Skip to Main Content

Kế hoạch dự phòng

Các chuyến bay đến và từ Hoa Kỳ Các chuyến bay đến và từ Hàn Quốc Các chuyến bay đến và từ Canada

Kế hoạch dự phòng cho các chuyến bay đến/đi từ Hoa Kỳ

EVA sẽ cung cấp nhu cầu thiết yếu cho hành khách khi xảy ra tình huống bất thường trong chuyến bay, chẳng hạn như đổi hướng chuyến bay, hủy hoặc trì hoãn dài trên đường băng.

Đối với chuyến bay quốc tế nằm trong Kế hoạch này khởi hành từ hoặc đến sân bay Hoa Kỳ, EVA sẽ không cho phép máy bay ở trên đường băng tại sân bay Hoa Kỳ quá 4 giờ trước khi cho phép hành khách rời khỏi máy bay trừ khi: cơ trưởng xác định có lý do liên quan đến an toàn hoặc an ninh nên máy bay không thể rời vị trí trên đường băng để hành khách rời máy bay; hoặc bộ phận kiểm soát không lưu đề xuất cơ trưởng quay lại cổng hoặc điểm xuống máy bay khác để hành khách rời máy bay mà không cản trở hoạt động của máy bay quá nhiều.

Mỗi văn phòng sân bay EVA ở Hoa Kỳ có kế hoạch dự phòng toàn diện để phản ứng trước bất kỳ tình huống bất thường nào. Chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý tại sân bay địa phương, các cơ quan chính phủ như Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP) và Cục An ninh Vận tải (TSA) cũng như các đối tác liên danh của chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo có sẵn nguồn lực đầy đủ và chỉ định người phụ trách xử lý tất cả các sắp xếp, cũng như thông báo với Bộ phận Vận hành chuyến bay và phi hành đoàn của chúng tôi.

Khi chuyến bay khởi hành từ một sân bay của Hoa Kỳ hoặc đến một sân bay của Hoa Kỳ bị trì hoãn dài trên đường băng, hành khách sẽ được cung cấp đồ ăn/đồ ăn nhẹ và nước trong không quá 2 giờ sau khi khởi hành từ cổng hoặc máy bay đáp đất trừ khi cơ trưởng xác định có lý do an toàn hoặc an ninh ngăn dịch vụ như vậy. EVA cũng sẽ cung cấp hỗ trợ y tế cho hành khách trong trường hợp cần chăm sóc y tế khẩn cấp. Nhà vệ sinh trên máy bay sẽ sẵn sàng phục vụ. Dịch vụ hỗ trợ đặc biệt cũng được cung cấp cho hành khách khuyết tật.

Thông báo sẽ được thực hiện mỗi 30 phút trên máy bay trong thời gian trì hoãn trên đường băng. Các thông báo sẽ bắt đầu không quá 30 phút sau giờ khởi hành theo lịch và sẽ bao gồm thông tin về cơ hội rời máy bay, nếu có, cũng như (các) lý do trì hoãn.

Hành khách sẽ được thông báo rằng họ có cơ hội rời máy bay từ một máy bay ở cửa hoặc khu vực xuống máy bay khác với cửa mở nếu thực sự có cơ hội rời máy bay an toàn mà không cản trở hoạt động của máy bay. Khi chuyến bay đã sẵn sàng khởi hành lại và hành khách đã rời máy bay không thể quay lại đúng giờ, EVA có quyền khởi hành chuyến bay mà không có những hành khách này.

Notes

Quý khách có thể nhấp vào liên kết để đọc Hợp đồng vận chuyển của EVA Air.