Skip to Main Content

EVA Mileage Hotel

EVA Mileage Hotel - Smart Use & Earning of Your Mileage

EVA Mileage Hotel hiện đã ra mắt trực tuyến! Hãy đặt phòng của quý khách ngay hôm nay! Qúy khách có thể tích lũy dặm thưởng cho thời gian lưu trú của mình hoặc thanh toán một phần tiền phòng bằng tùy chọn dặm bay + tiền mặt.

Đặt trước kỳ nghỉ của mình và lên kế hoạch cho nơi nghỉ ngơi với Infinity MileageLands!

  1. Đăng nhập: Đăng nhập vào EVA Mileage Hotel bằng Tài khoản EVA AIR Infinity MileageLands của quý khách trước khi hoàn tất giao dịch tại khách sạn của mình. Qúy Khách chưa phải là thành viên?Đăng ký tại đây.
  2. Đặt phòng trực tuyến: Chọn từ các phòng trên khắp thế giới. Số dặm thưởng tích lũy được sẽ được hiển thị trước khi quý Khách hoàn tất thanh toán.
  3. Tích lũy Dặm thưởng: Dặm thưởng sẽ được cộng vào tài khoản Infinity MileageLands của quý Khách trong vòng 2 tuần sau khi hoàn thành kỳ nghỉ của mình. Qúy Khách có thể kiểm tra trạng thái số dặm mới nhất của mình trong phần “Đặt chỗ của bạn” trong nền tảng EVA Mileage Hotel.
  4. Quy đổi Dặm thưởng: Qúy khách có thể sử dụng Dặm thưởng + tiền mặt để đặt chỗ ở của mình. Số dặm bay của quý khách sẽ được trừ vào tài khoản của mình ngay lập tức sau khi hoàn tất việc đặt vé và hệ thống sẽ tự động trừ số dặm bay hết hạn trước (số dặm tự sở hữu sẽ được khấu trừ trước). Qúy khách có thể kiểm tra trạng thái dặm bay mới nhất của mình trong phần “Đặt chỗ của bạn” trong nền tảng EVA Mileage Hotel. Đặt chỗ bằng dặm bay + tiền mặt sẽ không được tích lũy số dặm bay.

Lưu ý

  1. Bằng cách nhấp vào “Đặt phòng ngay”, quý khách sẽ rời khỏi trang web chính thức của EVA (www.evaair.com). Qúy khách sẽ được chuyển từ trang web chính thức của EVA sang Rocket Travel Platform, một trang web của bên thứ ba do Rocket Travel, Inc hợp tác với Points cung cấp.
  2. Nền tảng Rocket Travel được cung cấp bởi Rocket Travel hợp tác với Points. EVA Air và các công ty con không chịu trách nhiệm về bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc các lợi ích khác do Rocket Travel hợp tác với Points cung cấp. Các điều khoản và điều kiện của Rocket Travel áp dụng cho các giao dịch và thanh toán được xử lý như vậy.
  3. EVA Air thực sự khuyến nghị Thành viên “Infinity MileageLands” đọc các điều khoản và điều kiện. Bằng cách sử dụng Nền tảng Du lịch Tên lửa, Thành viên “Infinity MileageLands” đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện do Rocket Travel áp đặt liên quan đến việc sử dụng Nền tảng Du lịch Tên lửa.
  4. Dặm tích lũy được thông qua EVA Mileage Hotel không được tính vào việc nâng cấp hoặc gia hạn thành viên.
  5. Khi thực hiện giao dịch qua EVA Mileage Hotel, quý Khách xác nhận rằng mình đã đọc kỹ các điều khoản có liên quan ở đây và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản đó. EVA Air có thể sửa đổi các quy tắc theo thời gian và công bố các sửa đổi trên trang web. Các giao dịch hoàn thành trước khi sửa đổi sẽ không bị ảnh hưởng.
  6. Ngoài các quy định của Thể lệ, các quy định về “Tích lũy dặm bay / Quy đổi số dặm bay” của Infinity MileageLands cũng được áp dụng. Nếu bất kỳ quy tắc nào ở đây không nhất quán hoặc xung đột với các quy tắc trong “Tích lũy dặm bay / Quy đổi dặm bay” của Infinity MileageLands, thì các điều khoản ở đây sẽ được ưu tiên áp dụng.