Skip to Main Content

ไมล์และเงินสด

ไมล์และเงินสด

วันนี้คุณสามารถใช้ไมล์สะสมแทนเงินสดเมื่อซื้อบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์ของ EVA Air ได้แล้ว! คุณยังสามารถใช้ไมล์สะสมซื้อบัตรโดยสารได้แม้ว่าจะมีไมล์สะสมไม่เพียงพอที่จะใช้แลกรับรางวัลบัตรโดยสารหรือรางวัลอัปเกรดก็ตาม เพียงซื้อบัตรโดยสารทางออนไลน์ คุณก็สามารถเลือกได้ว่าจะชำระด้วยเงินสดเท่านั้นหรือใช้ทั้งไมล์สะสมและเงินสดรวมกัน

รายละเอียดการใช้งาน:

เมื่อจองบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์ EVA Air (www.evaair.com) คุณสามารถใช้ไมล์สะสมเพื่อชำระค่าบัตรโดยสารทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย EVA Air/UNI Air หมายเหตุ: เมื่อต้องการชำระด้วยไมล์และเงินสด จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนไมล์ขั้นต่ำที่ต้องใช้

(1) โปรดล็อกอินด้วยหมายเลขสมาชิกของคุณก่อนซื้อบัตรโดยสาร (เจ้าของบัญชีต้องเป็นผู้ใหญ่)

Miles Cash

(2) ในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน ให้เลือกไมล์/เงินสด หากคุณต้องการใช้เป็นวิธีการชำระค่าบัตรโดยสาร จากนั้นเลือกจำนวนไมล์สะสมที่จะให้หักออกจากบัญชีของคุณเองหรือที่ได้รับโอนมา คลิก “ตกลง” เพื่อยืนยันการชำระเงินด้วยไมล์สะสมและเลื่อนตัวชี้ตำแหน่งเพื่อเลือกจำนวนไมล์สะสมที่คุณต้องการใช้ ตัวเลือกไมล์และเงินสดจะไม่แสดงให้คุณเลือกหากจำนวนไมล์สะสมในบัญชีของคุณมีไม่ถึงตามข้อกำหนดขั้นต่ำ

Miles_Cash_en_02_1025

Notes

1. สิทธิประโยชน์นี้ใช้เฉพาะการซื้อบัตรโดยสารทางออนไลน์ไปยังจุดหมายปลายทางเดียวเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการโปรโมชันหรือช่องทางการจองอื่น ๆ (กิจกรรมพิเศษ, บัตรโดยสารนักเรียน/ทำงานและท่องเที่ยว, Happy Hours, ส่วนลดบัตรเครดิต, การจองทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทคู่ค้า) และบัตรโดยสารที่จองแบบหยุดพักหลายเมือง

2. การหักไมล์จะดำเนินไปในรูปแบบของการทำธุรกรรมเดียวเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากมีผู้โดยสารหลายคนในการจอง การหักไมล์จะถูกแบ่งออกเป็นสัดส่วนระหว่างผู้โดยสารตามราคาบัตรโดยสาร (หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้กับบัตรโดยสารสำหรับเด็กทารกได้) 

3. จะมีเพียงไมล์สะสมที่ได้รับโอนหรือที่เป็นของเจ้าของบัญชีที่ใช้ล็อกอินเท่านั้นที่สามารถนำมาใช้หักชำระได้ (เจ้าของบัญชีต้องเป็นผู้ใหญ่และต้องเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้เดินทาง) หากต้องการใช้ไมล์และเงินสดในการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ระบบจะไม่สามารถหักไมล์สะสมจากบัญชีของผู้โดยสารอีกท่านได้ ตัวเลือกไมล์และเงินสดจะไม่แสดงให้คุณเลือกหากจำนวนไมล์สะสมในบัญชีของคุณมีไม่ถึงตามข้อกำหนดขั้นต่ำ

4. สามารถใช้ไมล์สะสมหักสำหรับราคาบัตรโดยสารเท่านั้น ไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการเพิ่มอื่น ๆ (ค่ากระเป๋าสัมภาระส่วนเกินล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่ง ฯลฯ) 

5. สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถใช้กับรหัสชั้นโดยสาร A ในทุกเส้นทาง EVA Air สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนชั้นที่นั่งโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. ไมล์และเงินสดสามารถใช้ชำระค่าบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ BR ที่เกี่ยวเนื่องกับเที่ยวบินของ BR/B7 เท่านั้น และไม่สามารถใช้กับค่ารถโดยสาร/รถไฟ หรือเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นหรือที่เป็นเที่ยวบินร่วมได้ เนื่องจากข้อจำกัดของระบบระหว่างสายการบินจึงอาจทำให้คุณทำรายการไม่สำเร็จหากแผนการเดินทางของคุณมีเที่ยวบินที่สัมพันธ์กับ PG/GA ในกรณีดังกล่าวเราแนะนำไม่ให้คุณใช้การจองด้วยไมล์และเงินสด  

7. ไมล์สะสมที่ได้รับจากเที่ยวบินจะขึ้นอยู่กับชั้นโดยสารบนบัตรโดยสารของสมาชิก และจะนำไปสะสมในบัญชี “Infinity MileageLands” ของสมาชิกเท่านั้น ไม่สามารถนำไปสะสมในโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินอื่นได้ 

8. การสะสมไมล์ จำนวนเที่ยวบิน และการอัปเกรดชั้นโดยสารจะดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในปัจจุบันของ “Infinity MileageLands”

9. การคืนเงินสำหรับบัตรโดยสารที่ชำระด้วยไมล์สะสมบางส่วนหรือทั้งหมด: บัตรโดยสารเต็มใบที่ยังไม่ได้ใช้เดินทางจะสามารถขอคืนเงินเป็นเงินสดได้สำหรับส่วนของบัตรโดยสารที่ซื้อด้วยเงินสด รวมภาษี ส่วนของไมล์สะสมจะคืนไปยังบัญชีสมาชิกที่ใช้จองหากไมล์สะสมนั้นยังไม่ถึงวันหมดอายุในวันที่ทำรายการขอคืนเงิน บัตรโดยสารที่ใช้เดินทางแล้วบางส่วนจะสามารถขอคืนเงินเป็นเงินสดได้เฉพาะในส่วนของเที่ยวบินและภาษีที่ยังไม่ได้ใช้เดินทาง แต่ไม่สามารถขอคืนไมล์สะสมได้ 

10. EVA Air สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการกำหนดราคาและเงื่อนไขการออกบัตรโดยสารโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า