอาร์โค้ดผ่านทางแอป   
 • หมายเลขการจองของ EVA Air ที่มีตัวเลขและตัวอักษรรวมกัน 6 หลัก
 • หมายเลขบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ 13 หลัก
 • บัตรสมาชิก Infinity MileageLands: คุณสามารถเลือก (1) ป้อนหมายเลขสมาชิก Infinity MileageLands ของคุณ (2) สอดบัตรสมาชิกของคุณ หรือ (3) สแกนคิวอาร์โค้ดของสมาชิก ใช้ได้เฉพาะบัตร EVA Infinity MileageLands เท่านั้น

ENG step5

ขั้นตอนที่ 6: ป้อนข้อมูลตามตัวเลือกที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 5

ENG step6

ขั้นตอนที่ 7 หากคุณต้องการลงทะเบียนสะสมไมล์การเดินทางของคุณ แตะปุ่ม “อัปเดต”

ENG step7

ขั้นตอนที่ 8 หากคุณต้องการเปลี่ยนการเลือกที่นั่งของคุณ แตะปุ่ม “เปลี่ยนที่นั่ง”

ENG step8

ขั้นตอนที่ 9 เลือกผู้โดยสารที่ต้องการเช็คอินกระเป๋าสัมภาระ

ENG step9

(หมายเหตุ: มีบริการเฉพาะสนามบินที่ให้ติดป้ายสัมภาระด้วยตัวเอง)


ขั้นตอนที่ 10 เลือกจำนวนสัมภาระที่คุณจะเช็คอินสำหรับผู้โดยสารแต่ละคน หากคุณมีสัมภาระมากกว่า 4 ใบ โปรดติดต่อเคาน์เตอร์ EVA Air

(หมายเหตุ: มีบริการเฉพาะสนามบินที่ให้ติดป้ายสัมภาระด้วยตัวเอง)

ENG step10

ขั้นตอนที่ 11 รับป้ายติดกระเป๋าสัมภาระของคุณ

(หมายเหตุ: มีบริการเฉพาะสนามบินที่ให้ติดป้ายสัมภาระด้วยตัวเอง)

ENG step11

ขั้นตอนที่ 12 รับบัตรผ่านขึ้นเครื่องและบัตรเชิญสำหรับห้องรับรองพิเศษ

ENG step12

ขั้นตอนที่ 13 เช็คอินเรียบร้อยแล้ว! โปรดตรวจสอบข้อมูลและไปถึงประตูทางออกขึ้นเครื่องก่อนเวลาเพื่อตรวจเอกสารเพิ่มเติม

ENG step13