Skip to Main Content

e-Menu

ดูเมนูอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องล่วงหน้า, สำรวจบริการบนเครื่องยุคใหม่

เพื่อลดการสัมผัสและให้การเดินทางของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้น คุณสามารถดูเมนูอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องล่วงหน้าได้จากบริการ e-Menu แบบดิจิทัลใหม่ล่าสุดก่อนออกเดินทาง นอกจากนี้ คุณยังสามารถสั่งอาหารจานโปรดล่วงหน้าได้จากบริการสั่งอาหารออนไลน์ด้วยเช่นกัน

เริ่มบริการ e-Menu สำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางตั้งแต่ 1 ก.ค. 2565

เมนูอาหารที่พิมพ์นั้นจะปล่อยคาร์บอนออกมาในปริมาณ 570 ตันต่อปี เท่ากับต้องใช้ผืนป่าถึง 157 เฮกตาร์ในการดูดซับคาร์บอน

มาบินแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและร่วมอนุรักษ์โลกของเรากันเถอะ! EVA Air ขอเชิญคุณมาร่วมกันลดปริมาณการใช้ลงและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกัน

แนะนำวิธีเข้าไปเช็ค e-Menu

ขั้นตอนที่ 1: ป้อนข้อมูลการจอง และรหัสยืนยัน

English1

ขั้นตอนที่ 2: เลือกเที่ยวบิน

English2

ขั้นตอนที่ 3: ไปที่หัวข้อบริการอื่น ๆ กดเลือก"อาหารและเครื่องดื่ม"

English3

ดู e-Menu ของคุณ

English4

Notes

  1. ลูกค้าที่จะได้รับบริการ: ผู้โดยสารทุกท่านที่จองเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย EVA Air/UNI Air และมีบัตรโดยสารที่ถูกต้องพร้อมบันทึกการจอง(PNR)ที่ได้รับการยืนยันแล้ว
  2. เวลาที่จะให้บริการ: เริ่มเช็คได้ตั้งแต่ 21 วันก่อนออกเดินทาง
  3. หากคุณมีคำขอพิเศษ (เกี่ยวกับการแพ้อาหาร, ศาสนา, สุขภาพ หรืออื่น ๆ) โปรดดูที่อาหารพิเศษและใส่ใจสุขภาพบนเครื่อง
  4. อาหารบนเครื่องอาจต่างจากที่เห็นในเมนูอาหารอยู่บ้างเนื่องจากเหตุผลของส่วนผสมที่มีอยู่ขณะนั้น
  5. EVA Air / UNI Air (BR/B7) สงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนหรือหยุดให้บริการ e-Menu เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการบริการ
  6. การสั่งอาหารทางออนไลน์จะมีอยู่ในเฉพาะบางเส้นทางและบางชั้นโดยสารเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่คำแนะนำในการจัดการการเดินทางของคุณ