直接跳至主頁面

Kế hoạch dự phòng

Các chuyến bay đến và từ Hoa Kỳ Các chuyến bay đến và từ Hàn Quốc Các chuyến bay đến và từ Canada

Kế hoạch dự phòng cho các chuyến bay đến/đi từ Canada

Nếu chuyến bay bị trì hoãn trên đường băng sau khi cửa máy bay đã đóng để chuẩn bị cất cánh hoặc sau khi máy bay hạ cánh, EVA AIR sẽ cung cấp cho hành khách những điều sau hoàn toàn miễn phí, nếu có thể.

  • Nếu máy bay được trang bị nhà vệ sinh, hãy vào nhà vệ sinh theo thứ tự;
  • hệ thống thông gió, làm mát hoặc sưởi ấm hoạt động đúng trên máy bay;
  • nếu có thể, thông báo với người bên ngoài máy bay, biện pháp làm vậy; và
  • đồ ăn và thức uống, ở số lượng hợp lý, tính đến thời gian trì hoãn, thời gian trong ngày và vị trí của sân bay.

Hỗ trợ y tế khẩn cấp

Nếu hành khách cần hỗ trợ y tế khẩn cấp trong khi chuyến bay bị trì hoãn trên đường băng sau khi cửa máy bay đã đóng để chuẩn bị cất cánh hoặc sau khi máy bay hạ cánh, EVA AIR sẽ hỗ trợ điều đó.

Để hành khách rời máy bay

Nếu chuyến bay bị trì hoãn 3 giờ trên đường băng tại sân bay ở Canada, EVA AIR sẽ cung cấp cơ hội để hành khách rời máy bay

  • 3 giờ sau khi cửa máy bay đóng để chuẩn bị cất cánh; và
  • 3 giờ sau khi chuyến bay hạ cánh, hoặc thời gian sớm hơn, nếu có thể

Chuẩn bị cất cánh

Tuy nhiên, EVA AIR không bắt buộc phải cung cấp cơ hội để hành khách rời máy bay nếu không thể cất cánh dưới 3 giờ 45 phút sau khi cửa máy bay đóng để chuẩn bị cất cánh hoặc sau khi máy bay hạ cánh và hãng hàng không có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn.

Ưu tiên rời máy bay

EVA AIR cho phép hành khách rời máy bay, nếu có thể, thì hãng phải cho hành khách khuyết tật và người giúp đỡ họ, động vật hỗ trợ hoặc động vật hỗ trợ tinh thần, nếu có cơ hội rời máy bay trước.

Ngoại lệ

Phần này không áp dụng nếu không thể cung cấp cơ hội rời máy bay cho hành khách, bao gồm những lý do liên quan đến an toàn và an ninh hoặc do yêu cầu của bộ phận kiểm soát hải quan và kiểm soát không lưu.

Đền bù ngắt quãng chuyến bay

Một số việc trì hoãn hoặc hủy nằm trong quyền kiểm soát của hãng hàng không, trong khi số khác như trì hoãn do thời tiết khắc nghiệt hoặc ngắt quãng hoạt động sân bay và không lưu lại nằm ngoài khả năng của chúng tôi. Dù lý do trì hoãn hoặc hủy là gì,

EVA Air cũng sẽ hỗ trợ quý khách. EVA Air sẽ phải thanh toán đền bù cho hành khách vì trì hoãn hoặc hủy chuyến bay vì lý do trong khả năng kiểm soát của chúng tôi và không liên quan đến an toàn. Hành khách được hưởng khoản bồi thường dựa trên thời gian bị trễ chuyến từ điểm đi và điểm đến cuối cùng.

Mức bồi thường khi bị trễ chuyến (CAD):

  • 3-6 giờ: $400
  • 6-9 giờ: $700
  • 9+ giờ: $1000

Notes

Quý khách có thể nhấp vào liên kết để đọc Hợp đồng vận chuyển của EVA Air.