Skip to Main Content

กระเป๋าสัมภาระที่ไม่มีค่าธรรมเนียม

จำนวนสัมภาระถือขึ้นเครื่องและข้อบังคับ

 • ผู้โดยสารชั้นรอยัลลอเรล/ชั้นพรีเมียมลอเรล/ชั้นธุรกิจสามารถนำกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้ 2 ชิ้น และแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กก./15 ปอนด์ ผู้โดยสารชั้นประหยัดพรีเมี่ยม/ชั้นประหยัดสามารถนำกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น โดยมีน้ำหนัก 7 กก./15 ปอนด์
 • ขนาดของกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องแต่ละชิ้นต้องมีขนาดไม่เกิน 23 x 36 x 56 ซม./9 x 14 x 22 นิ้ว หรือขนาดรวมไม่เกิน 115 ซม./45 นิ้ว (สัมภาระที่เป็นของใช้ส่วนตัวไม่รวมอยู่ในข้อบังคับนี้)
 • เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก มีบริการเครื่องทดสอบขนาดที่เคาน์เตอร์เช็คอินหรือห้องรับรองก่อนขึ้นเครื่อง เพื่อช่วยให้คุณทราบว่ากระเป๋าสัมภาระของคุณตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้หรือไม่
 • หากสัมภาระถือขึ้นเครื่องมีน้ำหนักหรือขนาดเกินจากที่กำหนดไว้ จะมีการตรวจเช็คและนำไปเก็บไว้ในห้องเก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่องบินหรือปฏิเสธการขนส่ง

สัมภาระถือขึ้นเครื่องและข้อบังคับ

โปรดทราบว่า

 • สัมภาระถือขึ้นเครื่องจะต้องสามารถจัดเก็บไว้ใต้ที่นั่งผู้โดยสารได้พอดี เพื่อป้องกันไม่ให้ไหลหลุดออกไปด้านข้างในส่วนที่เป็นทางเดิน
 • สัมภาระถือขึ้นเครื่องจะต้องไม่กีดขวางการเคลื่อนไหวของผู้โดยสารไปยังทางเดิน, จากทางเดิน หรือระหว่างริมทางเดิน
 • สัมภาระถือขึ้นเครื่องที่เก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะจะต้องจัดเก็บได้อย่างปลอดภัย และพนักงานต้อนรับบนเครื่องสามารถปิดช่องเก็บของได้โดยไม่ต้องออกแรง
 • โอกาสที่สัมภาระถือขึ้นเครื่องและสิ่งของอื่นๆ จะร่วงหล่นออกจากช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะเมื่อเปิดประตูออกนั้นจะเป็นไปได้น้อยมากหรือไม่มีเลย
 • อย่าวางสัมภาระถือขึ้นเครื่องไว้บนตักของคุณ
 • ตู้เสื้อผ้าบนเครื่องไม่เหมาะสำหรับเก็บกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร
 • ในสนามบินบางแห่ง ขนาดของกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องอาจถูกจำกัดมากกว่านี้ เนื่องจากความจุของพื้นที่จัดเก็บบนเครื่องบิน (โดยเฉพาะเครื่องบินรุ่น A321) แม้ว่าขนาดสัมภาระถือขึ้นเครื่องของคุณจะเป็นไปตามที่กำหนดดังภาพด้านบนแล้วก็ตาม หากกระเป๋าสัมภาระไม่สามารถเก็บในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่งด้านหน้าของคุณได้ สัมภาระนั้นจะถูกจัดให้เป็นกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องและนำไปเก็บไว้ในห้องเก็บสินค้า เราขอขอบคุณในความเข้าใจและความร่วมมือของคุณ
 • เราขอแจ้งเตือนผู้โดยสารทุกท่านให้ทราบว่า กระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องของท่านจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของขนาดและน้ำหนักสำหรับสัมภาระถือขึ้นเครื่อง และต้องจัดเก็บให้เรียบร้อยด้วยตนเอง หากกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องของคุณมีขนาดหรือน้ำหนักเกิน คุณอาจจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการขนส่งเป็นกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง เราขอขอบคุณในความเข้าใจและความร่วมมือของคุณ

สัมภาระส่วนตัว (ของใช้ที่ถือขึ้นเครื่อง)

นอกจากสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้ฟรีแล้ว ผู้โดยสารแต่ละท่านยังสามารถนำสัมภาระส่วนตัวติดตัวไปได้ 1 ชิ้นสำหรับทุกชั้นโดยสาร โดยมีขนาด 40 x 30 x 10 ซม./16 x 12 x 4 นิ้ว หรือขนาดโดยรอบทั้งหมด 80 ซม./32 นิ้ว หรือสิ่งของที่มีขนาดใกล้เคียงกัน (ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดเฉพาะของแต่ละประเทศที่มี) ขนาดของกระเป๋าที่ว่านี้รวมถึงล้อ ด้ามจับ และช่องกระเป๋าด้านข้าง หากสัมภาระส่วนตัวของคุณมีขนาดโดยรอบเกินกว่า 80 ซม./32 นิ้ว ให้นับรวมเป็นส่วนหนึ่งของสัมภาระถือขึ้นเครื่องที่อนุญาตให้มีได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของคุณ ดังนั้น คุณจำเป็นต้องเลือกที่จะให้เช็คอินกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่อง หรือสัมภาระส่วนตัวแทน

 • คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป*
 • กระเป๋าถือ
 • เป้สะพายหลังขนาดเล็ก
 • กระเป๋าเอกสาร
 • กระเป๋าใส่กล้อง
 • อุปกรณ์ป้องกันฝน (ร่ม เสื้อกันฝน)
 • สินค้าปลอดภาษีในจำนวนที่กำหนด

*แล็ปท็อปในกระเป๋าแล็ปท็อปขนาดบางถือเป็นสัมภาระส่วนตัว แล็ปท็อปในกระเป๋าแล็ปท็อปขนาดใหญ่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัมภาระถือขึ้นเครื่องที่อนุญาต

กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระส่วนตัว

สิ่งของต่างๆดังข้างต้นควรจัดเก็บอย่างปลอดภัยในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่ง หากคุณใส่สัมภาระส่วนตัวไว้ในกระเป๋าด้านหลังของที่นั่ง ควรวางอยู่ในแนวตั้งแนวเดียวกับพนักพิงหลังของที่นั่ง และไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม ต้องไม่ยื่นออกมาในส่วนที่เป็นริมทางเดิน ผู้โดยสารสามารถคล้องกระเป๋าขนาดเล็กบนไหล่หรือรอบเอวได้หลังจากรัดเข็มขัดนิรภัยแล้ว

การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาที่มีน้ำหนักเบาขนาดเล็กบนเครื่องโดยไม่ได้ใช้งานเพื่อทางการแพทย์ เช่น อุปกรณ์ฟอกอากาศส่วนบุคคล และเครื่องเพิ่มความชื้นส่วนบุคคล จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านล่างนี้

 • การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพามาใช้ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดเรื่องขนาดและน้ำหนักของกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่อง
 • ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ปล่อยไอหรือกลิ่นออกมาโดยเด็ดขาด

โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นบนส่วนใดก็ตามของที่นั่ง หรือส่วนอื่นๆของเครื่องบินได้ เช่น อุปกรณ์ป้องกันหัวเข่าและตัวขยายเข็มขัดนิรภัย

สิ่งของพิเศษต่างๆ

สิ่งของชนิดพิเศษบางอย่างไม่เหมาะที่จะเก็บในกระเป๋าสัมภาระสำหรับเช็คอินเนื่องจากลักษณะธรรมชาติของสิ่งของนั้น และคุณจะต้องขออนุญาตก่อนที่จะนำติดตัวเข้าไปในห้องโดยสาร กระเป่าสัมภาระดังกล่าวควรเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่ง หากไม่สามารถเก็บไว้ในที่ที่ระบุได้ จะถือว่าเป็นสัมภาระห้องโดยสาร และคุณจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับที่นั่งเพิ่มพิเศษ ซึ่งรวมถึง

 • ตะกร้าสำหรับทารกหรือรถเข็นเด็กแบบพับได้สำหรับทารก 1 คน รถเข็นเด็ก ที่นั่งติดรถยนต์สำหรับเด็ก หรือสายรัดนิรภัย CARES รถเข็นเด็กแบบพับได้ขนาดเล็กสามารถจัดเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะได้หากมีพื้นที่ว่าง รถเข็นเด็กขนาดใหญ่จะต้องเป็นกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องเท่านั้น ก่อนการโหลดรถเข็นเด็กใต้ท้องเครื่อง โปรดถอดอุปกรณ์เสริมของรถเข็นเด็กออกเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหาย
 • สิ่งจำเป็นสำหรับทารก เช่น ผ้าอ้อม ขวดนม และอาหารเพื่อการบริโภคในระหว่างเที่ยวบินจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 5 กก. เมื่อนำขึ้นเครื่อง
 • ไม้เท้า/รถเข็น/ไม้ค้ำยัน/อุปกรณ์พยุง/อุปกรณ์เทียม/อุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้โดยสารทุพพลภาพ
 • ยา/อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือเวชภัณฑ์ รวมถึงอวัยวะปลูกถ่าย สำหรับการขนส่งโลหิต จำเป็นต้องมีหนังสือรับรองการไม่ติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า
 • รูปปั้น/โกศ ที่ไม่ใช่รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส: สิ่งของเหล่านี้อนุญาตให้นำเข้าไปในห้องโดยสารได้ โดยวางไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าผู้โดยสารหรือในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะที่ปิดสนิท เพื่อหลีกเลี่ยงการเคลื่อนที่ การตกหล่น และการปิดกั้นทางออกฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ต้องการจัดเก็บสิ่งของเหล่านั้นไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าผู้โดยสารหรือในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ สิ่งของเหล่านั้นจะต้องจัดเป็นสัมภาระห้องโดยสารเท่านั้น และต้องบรรจุในกล่องที่ปลอดภัยและแข็งแรงแน่นหนา
 • เครื่องดนตรี: สัมภาระห้องโดยสารไม่สามารถมีความยาวสูงกว่าพนักที่นั่งได้ยกเว้นเครื่องดนตรี อย่างไรก็ตาม เครื่องดนตรีก็จะต้องไม่กีดขวางทางเดินหรือบดบังการมองเห็นป้ายฉุกเฉินของผู้โดยสารท่านอื่นได้ อนุญาตให้วางสัมภาระห้องโดยสารบนที่นั่งที่อยู่ริมทางเดินหลังผนังกั้นได้เท่านั้น เครื่องเชลโลที่จัดว่าเป็นสัมภาระห้องโดยสารและต้องนำไปเก็บไว้ในห้องผู้โดยสาร จะต้องไม่ปิดกั้นทางเดินไปยังทางออกฉุกเฉิน ตัวอย่างเช่น ไม่แนะนำให้ใช้ที่นั่งริมหน้าต่างด้านหลังผนังกั้นได้ อย่างไรก็ตาม จะสามารถวางเครื่องเชลโลไว้ในแถวที่อยู่ด้านหน้าของผนังกั้นได้ ก็ต่อเมื่อผู้โดยสารสามารถเข้าถึงทางออกฉุกเฉินได้อย่างอิสระ
 • การเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่: เป็นสิ่งของที่ไม่สามารถจัดเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะที่ปิดสนิทหรือใต้ที่นั่งได้ และไม่อนุญาตให้เป็นสัมภาระห้องโดยสาร
 • สิ่งของมีค่า: ควรเก็บเงินสด เอกสารทางการเงิน เครื่องเพชร กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา และของมีค่าอื่นๆ ไว้กับตัวคุณหรือในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องของคุณ คุณสามารถเก็บกระเป่าสัมภาระดังกล่าวไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่ง

อุปกรณ์การเดินทาง

ผู้โดยสารที่ถืออุปกรณ์การเดินทางต่างๆติดตัว รวมถึง Bedbox, Fly-Tot, Plane Pal หรือผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันอื่นๆ ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านล่างนี้

 • ห้ามใช้ในระหว่างที่เครื่องบินกำลังขึ้นบิน ลงจอด หรือขณะเคลื่อนไปตามลานสนามบิน
 • ห้ามใช้บนที่นั่งที่ติดริมทางเดินและตรงทางออกของเครื่อง
 • ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกหรือบุคคลใดๆ บนเครื่องบิน
 • ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารคนอื่น ตัวอย่างเช่น กีดขวางระยะการปรับเอนของที่นั่งด้านหน้า
 • หากมีข้อกังวลว่า Bedbox อาจทำให้ผู้โดยสารคนอื่นขยับตัวไม่สะดวก Bedbox ดังกล่าวจะใช้ได้กับเฉพาะที่นั่งริมหน้าต่างเท่านั้น (เช่น A/K) หรือที่นั่งด้านในของแถวกลางระหว่างริมทางเดินทั้ง 2 ด้าน (เช่น E/F) ผู้โดยสารจำเป็นต้องแจ้งให้พนักงานสำรองที่นั่งทราบล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมที่นั่งที่เหมาะสมหากต้องการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวบนเครื่อง
กฎระเบียบเกี่ยวกับอุปกรณ์การเดินทาง
 • ข้อจำกัดเกี่ยวกับปริมาณ ขนาด น้ำหนัก และตำแหน่งจัดเก็บจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของสัมภาระถือขึ้นเครื่อง
 • เมื่อใดก็ตามที่มีสัญลักษณ์เข็มขัดนิรภัยส่องสว่างขึ้นในระหว่างเที่ยวบิน หรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องแนะนำให้คุณรัดเข็มขัดนิรภัย ผู้โดยสารจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยดังต่อไปนี้
 1. สำหรับเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป ผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทางด้วยจะต้องแน่ใจว่าเด็กได้รัดเข็มขัดนิรภัยอย่างแน่นหนา
 2. สำหรับทารก (อายุไม่ถึง 2 ปี) ที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารสำหรับเด็ก ผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทางด้วยจะต้องอุ้มทารกไว้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
 • ไม่อนุญาตให้ใช้ Bedbox 2 ชิ้นหรือมากกว่านั้นวางเรียงติดกันและพาดบนที่นั่งในแถวเดียวกันเพื่อใช้เป็นที่นอน
ไม่อนุญาตให้ใช้ Bedbox 2 ชิ้นหรือมากกว่านั้นวางเรียงติดกันและพาดบนที่นั่งในแถวเดียวกันเพื่อใช้เป็นที่นอน
 • ผู้โดยสารจะต้องอ่านคำแนะนำของผู้ผลิตและปฏิบัติตามกฎระเบียบของ EVA เพื่อให้แน่ใจเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ Bedbox เอง
หมายเหตุ: สำหรับอุปกรณ์อื่นๆที่มีลักษณะคล้ายกัน ผู้ใช้ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของ EVA และคำแนะนำของพนักงานต้อนรับบนเครื่อง