Skip to Main Content

ไมล์และเงินสด

ไมล์และเงินสด

ตอนนี้คุณสามารถใช้ไมล์สะสมแทนเงินสดได้เมื่อซื้อบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์ของ EVA Air คุณยังสามารถใช้ไมล์สะสมของคุณในการซื้อบัตรโดยสารได้แม้ว่าจะมีไมล์สะสมไม่เพียงพอที่จะแลกรับรางวัลบัตรโดยสารหรือรางวัลอัปเกรดก็ตาม เพียงซื้อบัตรโดยสารออนไลน์ คุณก็สามารถเลือกได้ว่าจะชำระด้วยเงินสดเท่านั้นหรือใช้ทั้งไมล์สะสมและเงินสดรวมกัน

รายละเอียดการใช้งาน:

เมื่อจองบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์ EVA Air (www.evaair.com) คุณสามารถใช้ไมล์สะสมเพื่อชำระค่าบัตรโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย EVA Air/UNI Air เต็มจำนวนหรือบางส่วนได้

  • โปรดล็อกอินด้วยรหัสสมาชิกของคุณก่อนทำการซื้อบัตรโดยสาร (เจ้าของบัญชีต้องเป็นผู้ใหญ่) 

Miles_Cash_en_01_1025

  • ในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน ให้เลือกไมล์/เงินสด (Miles/Cash) ที่คุณต้องการชำระค่าบัตรโดยสาร จากนั้นเลือกจำนวนไมล์สะสมที่จะหักออกหรือโอนจากบัญชีของคุณ คลิก “ตกลง” (Yes) เพื่อยืนยันการชำระเงินด้วยไมล์สะสมและเลื่อนเมาส์เลือกจำนวนไมล์สะสมที่คุณต้องการใช้ 

Miles_Cash_en_02_1025

Notes

1. สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้กับการซื้อบัตรโดยสารรายเที่ยวออนไลน์เท่านั้น ไม่สามารถใช้การชำระเงินด้วยไมล์และเงินสดได้กับธุรกรรมที่ร่วมโปรโมชั่นหรือช่องทางอื่นๆ (รหัสโปรโมชั่น, บัตรโดยสารนักเรียน/วันหยุด, Happy Hours, ส่วนลดของธนาคาร, การจองทางอินเทอร์เน็ตของบริษัท) และบัตรโดยสารเดินทางหลายเมืองและหลายจุดแวะพัก

2. การหักเงินจะดำเนินไปตามธุรกรรมเดียว ตัวอย่างเช่น หากมีผู้โดยสารหลายคนในการทำธุรกรรมครั้งเดียว การหักเงินจะแบ่งเป็นสัดส่วนระหว่างผู้โดยสารดังกล่าวตามราคาบัตรโดยสาร (หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้กับบัตรโดยสารสำหรับเด็กทารกได้) 

3. มีเพียงไมล์สะสมที่ได้รับโอนหรือเป็นเจ้าของโดยบัญชีที่ล็อกอินเท่านั้นที่สามารถใช้หักชำระได้ (เจ้าของบัญชีต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและต้องเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้เดินทาง) หากมีการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปในการทำธุรกรรมไมล์และเงินสด ระบบจะไม่สามารถหักไมล์สะสมจากบัญชีของผู้โดยสารอีกท่านได้ 

4. สามารถหักไมล์สะสมได้สำหรับการชำระค่าบัตรโดยสารเท่านั้น โดยไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าธรรมเนียมการบริการเพิ่มเติม (ค่าน้ำหนักสัมภาระล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่ง ฯลฯ) 

5. สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถใช้ได้กับที่นั่งชั้น A ทั้งขาไป/กลับจากปลายทางทั้งหมด EVA Air ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงชั้นที่นั่งที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

6. สิทธิประโยชน์นี้สามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย EVA/UNI Air เท่านั้นและไม่สามารถใช้กับค่ารถโดยสาร/รถไฟ หรือเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นหรือเที่ยวบินร่วมได้ 

7. ไมล์สะสมที่ได้รับจากเที่ยวบินจะขึ้นอยู่กับชั้นบัตรโดยสารของสมาชิก และจะนำไปเพิ่มในบัญชี “Infinity MileageLands” ของสมาชิกเท่านั้น ไม่สามารถใช้ไมล์สะสมของโปรแกรมสมาชิกสะสมไมล์ของสายการบินอื่นๆ ได้ 

8. การสะสมไมล์และการอัปเกรดเที่ยวบินและชั้นโดยสารจะดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไข “Infinity MileageLands” ฉบับปัจจุบัน

9. การคืนเงินสำหรับบัตรโดยสารที่ชำระด้วยไมล์สะสมบางส่วนหรือเต็มจำนวน: บัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้งานจะสามารถขอคืนเงินเป็นเงินสดได้สำหรับสัดส่วนบัตรโดยสารที่ซื้อด้วยเงินสด รวมภาษีเพิ่มเติม และไมล์สะสมจะส่งคืนไปยังเจ้าของบัญชีผู้ที่ทำการจอง หากไมล์สะสมนั้นยังสามารถใช้งานได้ในวันที่ทำการขอคืนเงิน บัตรโดยสารที่ใช้งานแล้วบางส่วนจะสามารถขอคืนเงินเป็นเงินสดได้ในส่วน เส้นทางบินที่ยังไม่ได้เดินทางและภาษีอื่นๆ แต่ไม่สามารถขอคืนไมล์สะสมได้ 

10. EVA Air ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการกำหนดราคาและเงื่อนไขการออกบัตรโดยสารโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า