Mạng lưới đường bay của chúng tôi phủ khắp hơn 50 thành phố trải dài khắp Châu Âu, Bắc Mỹ, Châu Á và Châu Đại Dương

Destinations and Route Maps

EVA Air Route Map Top Destination

World wide

Please click on the +/- button on the map to zoom-in/zoom-out the map

EVA Air Route Worldwide Map

Notice

  • (C) denotes Operated by Both EVA Air and UNI Air
  • (B7) denotes UNI Air Service