Skip to Main Content

ส่วนลดพิเศษจากคู่สัญญา

THE GRAND HOTEL KAOHSIUNG

  • ส่วนลดค่าห้องพัก 50% ใช้รหัสส่วนลด : C0158
  • ช่วงเวลายกเว้น : 10-16 ก.พ. 64
  • เบอร์ติดต่อ : 07-370-5911
  • เว็บไซต์ : http://www.grand-hotel.org