Skip to Main Content

Yêu cầu nâng hạng thẻ và gia hạn thẻ hội viên

Nâng cấp

Thẻ Xanh

Green Card image
 • Người nộp đơn từ 2 tuổi trở lên.
 • Chúng tôi chào đón khách hàng từ 2 đến 12 tuổi tham gia chương trình Infinity MileageLands, nhưng ít nhất một người giám hộ phải là hội viên để trẻ đủ điều kiện tham gia chương trình.

Thẻ Bạc

Silver Card image
 • Trong vòng 12 tháng ở trạng thái Thẻ Xanh hợp lệ hiện tại:
 • 30,000 dặm nâng hạng thẻ và từ 4 chuyến bay quốc tế EVA Air/UNI Air đủ điều kiện trở lên HOẶC
 • đi từ 26 chuyến bay quốc tế EVA Air/UNI Air đủ điều kiện trở lên

Thẻ Vàng

Gold Card image
 • Trong vòng 12 tháng ở trạng thái thẻ Bạc hợp lệ hiện tại:
 • từ 50,000 dặm nâng hạng thẻ trở lên trên các chuyến bay quốc tế đủ điều kiện HOẶC
 • đi từ 50 chuyến bay quốc tế EVA Air/UNI Air đủ điều kiện trở lên

Thẻ Kim cương

Diamond Card image
 • Trong vòng 12 tháng ở trạng thái Thẻ Vàng hợp lệ hiện tại:
 • từ 120,000 dặm nâng hạng thẻ trở lên trên các chuyến bay quốc tế đủ điều kiện HOẶC
 • đi từ 100 chuyến bay quốc tế EVA Air/UNI Air đủ điều kiện trở lên

Gia hạn thẻ

Thẻ Xanh

Green Card image
 • Vĩnh viễn

Thẻ Bạc

Silver Card image
 • Trong trạng thái thẻ Bạc hiện tại:
 • 40,000 dặm nâng hạng thẻ trên các chuyến bay quốc tế đủ điều kiện HOẶC đi từ 42 chuyến bay quốc tế EVA Air/UNI Air đủ điều kiện trở lên

Thẻ Vàng

Gold Card image
 • Trong trạng thái Thẻ Vàng hiện tại:
 • 80,000 dặm nâng hạng thẻ trên các chuyến bay quốc tế đủ điều kiện HOẶC đi từ 80 chuyến bay quốc tế EVA Air/UNI Air đủ điều kiện trở lên

Thẻ Kim cương

Diamond Card image
 • Trong trạng thái thẻ Kim cương hiện tại:
 • 200,000 dặm nâng hạng thẻ trên các chuyến bay quốc tế đủ điều kiện HOẶC đi từ 140 chuyến bay quốc tế EVA Air/UNI Air đủ điều kiện trở lên

Tính hợp lệ

Thẻ Xanh

Green Card image
 • Vĩnh viễn.

Thẻ Bạc

Silver Card image
 • 2 năm.

Thẻ Vàng

Gold Card image
 • 2 năm.

Thẻ Kim cương

Diamond Card image
 • 2 năm.


Điều khoản và điều kiện:

 • Tìm hiểu thêm về dặm thưởng và dặm nâng hạng thẻ. Vui lòng nhấn vào đây
 • Không thể ghi có các chặng bay của hãng hàng không thành viên Star Alliance để nâng hạng và gia hạn tư cách hội viên
 • Sau khi nâng lên thẻ Bạc/Vàng, số dặm còn lại sẽ được tính vào số dặm cần thiết cho trạng thái cao hơn tiếp theo trong một năm. Nếu hội viên nâng hạng thẻ của mình dựa trên các chặng bay đủ điều kiện, thì các chặng còn lại không thể được tính vào chặng bay cần thiết để đạt được vị trí cao hơn tiếp theo.
 • Thẻ mới sẽ có hiệu lực từ tháng sau ngày đi và duy trì hiệu lực trong 2 năm. Dặm xét nâng hạng thẻ (không bao gồm chặng) được tích lũy giữa ngày sau khi nâng hạng thẻ và ngày bắt đầu của thẻ mới và sẽ được giữ lại trong 2 năm và được tính là số dặm còn lại từ lần đầu tiên gia hạn hạng thẻ tương tự.
 • Số dặm/chặng đã tích lũy trong thời gian làm hội viên trước đó sẽ được khấu trừ khi gia hạn. Điều này có nghĩa là số dặm/chặng được tính để gia hạn sẽ được tích lũy từ đầu.
Nhắc nhở:
 • Để tích lũy số dặm, vui lòng luôn đặt chỗ bằng tên chính xác như trên thẻ hội viên và cung cấp số thẻ cho nhân viên đặt chỗ của chúng tôi khi đặt chỗ.
 • Hoặc xuất trình thẻ hội viên tại quầy làm thủ tục tại sân bay để đảm bảo dữ liệu số dặm được ghi có đúng cách vào tài khoản của bạn.
 • Hội viên có địa chỉ email hợp lệ trong thông tin thành viên sẽ nhận được Báo cáo số dặm điện tử hàng tháng.