Skip to Main Content

Điều khoản và điều kiện

Điều khoản và điều kiện:

 1. Đăng ký Infinity MileageLands được giới hạn ở cá nhân. Hội viên nên xác nhận thông tin cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn ở, tên, ngày sinh, địa chỉ gửi thư và địa chỉ email) được cung cấp đúng vào thời điểm đăng ký. Mỗi tài khoản Infinity MileageLands thuộc về một hội viên cụ thể và không thể được chuyển nhượng cho bất kỳ ai khác.
 2. Hội viên có thể tải xuống thẻ hội viên số từ ứng dụng EVA Mobile để xác nhận thông tin hội viên của họ. Nếu là hội viên thẻ Vàng, thẻ Bạc, thẻ Kim Cương, quý khách sẽ được nhận thẻ nhựa (ngoại trừ hạng thẻ Bạc/Vàng mà quý khách có được từ thẻ tín dụng HSBC Star Alliance Úc). Trong trường hợp quý khách mất thẻ hội viên, vui lòng truy cập trang web của EVA Air: https://www.evaair.com hoặc liên hệ văn phòng của EVA Air hoặc trung tâm dịch vụ Infinity MileageLands để cấp lại ngay lập tức.
 3. EVA Air bảo lưu các quyền sau:
  1. Sửa đổi và/hoặc ngừng chương trình Infinity MileageLands bất kỳ lúc nào.
  2. Sửa đổi điều khoản và điệu kiện chương trình Infinity MileageLands bất kỳ lúc nào.
  Vui lòng tham khảo trang web của EVA Air https://www.evaair.com hoặc liên hệ với trung tâm dịch vụ Infinity MileageLands để biết thông tin cập nhật. EVA Air bảo lưu quyền chấm dứt và rút lại quyền và lợi ích của các hội viên trong trường hợp vi phạm các Điều khoản và điều kiện chung này, và yêu cầu bồi thường cho những thiệt hại phải chịu liên quan đến những vi phạm đó.
 4. Hội viên có thể kiểm tra hoặc cập nhật dữ liệu thông tin cá nhân liên kết với tài khoản Infinity MileageLands của họ.
  1. Hội viên có thể trực gọi đến bất kỳ trung tâm dịch vụ Infinity MileageLands nào của chúng tôi.
  2. Yêu cầu bất kỳ trung tâm dịch vụ Infinty MileageLands nào của chúng tôi qua fax hoặc thư. (Vui lòng in và điền vào Mẫu đơn xin thay đổi dữ liệu hội viên từ trang web của EVA Air. Chỉ có hội viên hoặc người được hội viên ủy quyền hợp pháp mới có thể thực hiện việc này.)
  3. Kiểm tra hoặc sửa đổi dữ liệu cá nhân của hội viên Infinty MileageLands của quý khách qua trang Quản lý tài khoản trên trang web của EVA Air.
 5. Thông tin đại lý du lịch hoặc khách sạn (bao gồm nhưng không giởi hạn địa chỉ gửi thư, số liên lạc và địa chỉ email) không thể được dùng như một phần thông tin cá nhân của hội viên.
 6. EVA Air sẽ thông báo hoặc gửi thông tin liên quan đến hội viên dựa trên thông tin cá nhân đã cung cấp. Hội viên nên giữ thông tin cá nhân tới lần cập nhật gần nhất. EVA Air không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại và bất lợi nào đối với lợi ích của hội viên do thông tin hội viên không chính xác hoặc những lý do khác không thể quy cho EVA Air.
 7. Vì lý do bảo mật, mỗi hội viên nên giữ số thẻ hội viên và mật khẩu của riêng họ ở một nơi an toàn. Vui lòng không tiết lộ số thẻ hội viên và mật khẩu của quý khách cho người khác. Tất cả các dịch vụ trực tuyến được truy cập bằng số thẻ hội viên và mật khẩu sẽ được xem là đã có sự cho phép của hội viên. EVA Air sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng bất hợp pháp số thẻ hội viên và mật khẩu trừ khi các trường hợp như vậy chỉ có thể quy cho EVA Air.
 8. Vui lòng xuất trình thẻ hội viên của quý khách để vào tất cả các cơ sở đối tác của EVA Air và hưởng lợi ích dành cho hội viên. EVA Air bảo lưu quyền từ chối cho vào/quyền đối với bất kỳ hội viên nào không tuân thủ các quy định này.
 9. Hội viên có thể chấm dứt tư cách hội viên Infinity MileageLands của họ bằng cách gửi Mẫu đơn xin hủy tư cách hội viên dạng văn bản cùng các tài liệu bắt buộc đến trung tâm dịch vụ Infinity MileageLands vào bất kỳ lúc nào.
 10. Tư cách hội viên sẽ tự động được chấm dứt cho những cá nhân đã qua đời.
 11. Sau khi thẻ hội viên bị chấm dứt, tất cả thông tin, số dặm tích lũy và chứng nhận nâng hạng điện tử liên quan đến tài khoản đã xác định hoặc bất kỳ đặc quyền hội viên nào khác sẽ tự động mất hiệu lực và bị xóa.
 12. Không được phép kết hợp số dặm đã chuyển nhượng với số dặm của riêng người được chỉ định (bao gồm cả số dặm đã tích lũy được và số dặm đã mua, số dặm hết hạn cần gia hạn) hoặc mọi số dặm đã chuyển nhượng bởi bên thứ ba.
 13. Không thể tích lũy số dặm và chặng bay với vé có mã hãng vận chuyển BR/B7 nhưng do hãng hàng không khác khai thác. Ngoại trừ các chuyến bay liên danh cụ thể, quy định về tích trữ sẽ được ưu tiên. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ trung tâm dịch vụ Infinity MileageLands. Để đảm bảo ghi có tín dụng đúng cách cho số dặm tích lũy, vui lòng luôn đặt chỗ bằng tên chính xác trên thẻ hội viên. Không thể tích lũy số dặm cho một chuyến bay cụ thể trong nhiều chương trình cùng lúc. Không được phép chuyển số dặm tích lũy trong tài khoản Infinity MileageLands của quý khách sang bất kỳ chương trình của hãng vận chuyển nào khác. Hội viên cũng không thể chuyển số dặm đã tích lũy trong chương trình của hãng vận chuyển khác sang chương trình Infinity MileageLands.
 14. Tích lũy số dặm dựa trên hạng thấp hơn của hạng vé thực tế và hạng bay thực tế. EVA Air giữ quyền quyết định dặm tích lũy cuối cùng. EVA Air giữ quyền điều chỉnh bất kỳ sự không nhất quán nào liên quan đến việc tích lũy số dặm của hội viên.
 15. EVA Air không thể chịu trách nhiệm đối với các quốc gia/khu vực mà ở đó việc tích lũy số dặm trong chương trình thưởng Infinity MileageLands là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, và chương trình thưởng như vậy sẽ không còn áp dụng được nữa.
 16. Hội viên cấp quyền cho EVA Air lấy và sử dụng địa chỉ email hoặc địa chỉ gửi thư của hội viên để gửi thông tin liên quan đến khách hàng của chúng tôi theo Chính sách về quyền riêng tư và Tuyên bố về cookies và các hướng dẫn áp dụng về Thu thập thông tin cá nhân của chúng tôi. Những thông tin như vậy bao gồm thông tin giao dịch, dịch vụ và đặc quyền đặc biệt, bảng kê số dặm, thông báo hết hạn hạng thẻ, thông báo hết hạn dặm bay và thông báo đặc quyền đối với hội viên. EVA Air sẽ thông báo rõ ràng trong thư từ liên hệ rằng mình là người gửi.
 17. Nếu các sự kiện ngoài tầm kiểm soát của EVA Air, như tình trạng náo loạn dân sự, chiến tranh, biểu tình, hoặc các thảm họa thiên nhiên, v.v.. ảnh hưởng đáng kể đến khả năng cung cấp phần thưởng, chương trình có thể bị tạm dừng/chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hoặc dừng áp dụng ở các khu vực chịu ảnh hưởng từ các sự kiện như vậy.
 18. Hội viên không được phép mua hoặc bán các lợi ích hội viên chương trình Infinity MileageLands, bao gồm nhưng không giới hạn ở, việc bán, mua, đổi chác, tặng, cho thuê, cho mượn, phân công và/hoặc gửi dặm tích lũy hoặc chứng nhận nâng hạng điện tử và các đặc quyền khác. Sau khi bị điều tra, nếu hội viên bị phát hiện vi phạm hoặc bị nghi ngờ vi phạm quy định này,   EVA Air có quyền đình chỉ hoặc tước tư cách hội viên của các cá nhân và quyền lợi của hội viên. EVA Air có quyền rút lại các ưu đãi, lấy lại số dặm đã chuyển hoặc vé thưởng, và hủy thủ tục quy đổi dặm thưởng,... Trong trường hợp có tranh chấp giữa các hội viên, EVA Air có thể thực hiện các biện pháp cần thiết và điều chỉnh tài khoản sau khi phân xử, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc khôi phục tư cách hội viên và các quyền, hoặc thanh lý qui định được nêu trên. Bất kỳ ai phổ biến thông tin vi phạm các quy tắc này thông qua các kênh truyền thông đều bị xem là vi phạm. Luật tương tự cũng áp dụng cho những người ủy thác cho người khác hành động vi phạm quy tắc này.
 19. EVA Air có quyền chấm dứt tư cách hội viên của những người vi trật tự công cộng, gây nguy hiểm cho sự an toàn của chuyến bay, cản trở lợi ích chung hoặc ngăn chặn việc sử dụng đầy đủ dịch vụ của chuyến bay.
 20. EVA Air giữ quyền thực hiện tất cả các hành động pháp lý cần thiết và thích hợp để hủy tư cách hội viên và cấm họ tiếp tục tham gia vào chương trình nếu những hội viên đó không tuân theo các chính sách và quy trình của chương trình Infinity MileageLands hoặc đưa ra các tuyên bố sai.
 21. Nếu có bất kỳ vi phạm nào về Điều khoản và điều kiện chung này hoặc các quy định hiện hành về lợi ích hội viên, EVA Air có quyền kiểm tra hoặc điều tra tài khoản hội viên.
 22. Từ chối trách nhiệm cho mọi hành vi vi phạm quy định của EVA Air sẽ không được coi là từ chối trách nhiệm cho mọi hành vi vi phạm trước đó hoặc tiếp theo.
 23. Quy định cho các đối tác
  1. Đối tác nghĩa là hãng hàng không, ngân hàng, công ty cho thuê xe, khách sạn hoặc các pháp nhân khác ngoài EVA Air/UNI Air cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc các lợi ích khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở, những dịch vụ có thể cho phép hội viên tích lũy hoặc đổi dặm bay.
  2. EVA Air và các công ty con không chịu trách nhiệm về bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào hoặc các lợi ích khác do các công ty và đối tác tham gia cung cấp. Hội viên cần đọc kỹ phần điều khoản và điều kiện được ban hành bởi các công ty và đồi tác tham gia chương trình trước khi chấp nhận những lợi ích, dịch vụ, sản phẩm như vậy nhằm bảo vệ quyền và lơi ích của cá nhân. Các đối tác là các tổ chức độc lập và EVA Air không chịu trách nhiệm về tính chất hoặc chất lượng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào do các đối tác liên quan cung cấp, cũng như bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào khác của các đối tác. Thông tin chi tiết về ưu đãi của đối tác cụ thể sẽ được công bố. Vui lòng truy cập trang web EVA Air https://www.evaair.com để biết thông tin cập nhật.
  3. Tích lũy dặm bay, Ưu đãi đổi điểm, hạng mức thẻ hội viên và hiệu lực thẻ, và các lợi ích khác mà đối tác cung cấp cho hội viên khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của đối tác có thể khác tùy theo trạng thái hội viên hoặc các yếu tố khác.
 24. Quý khách xác nhận và đồng ý rằng việc tham gia chương trình của quý khách sẽ thuộc phạm vi quản lý của Điều khoản và điều kiện chung, và quý khách phải đọc và hiểu tất cả các điều khoản và điều kiện đó.